dr hab. Paweł Bińczycki, prof. UR

 

 

 

dr hab. Paweł Bińczycki, prof. UR

Kolegium Nauk Humanistycznych
Instytut Sztuk Pięknych
Zakład Grafiki Warsztatowej i Teorii Sztuki

Kontakt: pbinczycki@ur.edu.pl

Prowadzone pracownie: Pracownia grafiki warsztatowej druku wypukłego
Prowadzone przedmioty: Podstawy grafiki warsztatowej druku wypukłego


BIOGRAM:
Urodzony w Rzeszowie w 1974 roku. Studia w Instytucie Sztuk Pięknych Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Rzeszowie. W latach 1998–2009 asystent na Wydziale Sztuki Uniwersytetu Rzeszowskiego (do2001 roku WSP), kolejno w pracowniach: prof. Włodzimierza Kotkowskiego, prof. Andrzeja Pietscha i prof. Krzysztofa Skórczewskiego. Tytuł doktora obroniony w 2009 roku na Wydziale Grafiki Krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych. W latach 2014–2017 praca w Państwowej Wyższej Szkole Wschodnioeuropejskiej. Habilitacja w 2018 roku na Wydziale Artystycznym Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach. Obecnie zatrudniony w Instytucie Sztuk Pięknych Uniwersytetu Rzeszowskiego jako profesor nadzwyczajny, gdzie współprowadzi Pracownię Grafiki Artystycznej. Zajmuje się grafiką warsztatową w technikach druku wklęsłego wypukłego i cyfrowego, oraz projektowaniem graficznym.


OSIĄGNIĘCIA:

Wystawy zbiorowe (wybór):
2021
- Międzynarodowe Triennale Grafiki w Krakowie
- Okanagan Print Triennial / Kanada
-  Międzynarodowe Triennale Grafiki w Cieszynie

2020
- Mini Maxi Print, Berlin / Niemcy
- 6th Graphic Biennale in Szeklerland - Szekerland / Rumunia
- V International Print Triennial - Ulus / Serbia

2019
- XII Quadriennale Drzeworytu i Linorytu Polskiego – Olsztyn
- Far-very far, Centre of Contemporary Art – Toruń

2018
- 10 Triennale Grafiki Polskiej – Katowice
- Parametryzacja, Andy Warhol Museum of Modern Art - / Słowacja
- Krzyczałem, a kiedy krzyczałem, pękały rzeczy cenne..., Gdańska Galeria Güntera Grassa – Gdańsk
- Mono no Aware, BWA – Tarnów
2017
- Transitional forms, "Castle" Center of Science and Culture – Przemyśl
2016
- First International Print Biennial -  Lódź
2015
- XII International Graphic Art Biennial Dry Point - Uzice / Serbia
- Tokyo International Mini-Print Triennial -  / Japonia
- Międzynarodowe Triennale Grafiki w Krakowie – Kraków
- January’s Mist, galerie ISBE - Edmonton / Kanada


Nagrody i wyróżnienia:

2019
- XII Quadriennale Drzeworytu i Linorytu Polskiego  - Olsztyn – wyróżnienie
2018
- 9 Międzynarodowym Konkursie na Ekslibris i Małą Formę Graficzną, Gdynia - wyróżnienie honorowe
2017
- Międzynarodowy Przegląd Ekslibrisu Cyfrowego Ex DIGITALIS Salon - Medal
- XII Międzynarodowy Konkurs na Ekslibris - Gliwice  - wyróżnienie


CHARAKTERYSTYKA TWÓRCZOŚCI / INSPIRACJE:

PRACA DYDAKTYCZNA:

Podstawy grafiki warsztatowej - druk wklęsły

GALEIA PRAC: