dr hab Dobosz-Bruchnalska Agnieszka, prof. UR

Agnieszka Dobosz 1.jpg [660.98 KB]

dr hab Dobosz-Bruchnalska Agnieszka, prof. UR

Kolegium Nauk Humanistycznych
Instytut Sztuk Pięknych
Zakład Grafiki Warsztatowej i Teorii Sztuki


Kontakt: adobosz@ur.edu.pl

Prowadzone pracownie: Pracownia grafiki warsztatowej druku wypukłego
Prowadzone przedmioty: Podstawy grafiki warsztatowej druku wypukłego

 

BIOGRAM:
Urodziła się w 1969 w Krakowie. Studiowała w Gdańsku i w Krakowie. Dyplom nagrodzony Medalem Rektora uzyskała na Wydziale Grafiki ASP w Krakowie w 1993 roku. Od 2000 roku pracuje na Uniwersytecie Rzeszowskim w Instytucie Sztuk Pięknych. Prowadzi pracownię wklęsłodruku, od 2017 na stanowisku profesora. W roku 2005 obroniła przewód doktorski na Wydziale Grafiki ASP w Krakowie, a w 2016 przewód habilitacyjny na Uniwersytecie Artystycznym w Poznaniu. Uprawia grafikę, głównie intaglio i rysunek. Swoje prace z pogranicza abstrakcji i figuracji drukuje stosując tekturowe matryce. Należy do kobiecej grupy artystycznej Grupa 13. Brała udział w licznych wystawach w kraju i za granicą.

Jest laureatką Stypendium Twórczego Miasta Krakowa (1995). Dwukrotnie zdobyła pierwszą nagrodę w konkursach na plakat (Heilbronn 1991, Kraków 1993). Na MTG w Krakowie w roku 1994 wyróżniona została Nagrodą Regulaminową, a na Triennale Inter-Kontakt w Pradze (1995) uzyskała nagrodę Stowarzyszenia im. Hollara. Uczestniczyła w krakowskich konkursach na Grafikę Roku i Grafikę Miesiąca zdobywając nagrody (1997) i Grand Prix (1998). W roku 2000 zaproszona została do udziału w Druckproject w Mehlwaage Kunstlerwerkstadt (Freiburg). W 2013 wzięła udział w wizycie studyjnej na University of Alberta w Edmonton w Kanadzie.

W pracy dydaktycznej kładzie szczególny nacisk na indywidualną pracę ze studentami oraz ukierunkowanie ich na poszukiwania własnych środków wyrazu i ekspresji.


GALERIA PRAC: