dr hab. Jarosław Sankowski, prof. UR

dr hab Jarosław Sankowsk, prof UR - portret autora.jpg [3.80 MB]

dr hab. Jarosław Sankowski, prof. UR

Kolegium Nauk Humanistycznych
Instytut Sztuk Pięknych
Zakład Malarstwa

Kontakt: jsankowski@ur.edu.pl

Prowadzone przedmioty: Pracownia malarska

BIOGRAM:
Urodzony w 1962 roku w  Bydgoszczy. Studia w Państwowej Wyższej Szkole Sztuk Plastycznych (obecnie Akademia Sztuk Pięknych) w Gdańsku. Dyplom magisterski 1987 roku, w pracowni prof. Jerzego Zabłockiego z zakresu malarstwa i grafiki. W okresie po studiach pracował, jako plastyk instruktor w bydgoskim Pałacu Młodzieży.

Od roku 1992 zajmował się projektowaniem plastycznym i reklamą. W latach 1994 - 2003 pracował, jako nauczyciel w Szkole Podstawowej nr 41 i 36 w Bydgoszczy na stanowisku nauczyciel wychowania plastycznego. W latach 1997 – 2003, prowadził warsztaty plastyczne dla dzieci i młodzieży organizowane przez Wydział Kultury i Nauki UM w Bydgoszczy. W latach 2003 – 2004, we współpracy z Poradnią Psychologiczno- Pedagogiczną nr 1 w Bydgoszczy, prowadził zajęcia plastyczno – terapeutyczne z grupą dzieci niepełnosprawnych. Współpracuje z niepubliczną szkołą podstawową dla dzieci z wadami neurologicznymi, autyzmem i z. Aspergera w Bydgoszczy. W roku 2004 zmienił miejsce zamieszkania i osiedlił się w Brzozowie na Podkarpaciu. Od października 2006 do 2009, prowadził zajęcia dydaktyczne z malarstwa i rysunku na kierunku Edukacji Artystycznej w Wyższej Szkole Zawodowej im. Jana Grodka w Sanoku. Od roku 2005 jest zatrudniony, jako nauczyciel w Zakładzie Rysunku, Instytutu Sztuk Pięknych, Wydziału Pedagogiczno – Artystycznego, Uniwersytetu Rzeszowskiego, od roku 2007 w Zakładzie Malarstwa tegoż Uniwersytetu, obecnie w Instytucie Sztuk Pięknych, Kolegium Nauk Humanistycznych UR. Kurator ogólnopolskiego Pierwszego Triennale Malarstwa Studenckiego Rzeszów 2019. Jest członkiem Związku Polskich Artystów Plastyków ok. bydgoskiego. Uprawia malarstwo, rysunek, grafikę cyfrową, grafikę projektową, projektowanie witrażu.

W 2007 uzyskał doktorat w dziedzinie artystycznej – sztuki plastyczne w dyscyplinie artystycznej - sztuki piękne na ASP we Wrocławiu. W 2014 uzyskał stopień doktora habilitowanego w dziedzinie artystycznej – sztuki plastyczne w dyscyplinie artystycznej - sztuki piękne na ASP w Katowicach.

W okresie po studiach w ramach działalności artystycznej zorganizował blisko 30 wystaw indywidualnych. Brał udział w około 200 pokazach zbiorowych w kraju i za granicą. Laureat nagród i wyróżnień za działalność artystyczną i naukową.

 

OSIĄGNIĘCIA:

Wystawy indywidualne (wybór):

2013
- „Reakcja” - wystawa malarstwa, Galeria ZPAP - Łódź
- „Reakcja” - Galeria Biuro Wystaw Artystycznych - Sanok
2016
- „Przenikanie” - wystawa malarstwa, Galeria ZPAP - Warszawa
2002
- „Pejzaże”, Galeria Rynek - Olsztyn
2004
- Wystawa malarstwa, Biuro Wystaw Artystycznych - Krosno
2009
- „Miejsce i Orientacja” – malarstwo, Biuro Wystaw Artystycznych - Rzeszów
2007
- „Album” -  wystawa rysunków i temper, Galeria Ratusz – Inowrocław
2010
- „Ciężar Właściwy”, Galeria autorska Jana Kaji i Jacka Solińskiego - Bydgoszcz
2011
- „Obrazy”, Muzeum Dwory Karwacjanów i Gładyszów - Gorlice
2016
- „Obrazy Architektoniczne” - wystawa malarstwa, Muzeum Wodociągów, Galeria Wieży Ciśnień - Bydgoszcz
- „Obrazy Architektoniczne” - wystawa malarstwa, Galeria HORTAR - Tarnów


Wystawy zbiorowe (wybór):

2021
-  7. Międzynarodowy Konkurs na Rysunek im. Andriollego – Nałęczów - 23. Biennale Fotografii w Technikach Szlachetnych i Cyfrowym Przetwarzaniu Obrazu REMIS, Ostrowskie Centrum Kultury - Ostrowiec Świętokrzyski
2020
- OSTEN International Biennial of Drawing,  - Skopje / Północna Macedonia
-  11. Międzynarodowe Biennale Miniatury - Częstochowa
-  X Triennale Polskiego Rysunku Współczesnego - Lubaczów
- IV Ogólnopolski konkurs malarski im. Leona Wyczółkowskiego, BWA - Bydgoszcz
2018
- III Ogólnopolski konkurs malarski im. Leona Wyczółkowskiego, BWA - Bydgoszcz
- 6. Międzynarodowy Konkurs na Rysunek im. Andriollego - Nałęczów
2016
- II Ogólnopolski konkurs malarski im. Leona Wyczółkowskiego, BWA - Bydgoszcz
- „Polygonum” 4 edycja wystawy twórców Województwa Kujawsko-Pomorskiego, BWA - Bydgoszcz
- „Projeky 966” Jubileusz Narodowy - Sztuka Polska, Muzeum Uniwersyteckie UM - Toruń
2013
- VII Międzynarodowe Biennale Malarstwa i Tkaniny Unikatowej – Gdynia
- Międzynarodowe Triennale Malarstwa Regionu Karpat „Srebrny Czworokąt”, Galeria Sztuki Współczesnej Przemyśl  - Rzeszów, Lwów / Ukraina; Koszyce / Słowacja; Debreczyn, Miszkolc / Węgry
- „Stan Rezonansu” - wystawa jubileuszowa Galerii Jana Kaji i Jacka Solińskiego, Muzeum Okręgowe im. L. Wyczółkowskiego - Bydgoszcz
2012
- XXIII Festiwal Polskiego Malarstwa Współczesnego, Zamek Książąt Pomorskich - Szczecin
2011
-  40. Biennale Malarstwa „Bielska Jesień”, Galeria Bielska BWA – Bielsko Biała
2010
- „Stan Rezonansu” - wystawa jubileuszowa Galerii Jana Kaji i Jacka Solińskiego, Muzeum Okręgowe im. L. Wyczółkowskiego - Bydgoszcz
2008
- EGERIA XIV OGÓLNOPOLSKI SALON PLASTYKI wystawa pokonkursowa Galeria Sztuki Współczesnej Ostrów Wielkopolski
2006
- Artyści bydgoscy w PATRAS -Galeria „Politeja” - Patras / Grecja
- Grafika i rysunek w Bydgoszczy 1946-2005 Tradycja i Współczesność, Muzeum im. L. Wyczółkowskiego - Bydgoszcz 2002
- Międzynarodowe Triennale Malarstwa Regionu Karpat „Srebrny Czworokąt”, Galeria Sztuki Współczesnej - Przemyśl
2000
- Międzynarodowe Triennale Malarstwa Regionu Karpat „Srebrny Czworokąt”, Galeria Sztuki Współczesnej - Przemyśl
1998
- Międzynarodowe Triennale Malarstwa Regionu Karpat „Srebrny Czworokąt”, Galeria Sztuki Współczesnej - Przemyśl
1988
- Najlepsze DYPLOMY’87, Galeria Zachęta - Warszawa
- 15-lecie Galerii nad Wisłą, Galeria Sztuki WOZOWNIA - Toruń
- Ogólnopolskie Targi Sztuki - INTERART 1988 – Poznań


Nagrody i wyróżnienia:

2008
- XIV Ogólnopolski Salon Plastyki EGERIA - Ostrów Wielkopolski - Nagroda Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego
2016
- Nagroda Rektora Uniwersytetu Rzeszowskiego za osiągnięcia naukowe
- „Sąsiedzi” - Konkurs sztuk wizualnych dla artystów bydgoskich w małym Formacie - Wyróżnienie
2021
- Międzynarodowe Triennale Malarstwa Regionu Karpat „Srebrny Czworokąt” - Przemyśl - Wyróżnienie honorowe
- 23. Biennale Fotografii w Technikach Szlachetnych i Cyfrowym Przetwarzaniu Obrazu REMIS - Ostrowiec Świętokrzyski - Wyróżnienie

 

CHARAKTERYSTYKA TWÓRCZOŚCI / INSPIRACJE:

Obrazy architektoniczne
w malarstwie stanowią etap, jednocześnie rezultat poszukiwań z ostatnich dwudziestu pięciu lat. Głównym motywem są tu elementy architektury, nawiązujące z jednej strony do klasyki, z drugiej współczesnych struktur budowlanych. Kompozycje są próbą kreowania „miejsca zabudowanego” w znaczeniu architektonicznym i czysto malarskim. Wyzwolenie architektury z funkcji wspomagającego tła i architektoniczna autonomia, jest jednym z moich podstawowych celów malarskich. http://jaroslawsankowski.pl/portfolio/architektura-1995-2006/

Kontynuacja i rozwinięcie programu przyjęło w 2010 roku nazwę Przenikanie i stanowiło podstawę pracy habilitacyjnej w 2014. Obrazy z cyklu odnoszą się do specyficznego doświadczenia związanego z przestrzenią obrazu takiego, który wynika ze świadomości chwili i świadomości miejsca, w którym odbywa się lub dokonuje akt tworzenia – materializacji. Moje nieodparte wrażenie i przeświadczenie wynikające z doświadczeń artystycznych i pozaartystycznych, każe mi pojmować obraz, jako płaszczyznę, w której odbijają się refleksy wrażeń i myśli. Dotyczą one przeszłości, lub tego, co się wydarzyło, co było. Obraz – dzieło, jest tu aktem zamknięcia pewnej drogi a nawet zamrożenia pewnego procesu, który musiał otrzymać w pewnym momencie formę. Zatem w moim pojęciu naturalne jest to, że powierzchnia obrazu, ale też idea jest zbiorem sygnałów, które przeniknęły lub dotarły na miejsce przeznaczenia, którym jest w moim przypadku dzieło malarskie. http://jaroslawsankowski.pl/portfolio/przenikanie/

Podobne założenia dotyczą powstającego od 2003 cyklu rysunkowo graficznego - Album, w którym dochodzi do fuzji wyobrażenia wizualnego z realnym detalem istniejącej architektury „z adresem”. Materiał do pracy w większości pochodzi z ilustracji książkowej, która określa kameralną skalę przedstawienia i pochodzenie inspiracji. http://jaroslawsankowski.pl/portfolio/album/

Do kreacji obrazu włączony jest, jako narzędzie również komputer z jego możliwością tworzenia planów przestrzennych. W ostatnich pracach poszerzam strukturę poprzez zastosowanie trasowanej graficznie fotografii, umożliwiając włączenie realnych struktur architektonicznych do tworzenia przestrzennej relacji faktu i wyobrażenia.

Nieco odmienną inspiracją jest zagadnienie praw fizyki, która przyjęła nazwę - Reakcja.

Prace z tego cyklu powstające od 2003 roku obrazują pewien specyficzny obszar doświadczeń, takich, które dotyczą wzajemnego oddziaływania na siebie przedmiotów, oddziaływania na siebie sił, relacji masy i ciężaru, relacji odległości i prędkości. Są wypadkową doświadczeń własnych z wiedzą wyniesioną ze szkoły. Podręcznik fizyki, używany przez siódmoklasistę, jakim byłem kiedyś – zachowany – stał się teraz inspiracją i szansą, aby ponownie znaleźć się w środowisku pierwszych doznań i obserwacji, uruchomić na nowo tok skojarzeń związanych z nauką i poznawaniem. http://jaroslawsankowski.pl/portfolio/reakcja/

 

PRACA DYDAKTYCZNA:

Program artystyczny i naukowy w sposób naturalny wiąże się z działalnością dydaktyczną, która stanowi dla mnie ważne uzupełnienie doświadczeń własnych, oraz okazję do prześledzenia procesu twórczego na jego wczesnych i bardziej zaawansowanych etapach. Podczas zajęć malarstwa, oraz dyplomującej pracowni malarstwa i jego bardziej otwartej postaci – pracowni malarstwa interdyscyplinarnego w relacji student – nauczyciel szukam roli pośrednika, doradcy w procesie materializacji wizji i pomysłu. Wypracowując własny język wypowiedzi artystycznej uczę się języka komunikacji i zastosowania własnych doświadczeń, aby uruchomić proces dochodzenia do nowych zamierzonych a także nieoczekiwanych rezultatów. W postrzeganiu rzeczywistości doradzam czujność i uważne patrzenie na te duże i na drobne, nawet banalne fakty, które noszą w sobie egzystencjalną prawdę i artystyczny potencjał. Działalność artystyczna jest dobrze pojętą zabawą dziecka, która powinna otwierać i fascynować.

 

GALERIA PRAC: