dr Łukasz Gil

dr Łukasz Gil - zdjęcie autora.jpg [1.41 MB]

dr Łukasz Gil

Kolegium Nauk Humanistycznych
Instytut Sztuk Pięknych
Zakład Malarstwa

Kontakt: lgil@ur.edu.pl
strona internetowa: lukasgil.pl


Prowadzone przedmioty: Pracownia malarska

BIOGRAM:
Urodził się w Rzeszowie. Tam ukończył Państwowe Liceum Sztuk Plastycznych. Studiował na Wydziale Sztuki Uniwersytetu Rzeszowskiego w latach 2005 – 2010. Dyplom z wyróżnieniem obronił w pracowni malarstwa prof. zw. Stanisława Białogłowicza. Uhonorowany został I nagrodą im. Jerzego Panka za najlepszy dyplom 2009/2010 Wydziału Sztuki Uniwersytetu Rzeszowskiego. W 2015 otrzymał tytuł doktora w Instytucie Sztuk Pięknych Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach w dziedzinie; Sztuki Plastyczne pod opieką promotor prof. zw. Urszuli Ślusarczyk. Od roku 2016 zatrudniony na stanowisku adiunkta w Zakładzie Malarstwa Instytutu Sztuk Pięknych Uniwersytetu Rzeszowskiego.


OSIĄGNIĘCIA:

Jest autorem 38 wystaw indywidualnych oraz brał udział w ponad 120 wystawach krajowych i zagranicznych. Bywa kuratorem i organizatorem wystaw i spotkań środowiskowych. Zajmuje się malarstwem i rysunkiem w zakresie sztuki metafizycznej i duchowej.


Wybór wystawy indywidualne (wybór):

2014
- „Tajemnice rzeczywistości”, Galeria Współczesnej Sztuki Sakralnej - Dom Praczki - Kielce
- „Znaki obecności”, Galeria Krypta u Pijarów - Kraków
- „Przestrzenie samotności”, Galeria  Sztuki Współczesnej Korekta - Warszawa

2015
- „Pytając o człowieka”, Muzeum Diecezjalne - Rzeszów

2016
- „Nieustanność światła”, Galeria w Starej kotłowni - Centrum Ekspozycyjnym UWM - Olsztyn
- „Fragmenty Obecności”, Galeria Forum UMK  - Toruń

2017
- „Przestrzenie pamięci”, BWA, Galeria Sztuki Współczesnej - Krosno
- „Prześwity tajemnicy”, Puławska Galeria Sztuki Współczesnej Dom chemika POK - Puławy
-  „Ukryte”, BWA Galeria Sztuki Współczesnej - Sanok
- „Obrazy pamięci”, BWA Sztuki Współczesnej - Sieradz

2018
- „Non Finito”, Galeria Sztuki Współczesnej, Biuro Wystaw Artystycznych w Rzeszowie - Rzeszów

2019
- „Przebłyski rzeczywistości” – sceny pasyjne,  Europejskie Centrum Kultury Galeria Sztuki Współczesnej LOGOS - Łódź

 

Wybór wystawy zbiorowe (wybór):

2015
- Procesy równoległe – BWA Sanok - Neapol, Brindisi / Włochy
- Polsko Włoska Wystawa „INSTANT” procesy równoległe - Neapol - Warszawa

2016
- Projekt 966 Jubileusz narodowy – „Sztuka Polska 2016 wystawa z okazji 1050-lecia Chrztu Polski”, Galeria Forum - Toruń
- Kolekcja Forum Malarstwa Polskiego – „10 lat Galerii Forum”, Galeria Forum Wydziału Sztuk Pięknych UMK - Toruń

2018
- „Noc muzeów”, Galeria Sztuki Współczesnej „Korekta” i Galeria Retroavangarda – Warszawa
- „Konkurs Fundacja im. Franciszka Eibischa”, Galeria Katarzyny Napiórkowskiej - Warszawa

2020
- „Znaki Apokalipsy”  - Międzynarodowa wystawa Sztuki Współczesnej, Centrum Sztuki Współczesnej - Toruń
- Rzeźba Rysunek Grafika  Obraz roku 2020, Biuro Wystaw Artystycznych – Rzeszów

2021
- "Homo Viator - Dni Dantego" Grafika, malarstwo rzeźba – Galeria LOGOS Europejskie Centrum Kultury – Łódź

 

Realizacje monumentalne:

2012
- polichromia Trójcy Świętej w kościele p.w. Trójcy Przenajświętsze - Mielec

2014
- mural realizowany podczas obchodów Dnia Europy Miast Partnerskich Lwowa – Lwów / Ukraina

2020
- polichromia projekt ikonografii do Ewangelii Św. Łukasza w kościele p.w. św. Urszuli Ledóchowskiej - Kielanówka

 

Scenografia teatralna:

2011
- Czesław Sieńko - „ŻAR. Rzecz o Ignacym Łukasiewiczu”, Teatr im. Wandy Siemaszkowej - Rzeszów

2012
- Stanisław Brejdygant - „NADLUDZIE”, Teatr im. Wandy Siemaszkowej - RzeszówCHARAKTERYSTYKA TWÓRCZOŚCI / INSPIRACJE:

Jak zauważył Jacek Sempoliński: „ […] maluje się swoimi kompleksami, swoimi chorobami, swoim smutkiem, radością, humorem, całą swoją kondycją”. W malarstwie szukam pewnego znaku, który staje się elementem znaczącym w rozmowie z samym sobą, a czynię tak w pełni oddany materii koloru, szukania światła, głębi, pewnych napięć, kierunków, które stają się kośćcem obrazu, nabierają znaczenia wewnętrznego. Szukam znaczenia obrazu, jakie zapisujemy w pamięci, które zdają się trwać subtelnym istnieniem w eterycznym wspomnieniu. Barwa obrazu dostosowana jest do rodzaju emocji - raz kolory stanowią żywy wizerunek odczuć i refleksji, innym razem stonowana czerń i biel sprawia wrażenie zradykalizowane i statyczne. Figurze ludzkiej jawiącej się na moich obrazach nie ograniczam życia do jednorazowej egzystencji. Mam wrażenie, że daję jej swobodę działania. Jestem ciekaw, jak się zachowa w nowej dla niej sytuacji. Szukam w twórczości tego, co zajmuje mnie najgłębiej - postaci ludzkiej i jej egzystencji. Problematyka, w której ciągle się poruszam, to kondycja współczesnego człowieka, motyw ciała oraz wielorakie wymiary jego egzystencji. W przebiegu dotychczasowych poszukiwań artystycznych zauważyłem, iż praca nad tego typu obrazami wymaga ekspresji i wewnętrznego zaangażowania, które pozwala na przełamywania własnych ograniczeń i przybliża do doświadczenia tego, co niewidzialne i nieznane.


PRACA DYDAKTYCZNA:


GALERIA PRAC: