dr hab. Marcin Jachym, prof. UR

Marcin Jachym.jpg [1.45 MB]

dr hab. Marcin Jachym, prof. UR

Kolegium Nauk Humanistycznych
Instytut Sztuk Pięknych
Zakład Grafiki Warsztatowej i Teorii Sztuki

Kontakt: mjachym@ur.edu.pl

Prowadzone przedmioty: Pracownia Grafiki Warsztatowej druku wklęsłego, Podstawy grafiki warsztatowej - druk wklęsły


BIOGRAM:
W 1994 roku ukończył Państwowe Liceum Sztuk Plastycznych w Rzeszowie. Ukończył studia w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Rzeszowie w Instytucie Wychowania Plastycznego. Podczas studiów pełnił obowiązki asystenta stażysty w pracowni grafiki warsztatowej kierowanej przez prof. Włodzimierz Kotkowskiego.  Po obronie dyplomu w 2001 r. został zatrudniony na stanowisku asystenta. W latach  2002 -2003 współpracował również z prof. Andrzejem Pietschem,  a w roku 2004 z prof. Krzysztofem Skórczewskim. W 2010 r. otrzymał tytuł doktora na Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie, a w 2021 r. tytuł dr hab. na Uniwersytecie Artystycznym w Poznaniu. Obecnie prowadzi zajęcia w pracowni grafiki warsztatowej druku wklęsłego.

Do jego doświadczeń zawodowych można zaliczyć również prowadzenie  w latach 1999 – 2002 zajęć na kierunku Pedagogika Opiekuńczo –Wychowawcza i Pedagogika Wczesnoszkolna na Uniwersytecie Rzeszowskim. Od 2001 r. również zajęcia z metodyki nauczania plastyki w Niepublicznym Centrum Ustawicznego Kształcenia Nauczycieli w Przemyślu.


CHARAKTERYSTYKA TWÓRCZOŚCI:

Moja działalność artystyczna realizowana jest w obrębie grafiki warsztatowej.  Bogate możliwości jakie ona oferuje sprawiają, że przez cały czas mojej aktywności posługuję się właśnie tym warsztatem. O uniwersalności tej dziedziny może świadczyć prężność środowiska grafików, oraz ilość wydarzeń artystycznych w tym zakresie. Moje prace zaprezentowane na tej stronie, to wynik pracy ostatnich lat. Są to grafiki z cyklu Arte-fakty. Bohaterami moich prac są zupełnie zwyczajne przedmioty, które zostały zaobserwowane i przedstawione w osobisty sposób. Oprócz tradycyjnego warsztatu użyłem tutaj również techniki własne, pozwalające wprowadzić przypadek. Lubię oczekiwać na efekty, jakie powstają, gdy uruchomi się jakiś chemiczny lub fizyczny proces bez chęci jego bezwzględnego kontrolowania. Powoduje to powstanie struktur niemożliwych do uzyskania w inny sposób. Przypomina to formy jakie powstają w naturze samoistnie.

 

PRACA DYDAKTYCZNA:

Proces dydaktyczny w pracowni druku wklęsłego, odbywa się w dwóch etapach. Zajęcia propedeutyczne mają za zadanie wdrożyć podstawowe zagadnienia i umiejętności z zakresu warsztatu graficznego, zaś ewentualne podjęcie przez studentów specjalizacji w naszej pracowni, wprowadza ich w świat własnych realizacji twórczych.

Trudno jest jednoznacznie określić, jak w tym czasie przebiega nauka i nauczanie. Każda osoba pracuje indywidualnie, a prowadzący zajęcia oczekują na propozycje studentów i wykorzystując swoje doświadczenie, pomagając im w realizacji własnych pomysłów.

PRZYKŁADOWA GALEIA PRAC: