mgr Jacek Machowski

Jacek Machowski.jpg [217.93 KB]

mgr Jacek Machowski

Kolegium Nauk Humanistycznych
Instytut Sztuk Pięknych
Zakład Grafiki Warsztatowej i Teorii Sztuki

Kontakt: jmachowski@ur.edu.pl

Prowadzone przedmioty: Podstawy grafiki warsztatowej – druk wklęsły, Media interaktywne, Typografia z elementami liternictwa.


BIOGRAM:
Urodzony w roku 1983 roku w Rzeszowie. Studia na Wydziale Sztuki Uniwersytetu Rzeszowskiego. Licencjat w 2012 na kierunku grafika. Dyplom magisterski w 2015 r. z grafiki warsztatowej – druku wklęsłego, pod kierunkiem dr Pawła Bińczyckiego i dr Marcina Jachyma. W 2017 uzyskał uprawnienia do nauczania w szkołach artystycznych, w Centrum Edukacji Nauczycieli Szkół Artystycznych w Warszawie. W latach 2016 – 2019 nauczał w Zespole Szkół Plastycznych w Tarnowie, 2019 – 2022 w Zespole Państwowych Szkół Plastycznych w Krakowie przedmiotów: projektowanie graficzne, podstawy projektowania, projektowanie multimedialne. Tytuł nauczyciela mianowanego otrzymał w 2022. Od 2019 rozpoczął naukę w Szkole Doktorskiej Uniwersytetu Rzeszowskiego w ramach dziedziny: Sztuki plastyczne i konserwacja dzieł sztuki. W ramach doktoratu zajmuje się drzeworytem japońskim (mokuhanga) i jego adaptacją. 2015 – 2022 prowadził zajęcia w Instytucie Sztuk Pięknych Uniwersytetu Rzeszowskiego w ramach godzin zleconych. Od 2022 pracuje na stanowisku asystenta w Instytucie Sztuk Pięknych, Kolegium Nauk Humanistycznych Uniwersytetu Rzeszowskiego, gdzie prowadzi zajęcia z technik druku wklęsłego, mediów interaktywnych oraz typografii. Prowadził warsztaty z drzeworytu japońskiego m.in. w Akademii Sztuki w Szczecinie, Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach, organizator Babiogórskiego Pleneru Drzeworytniczego.

 

OSIĄGNIĘCIA:

Wystawy indywidualne (wybór):

2022
- Special S obiektowe +, Galeria Engram, 2022, Miasto Ogrodów - Katowice
2020
- Implication of gravity, 2020, Jan Fejkiel Gallery - Kraków
2018
- Mono no aware, Biuro Wystaw Artystycznych - Tarnów
2017
- Norma 2.0, Galeria Zamek - Przemyśl
- wystawa ex librisów, Frederikshavn Kunstmuseum & Exlibrissamling - Frederikshavn / Dania


Wystawy zbiorowe (wybór):

- IPC International Mini Print 2022, Teh-Chun Gallery, International Printmaking Center, Department of Fine Arts, National Taiwan Normal University, Tajwan
- 5th International Ex-libris Competition Exhibition, 2022, Istinye University Vadi Campus, Stambuł, Turcja
- New Prints Off the Block, 2022, Brush Art Gallery na Uniwersytecie św. Wawrzyńca w Kantonie, Nowy Jork, USA
- 7 Graphic Art Biennal of Szekerland, 2022, Sfântu Gheorghe, Rumunia
- Sumi-Fusion: International Mokuhanga Exhibition, 2021, Nara, Japonia
- International Miniature Print Exhibition 2021, Tokushima, Japonia
- 10. Międzynarodowe Triennale Grafiki „Kolor w Grafice”, 2021, Toruń
-  II Międzynarodowe Triennale Grafiki, 2021, Cieszyn
- Bienala Internațională de Arte Miniaturale Timișoara, 2020, Rumunia
- 16. i 17. Międzynarodowe Triennale Małe Formy Grafiki, Łódź
- The 4th International Printmaking Triennal, 2020, Serbia
- Graphic Art Biennal of Szekerland, 2020, Rumunia
- XXVII Międzynarodowe Biennale Ekslibrisu Współczesnego, Malbork
- The 7th Guanlan International Print Biennial, 2019, Chiny
- Bucharest International Print Biennale 2019, Rumunia
- the Bio-Art Contest 2019, Korea Południowa
- XII Quadriennale Drzeworytu i Linorytu Polskiego, 2019
- 22th Sint-Niklaas 2019 International Bookplates And Small Printmaking Competition, Belgia
- XIVth International Ех Libris Competition, 2018, Bułgaria
- XIII Premio Acqui International Graphic Biennale 2017, Włochy
- Międzynarodowe Triennale Grafiki w Krakowie, 2015
- 7. 8. 9. 10. 11. i 12. Międzynarodowe Biennale Miniatury w Częstochowie
- IX, X, XI, XIII Międzynarodowy Konkurs Graficzny dla Ekslibrisów w Gliwicach
- XVI i XVIII Międzynarodowe Biennale Małych Form Graficznych i Ekslibrisów w Ostrowie Wielkopolskim, 2016, 2022
- Grand Prix Młodej Grafiki Polskiej 2012
- X, XII, XIII, XV Międzynarodowe Biennale Grafiki Dry Point - Uzice / Serbia
- 8. i 9. Biennale Grafiki Studenckiej - Poznań

Nagrody:
- grand prix na IV Salon Wiosenny 2017, BWA w Tarnowie
- I miejsce w konkursie 2012 – Koniec Świata
- II miejsce w VII Konkurs na ex libris im. Klemensa Raczaka
- III miejsce w IX Konkurs na ex libris im. Klemensa Raczaka
- Stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego „za szczególne osiągnięcia...”
- Nagroda Prezydenta Miasta Tarnowa za „wyróżniające osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze”,
  2018
- Nagroda honorowa w VIII Konkursie na Ekslibris 2019 im. Klemensa Raczaka

Wyróżnienia:
- XII Biennale Grafiki Dry Point Uzice
- IV i V Polski Konkurs Graficzny im. Ludwigs Meidnera
- XII Quadriennale Drzeworytu i linorytu Polskiego
- Wyróżnienie Adobe Bēhance w dziedzinie Projektowania produktów

Publikacje książkowe (wybór):
- Book Animal Graphics, wydawnictwo Sandu Publishing - Chiny
- Katalog autorski Norma 2.0, wydawnictwo Machy – Polska
- The Art of Printing, wydawnictwo Send Points – Chiny
- Katalog autorski Mono no aware, wydawnictwo BWA w Tarnowie

 

Artykuły (wybór):
- Faksymile drzeworytu japońskiego przy zastosowaniu technik cyfrowych do tworzenia matryc ksylograficznych, Instytut Sztuk Pięknych, Kolegium Nauk Humanistycznych, Uniwersytet RzeszowskiCHARAKTERYSTYKA TWÓRCZOŚCI / INSPIRACJE:

Grafika artystyczna warsztatowa i cyfrowa daje mi możliwość eksperymentowania twórczego. Stanowcza większość moich osiągnięć artystycznych jest związana z tą częścią mojej twórczości.

W sferze artystycznej zajmuję się głównie grafiką warsztatową (szczególnie drukiem wklęsłym i wypukłym), ale również grafiką cyfrową. W swoich pracach często mieszam te dwie dziedziny. Dyplom magisterski wykonałem w technice druku wklęsłego. Z tym obszarem druku jestem związany najdłużej i stale zajmuję się tworzeniem i eksperymentowaniem w tym zakresie. W dziedzinie warsztatowej zajmuje mnie również temat drzeworytu japońskiego (mokuhanga). Technika ta mimo ogromnej rozpoznawalności jest stosunkowo rzadko wykorzystywana w Polsce. W ramach swojego doktoratu postanowiłem dopasować tę technikę do warunków polskich oraz wykonać za jej pomocą cykl dyplomowy.

Jednym z elementów mojej twórczości, która łączy projektowanie graficzne z grafiką warsztatową, są ekslibrisy. Ekslibrisy zawsze mnie interesowały przez swoje nawiązanie do obu mi bliskich dziedzin. Staram się wykorzystać zależność stworzonego przeze mnie obrazu z postacią. Zdarza mi się wykorzystywać ex librisy do „przypinania łatek” postaciom, którym je dedykuję.

W ramach pracy zawodowej przez dłuższy okres zajmowałem się projektowaniem graficznym oraz w późniejszym okresie nauczaniem projektowania. W ramach tego obszaru zajmuję się głównie projektowaniem: identyfikacji wizualnej, typografii w tym krojów pism, publikacji wielostronicowych, opakowań, jak również innych akcydensów. Ze względu na moje zainteresowania nie rzadko łączę działania warsztatowe z projektowaniem graficznym.

 

PRACA DYDAKTYCZNA:

W ramach prowadzonych zajęć z grafiki warsztatowej opracowałem kilka autorskich zadań m.in.:

Yōkai – zadanie realizowane na drugim roku studiów w ramach nauczania druku kolorowego. Yōkai – (jap. 妖怪) – ogólna nazwa mitycznych stworzeń-potworów występujących w japońskiej mitologii i tradycjach ludowych. Pojęcie yōkai ma szerokie znaczenie i obejmuje całą gamę stworów, których boją się Japończycy: duchy, widma, demony, mamidła, zjawy, odmieńce, upiorne zwierzęta, straszydła, diabły, ogry, złośliwe skrzaty i inne istoty posiadające nadnaturalne moce o nieznanym pochodzeniu, pojawiające się pod postacią: zjawisk, ludzi, roślin lub zwierząt, a nawet przedmiotów codziennego użytku takich, jak np. parasol czy czajnik.

Każdy student losował Yōkai, którego miał zobrazować w „styku japońskim”. Dozwolone było tak opieranie się o formę przedstawiania w tradycyjnych drzeworytach japońskich ukiyo-e, jak również formę współczesnej grafiki japońskiej. Ze względu na prowadzone przeze mnie zajęcia – techniki były ograniczone do druku wklęsłego. Każdy student musiał wykonać dwie odbitki barwne, które drukował z co najmniej 3 matryc każdą. Odbitki różniły się formatem papieru. Jedna odbitka miała być przygotowana do prezentacji na wystawę końcoworoczną (marginesy były dowolne). Druga odbitka miała być wydrukowana zgodnie z szablonem (z tych odbitek po dodaniu typografii zszyłem książkę).

Mikrokosmos – zadane przewidziane dla pierwszego roku w ramach nauczania podstaw druku wklęsłego. Studenci mieli stworzyć monochromatyczną odbitkę graficzną. Otrzymywali do wyboru różne kamienie (wyselekcjonowane przeze mnie ze względu na różne rodzaje faktur) oraz drut żelazny. Każdy student miał wykonać kompozycję przestrzenną niefiguratywną, którą następnie rysował z uwzględnieniem płaszczyzn, światłocienia, faktury itp. Na podstawie tego projektu studenci wykonywali matrycę, a następnie odbitkę graficzną. Ostatnim etapem było tworzenie tytułu, który miał nadać znaczenie pracy (autorzy mogli się odnosić do zjawisk fizycznych, mikro i makro kosmosu lub do całkiem niezwiązanych z fizyką tematów).


GALRIA PRAC: