dr Anna Steliga

 

Anna Steliga.jpg [252.35 KB]

dr Anna Steliga

Kolegium Nauk Humanistycznych
Instytut Sztuk Pięknych
Zakład Grafiki Warsztatowej i Teorii Sztuki

Kontakt: asteliga@ur.edu.pl


Prowadzone przedmioty:
Teoria sztuki


BIOGRAM:
Doktor nauk humanistycznych, pedagog specjalny, magister nauczania początkowego i wychowania plastycznego z dyplomem z malarstwa. Od 1999 roku zatrudniona w Instytucie Sztuk Pięknych / Wydziale Sztuki Uniwersytetu Rzeszowskiego. Pełniła i pełni następujące funkcje:  kierownik Zespołu Dydaktycznego Teorii Sztuki (2005-2018), zastępca dyrektora ISP (2005-2007), prodziekan WS ds. nauki i studenckich (2008-2016), członek Senatu UR w V kadencji (2012-2016) i w VI kadencji (2016-2020), pełnomocnik rektora ds. Małego Uniwersytetu Rzeszowskiego (od 2018), konsultant Instytutowy ds. Osób Niepełnosprawnych (od 2016), członek EFAT – European Federation of Art Therapy (od 2019), zastępca redaktor naczelnej czasopisma WARSTWY Rocznika Instytutu Sztuk Pięknych (od 2020). Od 2019 roku jest prodziekanem Kolegium Nauk Humanistycznych w kadencji na lata 2020-2024.

OSIĄGNIĘCIA:

„HASIOR ASSEMBLAGE. Międzynarodowy projekt artystyczny”
Red. I. Bugajska-Bigos, K. Gąsienica-Szostak, A. Steliga
Wydawnictwo Naukowe PWSZ, Nowy Sącz 2017, ss.94.
1. HASIOR.jpg [165.20 KB]
„WARHOL. POP KONTEKSTY. 30 lat później. Międzynarodowy projekt artystyczny” Red. I. Bugajska-Bigos, A. Steliga Wydawnictwo Diagram, Nowy Sącz 2017, ss.102. 2. WARHOL.jpg [203.79 KB]
„FRIDA. INTROSPEKCJE. Międzynarodowy projekt artystyczno-naukowy” Red. I. Bugajska-Bigos, A. Steliga, Wydawnictwo Naukowe PWSZ, Nowy Sącz 2018, ss.209. 3. FRIDA.jpg [143.77 KB]
„MARINA ABRAMOVIĆ. WOLNOŚĆ ABSOLUTNA. Część I.
Teksty i eseje wizualne. Międzynarodowy projekt artystyczno-naukowy” Red.  J. Sawicka, A. Steliga, E.M. Nieduziak, I. Bugajska-Bigos Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2019, ss.144.
4. MARINA I.jpg [177.03 KB]

„MARINA ABRAMOVIĆ. WOLNOŚĆ ABSOLUTNA. Część II.
Konteksty twórcze. Międzynarodowy projekt artystyczno-naukowy”
Red. I. Bugajska-Bigos J. Sawicka, A. Steliga Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2020, ss.306.

 

5. MARINA II.jpg [179.54 KB]