dr hab. Renata Szyszlak, prof. UR

Renata Szyszlak - zdjęcie autorki.jpg [4.28 MB]

dr hab. Renata Szyszlak, prof. UR

Kolegium Nauk Humanistycznych
Instytut Sztuk Pięknych
Zakład Rysunku i Kształtowania Przestrzeni

Kontakt: rszyszlak@ur.edu.pl


Prowadzone przedmioty:
Rysunek
                                              

BIOGRAM:
Urodzona w 1974r. w Przemyślu. Studia w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Rzeszowie na kierunku: Edukacja Artystyczna w Zakresie Sztuk Plastycznych. Dyplom z malarstwa w pracowni prof. zw. Tadeusza Wiktora w 2001 roku. Obecnie dr hab. prof. UR  w Zakładzie Rysunku i Kształtowania Przestrzeni Instytutu Sztuk Pięknych Uniwersytetu Rzeszowskiego.  Należy do Związku Artystów Słowackich „C+S”. Uprawia rysunek i malarstwo.

W dorobku artystycznym 42 wystawy indywidualne, min. „Informelle Eruption”, Galerie Kunsthalle, Bielefeld, Niemcy), oraz udział w kilkudziesięciu  wystawach i konkursach ogólnopolskich i międzynarodowych w kraju i za granicą, min. w Wielkiej Brytanii, Belgii, Słowacji, Czechach, Włoszech, Francji, Niemczech, Rosji, Litwie, Grecji, Ukrainie, Chorwacji, Tunezji i Serbii.

Od wielu lat bierze udział w plenerach międzynarodowych w kraju i za granicą.

OSIĄGNIĘCIA (wybór):

2015
- „East Art. Open”, Cueb Gallery - Londyn / Anglia
2017
- „Biedermeier C+S”, Galeria Sarisska – Preszów / Słowacja

- “Autoportret Intymny”, polsko-ukraiński projekt, Muzeum Idei - Lwów / Ukraina

2018
- Międzynarodowe Triennale Malarstwa Regonu Karpat „Srebrny Czworokąt” - Pprzemysl
2019
- „Ex Exhibition”  Izlozba  Slika Ukrajinskih i Poljskih Umjetnika , Galeria Zadar – Zadar / Chorwacja
- „Art Without Border”, Gallery Yahiya Palmarium - Tunis / Tunezja

2020
- Muzeum Vojtecha Loffera, Stare Miasto - Koszyce / Słowacja

2021
- The International Painting Biennial - Chisinau / Mołdawia

- Galeria Podróżna: Autoportrety - Pocztówki z Polski / Traveling Gallery: Self-Portraits - Postcards from Poland,
  Galeria XS Instytutu Sztuk Wizualnych UJK w Kielcach - Kielce

Nagrody:

2012
- Międzynarodowe Triennale Malarstwa Regionu Karpat  „Srebrny Czworokąt – Przemyśl” - Grand Prix Ministra
  Kultury i Dziedzictwa Narodowego

2015
- Międzynarodowy Plener - Hajduboszormeny / Węgry - III nagroda

 

CHARAKTERYSTYKA TWÓRCZOŚCI / INSPIRACJE:

W swojej twórczości szukam  ciekawej formy struktur uwikłanych grą materii. Pełnią one funkcje znaczeniowe, symboliczne, mają zdolność imitowania obiektu bądź przekazywania znaczeń. Rekonstruując strefę zewnętrzną, łączę ją z wewnętrznym światem, który – będąc zredukowany do elementów koloru i formy – wcale nie traci na wyrazistości, a jego oddziaływanie ulega intensyfikacji. Piękno, które objawia się w brzydocie porzuconych, wygnanych przez czas matryc – elewacji przyjmuje inną postać w dziele sztuki. Stare mury, odpryski wiekowych ścian nie są już  zniszczonymi i niepożądanymi obiektami, lecz bytami, samoistnie funkcjonującymi znakami, częściowo uwolnionymi z hierarchii odniesień, wkraczającymi w obszar abstrakcyjnego obrazowania. Poprzez sztukę podejmuję próbę przezwyciężenia czasu, wysiłek zatrzymania tego, co przemija, połączenia przeszłości i teraźniejszości. Pamięć zakłada swoisty akt odkupienia, zapamiętane zostaje ocalone. To, co się zapomina ulega odrzuceniu. Zapomniane, ukryte, odrzucone wydobywam, ujawniam, ocalam od zapomnienia. Ofiarowując atencję nadaję im dalsze istnienie, podnoszę do rangi „godnego zauważenia”.PRACA DYDAKTYCZNA:

Pracownia Rysunku:
W trosce o miejsce i rolę rysunku w strukturze uczelni  jako medium i dyscyplinę wciąż walczącą o swoją wartość i właściwe przywileje, w Pracowni Rysunku staramy się pokazać fundament tej dziedziny poprzez zestawienie jej możliwości i efektów. W swych zamiarach ukazujemy prawdziwą wartość medium, jako rolę dominującą w poszukiwaniach twórczych, wielowymiarowość i niewyczerpany zasób możliwości kreatywnych. Chcemy promować szerokie medium rysowania, ukazane we wszystkich jego odsłonach w kształtowaniu dojrzałości twórczej. Studenci mogą sobie pozwolić na dowolną niedoskonałość, na swobodnie przypadkową kompozycję, na dopuszczenie eksperymentalnych błędów. Prace niczego nie symulują ani nie udają, przypominają niezobowiązujące, autentyczne, szczere spotkanie. Zostaje ocalone  poczucie dotyku, nerwowość ręki, napięcie gestu. Poszczególne linie i plamy łączą się ze sobą w układy, niekiedy zdając się być aluzją do form przedstawiających. Zależności te balansują na granicy między obrazowością a abstrakcją.

Prezentowane prace w pracowni rysunku otwierają przestrzeń doznań innych niż prosta ilustracja przedmiotu. Sygnalizują wieloznaczność w konstrukcjach myślowych, które przeczą racjonalnemu zakończeniu. Niedopowiedzenia otwierają nas na wielowymiarowe  obszary form i znaczeń, gdyż „ (…) człowiek nie powinien szukać w  dziele sztuki jawnego i łatwego piękna, ale widzieć w nim tajemnicę godną zgłębienia, powinność domagającą się spełnienia, podnietę dla pracy wyobraźni.”


GALERIA PRAC: