dr hab. Wiesław Grzegorczyk, prof. UR

dr hab Wiesław Grzegorczyk, prof UR.jpg [119.60 KB]

dr hab. Wiesław Grzegorczyk, prof. UR

Kolegium Nauk Humanistycznych
Instytut Sztuk Pięknych
Zakład Grafiki Projektowej i Multimediów

Kontakt: wgrzegorczyk@ur.edu.pl

Prowadzone pracownie dyplomowe: II Pracownia Projektowa (na kierunku grafika), Formy Projektowe i Multimedialne (na kierunku sztuki wizualne).
Prowadzone przedmioty: pracownia projektowa II, kier. grafika, sem. 9, pracownia projektowa II, kier. grafika, sem. 7, pracownia dyplomowa – formy projektowe i multimedialne, kier. sztuki wizualne, sem. 5, pracownia dyplomowa – formy projektowe i multimedialne, kier. sztuki wizualne, sem. 3, komunikacja wizualna, kier. sztuki wizualne, sem. 3.

 BIOGRAM:
Urodził się w 1965 roku w Rzeszowie. Absolwent II LO w Rzeszowie (1984). W latach 1984–1995 studiował w Krakowie na Wydziałach: Lekarskim Akademii Medycznej (1984–1990) i Grafiki Akademii Sztuk Pięknych (1990–95; dyplom z wyróżnieniem otrzymał w Pracowni Plakatu prof. Piotra Kuncego). W latach 1988–1990 studiował też teologię rodziny w Papieskiej Akademii Teologicznej. Od 1995 pracuje jako nauczyciel akademicki, początkowo w rzeszowskiej WSP, a od 2001 roku na Uniwersytecie Rzeszowskim; obecnie jest profesorem tej uczelni. W latach 2014–18 i od 2020 dodatkowo zatrudniony w PWSW w Przemyślu. W 1999 uzyskał kwalifikację I stopnia w ASP w Krakowie (promotor: prof. Tadeusz Wiktor), a stopień doktora habilitowanego w ASP w Katowicach w roku 2008.

Był promotorem pracy doktorskiej oraz recenzentem pracy habilitacyjnej i dwóch doktorskich. W latach 2012–2016 był członkiem senackiej Komisji ds. Rozwoju Uczelni. Od 2017 do 2019 pełnił funkcję kierownika Zakładu Grafiki Projektowej i Multimediów na Wydziale Sztuki UR. Należy do Związku Polskich Artystów Plastyków i Stowarzyszenia Twórców Grafiki Użytkowej.

Projektant graficzny; autor ok. 100 opublikowanych plakatów (głównie malarskich, o tematyce kulturalnej i społecznej), licznych znaków graficznych (m.in. logo Uniwersytetu Rzeszowskiego, miasta Bielska-Białej, 25-lecia Solidarności, Festiwalu w Łańcucie, współautor Księgi identyfikacji wizualnej UR), herbów (powiatu łańcuckiego, Sokołowa Młp., godła Politechniki Rzeszowskiej i medalu dla tej uczelni), animowanej czołówki filmowej Festiwalu ETIUDA. 32 nagrody i wyróżnienia w konkursach. 31 wystaw indywidualnych i ponad 200 zbiorowych.


OSIĄGNIĘCIA:

Ważniejsze indywidualne wystawy plakatów:

1997 - BWA Rzeszów
2003 - Galeria Pigasus - Berlin / Niemcy
2005 - Muzeum Archidiecezjalne - Kraków, Muzeum Okręgowe - Rzeszów
2008 - IHK Ostwestfalen / Historisches Museum - Bielefeld / Niemcy
2009 - Muzeum Zamek w Łańcucie
2014 - Galeria Schody - Warszawa (w ramach 24. Międzynarodowego Biennale Plakatu w Wilanowie)
2015 - Muzeum Archidiecezjalne w Przemyślu
2018 - Muzeum Archidiecezjalne w Krakowie, BWA w Rzeszowie


Wystawy zbiorowe:

Udział w ponad 200 wystawach zbiorowych w 40 krajach, w tym najważniejszych biennale i triennale plakatu: w Chicago, Hong Kongu, Katowicach, Lahti, La Paz, Meksyku, Mons, Moskwie, Ogaki, Rzeszowie, Seongnam, Sofii, Taipei, Toyamie, Trnawie, Warszawie.


Ważniejsze nagrody i wyróżnienia:

1990 - Konkurs na plakat reklamowy dziennika Czas Krakowski - I nagroda
1992 - Konkurs na logo Wojewódzkiego Biura Pracy w Krakowie - I nagroda
1993 - Ogólnopolski konkurs na plakat antynikotynowy – Kraków - I nagroda
1995 - VI Europejskie Triennale Plakatu Politycznego w Mons / Belgia - IV nagroda
         - Ogólnopolskim konkursie na logo miasta Bielska-Białej - I nagroda

2001- Konkursie na logo Uniwersytetu Rzeszowskiego - I nagroda
2004 - Ogólnopolskim konkursie na logo obchodów 25-lecia Solidarności – Gdańsk - I nagroda
2005 - International Poster – Taipei / Taiwan - Wyróżnienie Specjalne / Design Award
2010 - Nagroda Wolda Professional: Best of Poland, Mediolan
2017- 8th WOLDA – Worldwide Logo Design, Nowy Jork / USA – Nagroda: Award of Excellence
2018 - Graphis Poster Annual 2019, Nowy Jork / USA - Honorable Mention
2019 - Graphis Silver Award in Graphis Poster Annual 2020 - Nowy Jork / USA - Dwie nagrody
2020 - 11th Wolda: Best of Show w kategorii re design - Meerbusch / Niemcy - Główna nagroda


DZIAŁALNOŚĆ POZAUCZELNIANA:
Udział w plenerach, sympozjach i konferencjach naukowych:

2009 - udział (referat) w konferencji naukowej „Interdyscyplinarna opieka nad osobami starszymi” (Radomska Szkoła Wyższa)
2014 - członek komitetu naukowego konferencji naukowej „Estetyka w przestrzeni społecznej” (Uniwersytet Rzeszowski) oraz referat na tej konferencji


Udział w Jury krajowych i międzynarodowych konkursów:

2013 - Udział (jako tzw. Gastkritiker) w komisji oceniającej praktyczne prace licencjackie na kierunku projektowanie graficzne, New Design University, St. Pölten, Austria;
2014 - 6. Światowe Biennale Plakatu Studenckiego, Nowy Sad, Serbia;
2015 - międzynarodowy konkurs na plakat pt. Organ Donation, Katedra Komunikacji Wizualnej i Designu Wydziału Sztuk Pięknych Uniwersytetu w Dumlupınar oraz Turecka Fundacja Transplantacji, Turcja;
2016 - międzynarodowy konkurs Staged Design Award, Paulsberg OHG, Drezno;
2016 - ogólnopolski konkurs na logo Muzeum Polaków Ratujących Żydów podczas II wojny światowej im. Rodziny Ulmów w Markowej, Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego;

2017 - ogólnopolski konkurs na logo Portalu Muzeum Dziedzictwa Kresów Dawnej Rzeczypospolitej, Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego
2019 - XXVII Ogólnopolski Przegląd Plakatu Muzealnego i Ochrony Zabytków, Muzeum Narodowe Ziemi Przemyskiej - Przemyśl
2019 - jury selekcyjne konkursu na plakat rowerowy pt. „Kręci mnie plakat”, Dydo Poster Gallery, Stowarzyszenie „Ogrody Sztuki” - Kraków

 

PRZYKŁADOWA GALERIA PRAC: