dr Marcin Dudek

Marcin Dudek.jpg [130.40 KB]

dr Marcin Dudek

Instytut Sztuk Pięknych
Kolegium Nauk Humanistycznych
Zakład Grafiki Projektowej i Multimediów

Kontakt: mdudek@ur.edu.pl

Prowadzone przedmioty: Pracownia Grafiki Projektowej II, Pracownia Druku Cyfrowego, Podstawy Grafiki Warsztatowej Druk cyfrowy, Projektowanie graficzne

BIOGRAM:
Urodzony w 1986 roku w Rzeszowie. Ukończył Ogólnokształcącą Szkołę Sztuk Pięknych w Rzeszowie ze specjalizacją reklama wizualna. Absolwent Wydziału Sztuki Uniwersytetu Rzeszowskiego. W 2010 roku Dyplom Uznania Rektora oraz wyróżnienie za realizację w Pracowni Projektowania Graficznego prof. Tadeusza Nuckowskiego. Od 2013 roku asystent w Zakładzie Grafiki Projektowej i Multimediów na Wydziale Sztuki Uniwersytetu Rzeszowskiego (aktualnie Instytucie Sztuk Pięknych). Obecnie asystent w Pracowni Grafiki Projektowej II i Pracowni Druku Cyfrowego.

 

OSIĄGNIĘCIA:

Wystawy zbiorowe

2021
- Ogólnopolska Wystawa Sztuki - 46 Salon Zimowy, Mazowieckie Centrum Sztuki Współczesnej „Elektrownia”, Radom
2020
- Obraz, grafika, rysunek, rzeźba roku 2019-2020, Biuro Wystaw Artystycznych w Rzeszowie
- Cyfrowe konfrontacje, Aula, Wielka Zbrojownia ASP Gdańsk
- transPRINT 2 — Contemporary Polish & Greek Printmaking Exhibition, Municipal Gallery of Cyclades, Siros Greece
2019
- Grafika: Rzeszów, Galeria Humberta Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie
- Miejsce w czasie. Pejzaż wyobraźni. Trzecia edycja., Muzeum Diecezjalne w Rzeszowie
- Rzeszowska grafika, Biuro Wystaw Artystycznych w Rzeszowie
- 6 Międzynarodowym Triennale Grafiki Cyfrowej – Gdynia 2019; Galeria Centrum Designu Gdynia
2018
- 45. Salon Zimowy Radom 2018; Radom, Mazowieckie Centrum Sztuki Współczesnej Elektrownia
- 10. Triennale Grafiki Polskiej w Katowicach
- Obraz Grafika Rysunek Rzeźba Roku 2018, BWA Rzeszów
- Wystawa prac artystów-pedagogów Wydziału Sztuki Uniwersytetu Rzeszowskiego ZNAKI
- Wystawa Pracowni Druku Cyfrowego Wydziału Sztuki Uniwersytetu Rzeszowskiego REZONANS, Jarosław, Galeria Główna u Attavantich
- Miejsce w czasie. Druga edycja, Rzeszów, Muzeum Diecezjalne
- Reminiscencje 2018, Jarosław, Galeria Główna u Attavantich
- TransPrint: RZ, Rzeszów, Galeria Wydziału Sztuki UR

 

Kurator wystaw:

- Wystawa Pracowni Druku Cyfrowego ISP Uniwersytetu Rzeszowskiego  REZONANS II, Katowice, ASP 2019
- Wystawa Pracowni Druku Cyfrowego Wydziału Sztuki Uniwersytetu Rzeszowskiego   REZONANS, Jarosław, Galeria Główna u Attavantich 2018

 

CHARAKTERYSTYKA TWÓRCZOŚCI/ INSPIRACJE:

Zajmuje się szeroko pojętą grafiką użytkową. W swoich realizacjach artystycznych wykorzystuje techniki wektorowe, które stanowią punkt wyjścia do dalszego kształtowania wypowiedzi graficznej. Zwielokrotnienie punku, linii oraz plamy charakterystyczne dla technik cyfrowych stanowi podstawę budowania interesujących struktur i kompozycji. Autor licznych realizacji z dziedziny grafiki projektowej oraz druku cyfrowego.

 

PRACA DYDAKTYCZNA

 

GALERIA PRAC: