dr Katarzyna Cwynar

K.Cwynar.jpg [140.70 KB]

dr Katarzyna Cwynar

Kolegium Nauk Humanistycznych
Instytut Sztuk Pięknych
Zakład Malarstwa

Kontakt: kcwynar@ur.edu.pl

Prowadzone przedmioty: Malarstwo, Rysunek, Struktury wizualne


BIOGRAM:
Studiowała na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie (Instytut Wychowania Artystycznego) - dyplom w 1995 r. Twórczość artystyczna w dziedzinach: malarstwo, rysunek, projekty wydawnicze okładek książek. Jako artystka i pedagog od 1996 r. związana zawodowo z ówczesną WSP (Zakład Plastyki) w Rzeszowie – obecnym UR. W 2005 r. obroniła pracę doktorską z dziedzin: malarstwo i rysunek na Wydziale Malarstwa i Rzeźby ASP we Wrocławiu. Pracuje jako adiunkt w Instytucie Sztuk Pięknych na Uniwersytecie Rzeszowskim, prowadząc zajęcia dydaktyczne z rysunku, malarstwa i struktur wizualnych. Prowadziła również zajęcia dla słuchaczy UTW, MUR.

Aktywność organizacyjna i dydaktyczna: kierownik, opiekun i koordynator Praktyki pedagogicznej ciągłej studentów ISP kierunku Edukacja artystyczna (1997–2003), opiekun praktyki zawodowej (2008/2009), komisarz studenckich wystaw poplenerowych malarstwa (Sandomierz 2006, Werynia 2013), opiekun artystyczno-pedagogiczny studenckich plenerów malarskich (Nienadowa 2000, Sandomierz 2006). Promotor 14 licencjackich dyplomów pracowni artystycznej — malarstwo na kierunku Edukacja Artystyczna — studia niestacjonarne w roku 2008/2009.                                                                                                                                      

Autorka 18 wystaw indywidualnych. Brała udział w wielu wystawach zbiorowych ogólnopolskich i międzynarodowych, m.in: Toruń, łódź, Warszawa, Lublin, Częstochowa, Gorzów Wlkp., Niemcy — Pfrozheim, Bułgaria — Sofia, Belgia.


Światło i przestrzeń to motywy przewodnie w mojej twórczości. Wzajemne relacje i współistnienie tych zjawisk w materii malarskiej i warstwach tkanki rysunku stają się obszarem poszukiwań i kreowania kontekstów symbolicznie odnoszących się do świata materialnego i duchowego, na pograniczu których rozgrywa się egzystencja ludzka. Procesowi tworzenia nieodłącznie towarzyszy refleksja nad tajemnicą Piękna stworzonej Natury.

 

OSIĄGNIĘCIA:

CHARAKTERYSTYKA TWÓRCZOŚCI / INSPIRACJE:

PRACA DYDAKTYCZNA:

GALERIA PRAC: