dr hab. Józef Jerzy Kierski, prof. UR

Jerzy Kierski.jpg [514.91 KB]

dr hab. Józef Jerzy Kierski, prof. UR

 Kolegium Nauk Humanistycznych
Instytut Sztuk Pięknych
Zakład Rysunku i Kształtowania Przestrzeni

Kontakt: jkierski@ur.edu.pl

Prowadzone przedmioty:
Rzeźba

                                             

BIOGRAM:
Urodzony w 1954 r. w Bydgoszczy. Absolwent PLSP w Nałęczowie (1974 r.) i Instytutu Sztuk Pięknych Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie (dyplom z rzeźby w pracowni prof. Sławomira Mieleszko w 1979 r.). Od ukończenia studiów związany z wyższym szkolnictwem artystycznym. W latach 1979 - 2003 pracował w Instytucie Sztuk Pięknych Wydziału Artystycznego UMCS w Lublinie. Pracując w UMCS obronił przewód doktorski na Wydziale Rzeźby ASP w Warszawie w 1987 r., zaś stopień doktora habilitowanego w dziedzinie sztuk plastycznych w dyscyplinie artystycznej rzeźba uzyskał w 2002 r. na Wydziale Rzeźby ASP w Krakowie. Od 2003 roku pracuje na Wydziale Sztuki Uniwersytetu Rzeszowskiego na stanowisku profesora nadzwyczajnego. W latach 2008 - 2016 pełnił funkcję dziekana wydziału.

W swoim dorobku dydaktycznym był promotorem kilkudziesięciu dyplomów licencjackich i magisterskich z zakresu rzeźby. Pełnił funkcję promotora w przewodzie doktorskim przeprowadzonym na Wydziale Rzeźby Krakowskiej ASP, oraz recenzenta w przewodzie doktorskim przeprowadzonym na Wydziale Malarstwa i Rzeźby ASP we Wrocławiu.

Uprawia rzeźbę monumentalną i kameralną (w tym sakralną), oraz medalierstwo. Swoje prace prezentował na 27 wystawach indywidualnych rzeźby oraz na kilkudziesięciu wystawach zbiorowych o zasięgu środowiskowym, ogólnopolskim i międzynarodowym w kraju i za granicą. Jest autorem 14 realizacji o charakterze pomnikowym, między innymi kamiennego pomnika „W Hołdzie Więźniom Zamku Lubelskiego rozstrzelanym przez okupanta hitlerowskiego w wąwozach dzielnicy Lublina- Czechowa”- 1996 r. w Lublinie wys. 550 cm, a także „ Obrońcom Lublina we wrześniu 1939 roku”, również w Lublinie- 1987 r., zrealizowanym w odlewie betonowym wys. 460 cm.  Jest autorem wielu popiersi znanych, znaczących postaci z historii Polski, kilkunastu medali okolicznościowych i statuetek oraz wielu tablic pamiątkowych. Jest także autorem wielu rzeźbiarskich kamiennych realizacji stanowiących wyposażenie oraz dekorację wnętrz kościołów o. o. Pallotynów (Chełmno). W latach 2017 - 2019 zrealizował monumentalne dzieło rzeźbiarskie – cykl kamiennych płaskorzeźb naturalnej wysokości figur obrazujących czternaście stacji Męki Jezusa Chrystusa dla kościoła pw. Pierwszych Męczenników Polski w Międzyrzeczu (woj. Lubuskie), a także wszystkie elementy niezbędne do sprawowania Liturgii oraz płaskorzeźbę przedstawiającą Chrystusa Zmartwychwstałego wys. 315 cm, również dla tego kościoła. W 2020 roku zrealizował rzeźbę- figurę naturalnych wymiarów św. Józefa z Dzieciątkiem, która została usytuowana na dziedzińcu Wyższego Seminarium Duchownego we Lwowie-Brzuchowicach. Jego  prace znajdują się  w zbiorach prywatnych w kraju i za granicą- rzeźba, malarstwo (USA, Kanada, Niemcy).


CHARAKTERYSTYKA TWÓRCZOŚCI / INSPIRACJE:

PRACA DYDAKTYCZNA:


GALERIA PRAC: