Agata Dejena - Sulikowska

319143718_1121802815085170_5634026535146627508_n.jpg [295.78 KB]

dr Agata Sulikowska-Dejena

Kolegium Nauk Humanistycznych
Instytut Sztuk Pięknych
Zakład Grafiki Warsztatowej i Teorii Sztuki

Kontakt: asulikowska@ur.edu.pl
dyżur organizacyjny: czwartek 10:00-12:00
dyżur dydaktyczny: czwartek 12:00-13:30 s. 200

Prowadzone przedmioty: Seminarium dyplomowe, wykład monograficzny


BIOGRAM:

Ukończyła studia magisterskie w Instytucie Historii Sztuki Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (promotor pracy magisterskiej: prof. dr hab. Piotr Piotrowski). Stopień doktora w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie nauki socjologiczne (specjalizacja ‒ socjologia sztuki) uzyskała w Instytucie Nauk Socjologicznych Uniwersytetu Rzeszowskiego (promotor pracy doktorskiej: dr hab. Dariusz Wojakowski, prof. AGH). Kuratorka wystaw, autorka tekstów o sztuce współczesnej, edukatorka. Główne obszary zainteresowań to sztuka Europy Środkowo-Wschodniej (szczególnie sztuka kobiet), peryferie i marginesy, zagadnienia tożsamości i pamięci, metodologia badań jakościowych. Realizuje projekty badawcze z obszaru nauk społecznych i sztuki. Członkini Polskiego Towarzystwa Socjologicznego – Sekcji Socjologii Sztuki.

 


Publikacje w czasopismach naukowych:

 • Two Paradigms – Two Art Worlds. On Constructing the Difference as a Strategy for Validating the Concept of the Artist and Art, “Przegląd Socjologii Jakościowej” Tom XVII nr 3/2021.
 • Constructing the identity of a town as a strategy of coping with a crisis. The town of Sanok after the political changes in 1989, "Horyzonty Polityki" 9, No. 29 (2018) Local Public Policies, s. 45-59.
 • Przemiany ról społecznych w polskim świecie artystycznym po 2000 roku, Młoda Humanistyka Vol 12 No 2 (2018) Uniwersytet Rzeszowski.
 • Doświadczanie codzienności jako klucz do świata artystek. O wartościach w sztuce współczesnej, „KULTURA I WARTOŚCI” No 23 (2017) UMCS Lublin.


Rozdziały w monografiach naukowych:

 • Dwie narracje o tożsamości Sanoka [w:] Teksty, Obrazy, Performanse. Zapisy doświadczeń i doświadczanie zapisu, Wojciech Doliński i Dariusz Wojakowski (red.), Wydawnictwa AGH, Kraków 2020, s. 11-130.       
 • Sztuka współczesna jako narzędzie integracji społecznej, [w:] , Jedynak W., Kinal J. (red.) : Wybrane aspekty zmiany społecznej, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2019, s. 57-65.
 • Artysta wobec niewidzialnej ręki rynku, [w:] Iskra-Paczkowska A. (red.), Szymbart 2011-2016: Sympozjum artystyczno-naukowe,Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2017, s. 42-49.

Recenzje naukowe:

 

Pozostałe teksty:

 • Matki, córki, artystki…, Seminarium Feministyczne, https://semfem.pl/texts/agata-sulikowska-dejena-matki-corki-artystki/
 • Wielowymiarowość rozmowy w twórczości polskich artystek sztuk wizualnych, „Warstwy, ROCZNIK WYDZIAŁU SZTUKI” (NR 2/2018), Uniwersytet Rzeszowski.
 • Trudna materia protestu, [w:] Krzyczałem, a kiedy krzyczałem pękały rzeczy cenne…, J. Sawicka, M. Wróblewska (red.), Gdańska Galeria Miejska, Gdańsk 2018.
 • O banalności śmierci. Azyl dla uchodźców we współczesnej sztuce, „Warstwy, ROCZNIK WYDZIAŁU SZTUKI” (NR 1/2017), Uniwersytet Rzeszowski.
 • Przed burzą. Wyznania feministy, Galeria Bohema, Warszawa 2016.
 • Przed burzą. Wyznania feministy, czyli słów kilka o malarstwie Sylwestra Stabryły https://niezlasztuka.net/o-sztuce/burza-wyznania-feministy-czyli-malarstwo-sylwestra-stabryly/
 • Galeria Rusz w Sanoku, [w:] Galeria Rusz, Toruń 2011
 • Zakamarki, BWA Galeria Sanocka, Sanok 2009.
 • Wizyty, [w:] Wizyty, A. Sulikowska-Dejena (red.), BWA Galeria Sanocka, Sanok 2009.
 • Rewitalizacje Wojciecha Gilewicza, „OBIEG” 10/2007
 • Number one, „Arteon” nr 9/2007
 • O granicach iluzji..., „Arteon” nr 7/2007
 • Dotknij mnie, „Arteon” nr 4/2007
 • Halucynacje Jakuba Juliana Ziółkowskiego, czyli o wywoływaniu ducha z płótna, „Arteon”,
  nr 11/2006
 • Organizacja życia artystycznego w Polsce w latach czterdziestych, [w:] „Zeszyty Naukowe PWSZ” nr 2 Sanok 2005.


Wystąpienia na konferencjach naukowych:

2022     
XVIII Ogólnopolski Zjazd Socjologiczny, Warszawa.

2019     
XVII Ogólnopolski Zjazd Socjologiczny, Wrocław.
Fourth Annual Tartu Conference on Russian and East European Studies, University of Tartu,  Estonia.
Konferencja Art&Science 3. Siła struktur biologicznych, Instytut Sztuk Pięknych UR i Instytut Nenckiego PAN, Przeworsk.

2018     
‘10th Midterm Conference of the European Sociological Association Research Networks,  Sociologyof the Arts (RN2) & Sociology of Culture (RN7)', Malta: University of Malta Valletta Campus.
II Ogólnopolska konferencja naukowa Obraz – Dźwięk – Słowo: Sztuka w refleksji naukowej   Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie,Polskie Towarzystwo Socjologiczne – Sekcja Socjologii Sztuki.
IV Konferencja z serii Rzeczywistości kulturowe i teksty pisane pt. TEKSTY-OBRAZY-PERFORMANSE, Auto_bio_grafia na granicy doświadczenia życia codziennego, sztuki i nauki, Rzeszów-Sanok, Uniwersytet Wrocławski/Uniwersytet Rzeszowski.   

2017     
I Ogólnopolska Konferencja Naukowa Sekcji Socjologii Sztuki Polskiego Towarzystwa Socjologicznego z cyklu Socjologia sztuki w Polsce: szkoły, paradygmaty, kierunki badań pt. Sztuka jako przedmiot refleksji nauk społecznych – od inspiracji teoretyczny do badań empirycznych, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.                   

2016     
Sympozjum naukowo-artystyczne SzymbArt 2016 Zniewolenie w sztuce. Zniewolenie sztuki…,Szymbark, Wydział Sztuki i Instytut Filozofii Uniwersytetu Rzeszowskiego.