dr Krzysztof Pisarek

Krzysztof Pisarek.jpg [164.15 KB]

dr Krzysztof Pisarek

Kolegium Nauk Humanistycznych
Instytut Sztuk Pięknych
Zakład Grafiki Projektowej i Multimediów

Kontakt: kpisarek@ur.edu.pl

Prowadzone przedmioty: Fotografia, Pracownia multimedialna

 

BIOGRAM:
Urodzony w 1955 r. w Rzeszowie. Studia na Wydziale Grafiki w Katowicach krakowskiej ASP w latach 1973-1978. Dyplom w 1978 r. zrealizowany w pracowniach prof. Andrzeja Pietscha i prof. Stanisława Kluski. W latach 1981-1982 studiował w Hochschule für Angewandte Kunst  w Wiedniu w pracowni fotografii prof. Evy Choung-Fux.Doktorat obroniony na Wydziale Artystycznym ASP w Katowicach w 2016 r. Od 2004 r. prowadzi zajęcia z fotografii na Wydziale Sztuki Uniwersytetu Rzeszowskiego. Uprawia grafikę i fotografię.


OSIĄGNIĘCIA:

Zrealizował kilkanaście wystaw indywidualnych m. in. w Rzeszowie, Lubece, Dębicy, Opolu, Chorzowie, Łodzi, Katowicach, Przemyślu, Jarosławiu. Brał udział w kilkudziesięciu wystawach zbiorowych w kraju i za granicą m.in. w Bregenz, Lublinie, Paryżu, Przemyślu, Rzeszowie, Warszawie. Uczestniczył w ogólnopolskich (w Łodzi, Warszawie i Katowicach) oraz międzynarodowych (Ljubljana, Kraków, Praga) konkursach i przeglądach grafiki. Zrealizował kilka projektów kuratorskich. Jest laureatem nagród i wyróżnień. Jego prace znajdują się  w zbiorach muzeów i galerii w Polsce i za granicą.


CHARAKTERYSTYKA TWÓRCZOŚCI / INSPIRACJE:

PRACA DYDAKTYCZNA:


GALERIA PRAC: