dr Kamila Bednarska

01.Kamila Bednarska_10x10 cm.jpg [89.39 KB]

dr Kamila Bednarska

Kolegium Nauk Humanistycznych
Instytut Sztuk Pięknych
Zakład Grafiki Warsztatowej i Teorii Sztuki

Kontakt: kbednarska@ur.edu.pl

Prowadzone przedmioty: Druk płaski, Rysunek


BIOGRAM:
Urodzona w 1983 r. w Rzeszowie. Absolwentka Wydziału Sztuki Uniwersytetu Rzeszowskiego. Dyplom z wyróżnieniem uzyskała w 2009 roku w pracowni wklęsłodruku prof. Marka Olszyńskiego i dr Pawła Bińczyckiego, oraz w pracowni malarstwa prof. Stanisława Białogłowicza. Laureatka Nagrody im. Jerzego Panka za Najlepszy Dyplom na Wydziale Sztuki w roku akademickim 2008/2009. Zajmuje się grafiką, rysunkiem i malarstwem. Od ukończenia studiów pracuje w Zakładzie Grafiki Warsztatowej i Teorii Sztuki Instytutu Sztuk Pięknych Uniwersytetu Rzeszowskiego. Uczestniczka projektów artystycznych (m.in. wystaw międzyuczelnianych, przeglądów plastycznych, sympozjów artystycznych, aukcji charytatywnych).Od 2012 roku wice Prezes Fundacji Rozwoju Społeczno- Gospodarczego Inwencja, która wspiera wydarzenia kulturalne regionu podkarpackiego. Zorganizowała 20 wystaw indywidualnych i uczestniczyła w kilkudziesięciu wystawach zbiorowych, prezentowanych w kraju i za granicą (m. in.: Indie, Maroko, Tunezja, Anglia, Austria, Belgia, Grecja, Rumunia, USA). Jest Członkiem Związku Polskich Artystów Plastyków.


OSIĄGNIĘCIA:

CHARAKTERYSTYKA TWÓRCZOŚCI / INSPIRACJE:

PRACA DYDAKTYCZNA:


GALRIA PRAC: