dr hab. Łukasz Cywicki, prof. UR

 

Łukasz Cywicki.jpg [646.58 KB]

dr hab. Łukasz Cywicki, prof. UR

Kolegium Nauk Humanistycznych
Instytut Sztuk Pięknych
Zakład Grafiki Warsztatowej i Teorii Sztuki

Kontakt: lcywicki@ur.edu.pl

Prowadzone pracownie: Pracownia grafiki warsztatowej druku wypukłego
Prowadzone przedmioty: Podstawy grafiki warsztatowej druku wypukłego


BIOGRAM:
Urodzony w roku 1975 roku w Przemyślu. Studia na Wydziale Malarstwa, Grafiki i Rzeźby w Akademii Sztuk Pięknych w Poznaniu. Dyplom w 2000 r. w Pracowni Drzeworytu prof. Zbigniewa Lutomskiego i równolegle w Pracowni Malarstwa prof. Jana Świtki. Doktorat w 2008 roku na Wydziale Grafiki Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie. Habilitacja w 2018 roku na Wydziale Grafiki i Komunikacji Wizualnej Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu. Pracuje na stanowisku profesora nadzwyczajnego w Instytucie Sztuk Pięknych, Kolegium Nauk Humanistycznych Uniwersytetu Rzeszowskiego, gdzie prowadzi zajęcia w dyplomującej Pracowni Grafiki Warsztatowej Druku Wypukłego. W latach 2016-2019 pełnił funkcję kierownika Zakładu Grafiki Warsztatowej, obecnie ponownie wybrany na to stanowisko, na lata 2020-2024. Od 2001 roku członek Stowarzyszenia Międzynarodowe Triennale Grafiki w Krakowie. Od 2008 roku, pomysłodawca i organizator konkursu: „Nagroda im. Jerzego Panka za Najlepszy Dyplom Artystyczny Wydziału Sztuki Uniwersytetu Rzeszowskiego”.


OSIĄGNIĘCIA:

Wystawy indywidualne:
W dorobku 42 wystawy indywidualne w muzeach i galeriach, w kraju i za granicą: Poznań, Przemyśl, Kielce, Busko-Zdrój, Sandomierz, Krosno, Rzeszów, Radom, Tarnów, Warszawa, Kraków, oraz w Hoxter (Niemcy); Spiśska Nova Ves, Kosice (Słowacja); Cluj-Napoca (Rumunia); Nyiregyhaza (Węgry); Novi Sad, Belgrad (Serbia); Niżny Tagił (Rosja); Tampere, Hämeenlinna (Finlandia); Frederikshavn (Dania); Monterrey NL (Meksyk); Rosario (Argentyna).

Wystawy zbiorowe:
Udział w 930 wystawach zbiorowych międzynarodowych i ogólnopolskich w kraju i za granicą: Anglia, Austria, Argentyna, Belgia, Bułgaria, Brazylia, Białoruś, Czechy, Chorwacja, Chiny, Cypr, Dania, Egipt, Estonia, Grecja, Hiszpania, Francja, Finlandia, Niemcy, Izrael, Indonezja, Włochy, Japonia, Kirgizja, Korea, Kanada, Kosowo, Litwa, Meksyk, Macedonia, Malta, Malezja, Polska, Portugalia, Portoryko, Peru, Rumunia, Rosja, Słowacja, Szwecja, Serbia, Słowenia, Taiwan, Tajlandia, Turcja, Urugwaj, USA, Ukraina, Włochy, Węgry.

Nagrody i wyróżnienia:
Laureat 78 nagród i wyróżnień w konkursach w Katowicach, Przemyślu, Rzeszowie, Jeleniej Górze, Raciborzu, Poznaniu, Boguszowie-Gorcach; Cluj-Napoca, Aiud, Timisoara (Rumunia), Rijeca (Chorwacja), Paderborn (Niemcy), Tokyo (Japonia), Sint-Niclaas (Belgia), Wilno (Litwa), Ankara (Turcja), Famagusta (Cypr), Belgrade (Serbia), Shanghai, Guangzhou (Chiny), Santa Fe, Rosario (Argentyna), Varna (Bułgaria), Naantali (Finlandia), Vigonza, Padova (Włochy).

Prace w zbiorach i kolekcjach w galeriach i muzeach w kraju i za granicą:
Austria, Argentyna, Australia, Anglia, Brazylia, Belgia, Bułgaria, Białoruś, Bułgaria, Bośnia, Czechy, Chorwacja, Emiraty Arabskie, Francja, Finlandia, Hiszpania, Indonezja, Japonia, Kanada, Litwa, Łotwa, Macedonia, Malezja, Meksyk, Niemcy, Polska, Portoryko, Rumunia, Rosja, Serbia, Słowacja, Słowenia, Tajlandia, Turcja, USA, Ukraina, Urugwaj, Włochy Węgry.

Prace w zbiorach prywatnych:
Polska, Hiszpania, Rumunia, Indie, Niemcy, Japonia, Słowacja, Belgia, USA, Ukraina, Austria, Szwajcaria, Anglia, Węgry, Mołdawia, Rosja, Bułgaria, Cypr, Turcja, Malta, Egipt, Chorwacja, Grecja.

 

Nagrody i wyróżnienia za działalność dydaktyczną i naukową:
2020      - Jubileuszowa Nagroda Rektora za 20 lat pracy na Uniwersytecie Rzeszowskim
2019      - odznaczony Medalem Komisji Edukacji Narodowej za rok 2018
2016      - Wyróżnienie „Lider Uniwersytetu Rzeszowskiego 2016” za osiągnięcia naukowe w obszarze sztuki za rok 2015
               - Nagrodę II Stopnia Rektora Uniwersytetu Rzeszowskiego za osiągnięcia w pracy artystycznej
2015      - Wyróżnienie „Lider Uniwersytetu Rzeszowskiego 2015” za osiągnięcia naukowe w obszarze sztuki za rok 2014
               - Nagrodę II Stopnia Rektora Uniwersytetu Rzeszowskiego za osiągnięcia w pracy artystycznej
2014      - Wyróżnienie „Lider Uniwersytetu Rzeszowskiego 2014” za osiągnięcia naukowe w obszarze sztuki za rok 2013
               - Nagrodę II Stopnia Rektora Uniwersytetu Rzeszowskiego za osiągnięcia w pracy artystycznej
2013      - Wyróżnienie „Lider Uniwersytetu Rzeszowskiego 2013” za osiągnięcia naukowe w obszarze sztuki za rok 2012
               - Nagrodę II Stopnia Rektora Uniwersytetu Rzeszowskiego za osiągnięcia w pracy artystycznej
2011      - Nagroda II Stopnia Rektora Uniwersytetu Rzeszowskiego za osiągnięcia w pracy artystycznej
              - odznaczony Medalem Brązowym za długoletnią służbę.


DZIAŁALNOŚĆ POZAUCZELNIANA:

Juror w krajowych i międzynarodowych konkursach:
2022
- XIII Międzynarodowy Konkurs na Ekslibris – Gliwice
2018
- XII Międzynarodowy Konkurs na Ekslibris – Gliwice
- 41. Interdyscyplinarny Konkurs Plastyczny Województwa Świętokrzyskiego „Przedwiośnie” - Kielce
2001
- International Festiwal of Garaphic Art - Cluj-Napoca / Rumunia

Międzynarodowe sympozja:
2018 - 1st International Paderborn Graphic Symposium - Paderborn / Niemcy
2017 - Międzynarodowe Sympozjum „Ekslibris: znak własnościowy - dzieło sztuki”, Uniwersytet  
            Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej, Instytut Nauk o Informacji - Kraków

Warsztaty graficzne:
2011 - pobyt studyjny w Centrum Graficznym im. Fransa Masereela - Kasterlee / Belgia
2005 - pobyt studyjny w Centrum Graficznym im. Fransa Masereela - Kasterlee / Belgia
2002 - pobyt gościnny w Centrum Graficznym im. Fransa Masereela - Kasterlee / Belgia

Udział w plenerach:
- II Międzynarodowe Warsztaty Artystyczne "Znaki pogranicza" - Włodawa 2009
- 7th International Ecological Art Multimedia Colony "The Lighthouse" - Begeč / Serbia 2008
- Międzynarodowe Konfrontacje Plastyczne - Słonne 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005


CHARAKTERYSTYKA TWÓRCZOŚCI:

Moja twórczość graficzna skupia się głównie wokół techniki druku wypukłego - linorytu, który jest dla mnie podstawową formą wypowiedzi artystycznej. Linoryt w odróżnieniu od innych technik grafiki warsztatowej wydaje się najbardziej naturalny, umożliwia bezpośredni kontakt nie tylko z matrycą graficzną, ale także z kolejnymi etapami pracy. W moim przekonaniu daje to poczucie swobody i wolności twórczej. Od 1998 roku realizuję i rozbudowuję cykle graficzne: małą formę graficzną i Exlibris (Dotyk czasu, Postać czasu, Mr. Time), prace wielkoformatowe (Dzień za dniem, Fragmenty czasu), wieloczłonowe, trójwymiarowe prace graficzne (Przestrzeń czasu), oraz grafiki cyfrowe (Interior), prace malarskie i rysunkowe (Terytorium dialogu).

Celem mojej pracy artystycznej jest kontynuacja problemu związanego z pojęciem czasu, który analizuję i rozwijam od kilkunastu lat. Czas ma dla mnie wielowarstwowe i wielowymiarowe znaczenie. Staram się mój czas, który został mi przeznaczony mógł choć na chwilę zatrzymać, uchwycić i oswoić, a następnie zanotować, przetworzyć i pokazać za pomocą dostępnych mi środków plastycznych. Tak (w skrócie) powstają moje prace, które w zależności od wielu istotnych dla mnie uwarunkowań rozbudowuję lub upraszczam, analizując i przetwarzając na język graficzny.

 

PRACA DYDAKTYCZNA:

Głównym celem kształcenia w Pracowni druku wypukłego jest wspomaganie rozwoju osobowości artystycznej studentów, poprzez przygotowanie teoretyczne i praktyczne. W pracowni realizowane są ćwiczenia na zadane tematy, zgodnie z programem kształcenia. Mają one na celu rozwijać wyobraźnię abstrakcyjną, oraz uczyć rozwiązywania formalnych i technologicznych problemów związanych z warsztatem druku wypukłego. Na I roku student rozwija swój indywidualny język plastyczny, posługując się plamą, kreską, punktem. Na roku II i III projektuje i wykonuje matryce do grafiki druku wypukłego kolorowego. W pracowni grafiki artystycznej jest kładziony duży nacisk na rozwój osobowości studenta oraz na jego świadomą kreację artystyczną. Na IV roku w oparciu o zdobytą wiedzę i świadomość artystyczną realizuje wstęp do dyplomu magisterskiego. Ma za zadanie stworzyć cykl prac graficznych, który staje się przyczyną do doskonalenia i pogłębiania samodzielnej formy wypowiedzi artystycznej.
Na V roku studiów, realizuje dyplom magisterski, który powinien być dojrzałą i indywidualną formą wypowiedzi artystycznej. Student ma za zadanie stworzyć cykl prac graficznych, który będzie przedstawiał twórcę i jego osobistą, dojrzałą wrażliwość plastyczną.

 

PRZYKŁADOWA GALEIA PRAC: