Aktualne wystawy

Twórczość artystów związanych Zakładem Malarstwa, inspirowana wielością wątków wizualnych i kulturowych bazuje na obszarze indywidualnych doświadczeń wynikłych z różnic pokoleniowych poszczególnych malarzy, przebytej edukacji artystycznej i związków środowiskowych, które nierzadko inicjują i ukierunkowują warsztatowe, formalne i wyrazowe poszukiwania. Mogą one wzbogacać i ograniczać; mogą nadawać rozpoznawalne, charakterystyczne cech stylistyczne, jak i więzić w formalnych schematach. Przy pewnej znajomości polskiej sztuki współczesnej można w prezentowanych pracach prześledzić te zależności, gdyż kultura i sztuka jest wielopoziomowym obszarem dialogu. Niemniej oglądając obrazy tych twórców, skupiając się na ich bezpośrednim przesłaniu i wyrazowej sile, wyłapiemy inspiracje źródłowe, konstytutywne dla każdego z nich, gdyż wytyczające esencję ich malarstwa, a tym samym, ukazujące autentyczność ich postawy.

Tadeusz Boruta

 

   Obecnie w Zakładzie Malarstwa jest zatrudnionych 11 nauczycieli akademickich (artystów) na etatach naukowo-dydaktycznych i dydaktycznych: 7 profesorów i 4 doktorów zatrudnionych na stanowisku adiunkta:

dr hab. Jacek Balicki prof. UR
prof. zw. dr hab. Tadeusz Boruta
dr hab. Małgorzata Drozd-Witek prof. UR
dr hab. Antoni Nikiel prof. UR
dr hab. Marek Olszyński prof. UR
dr hab. Marek Pokrywka prof. UR
dr hab. Jarosław Sankowski prof. UR
dr Katarzyna Cwynar
dr Magdalena Cywicka
dr Łukasz Gil
dr Piotr Woroniec


   Wszyscy oni są aktywnymi artystami malarzami, ale nie brakuje wśród nich także grafików warsztatowych jak i artystów multimedialnych. Nierzadko artyści ci sięgają po różne dyscypliny sztuki w poszukiwaniu środków wyrazu, które korelowałyby z ekspresją ich osobowości. Chociaż zdecydowana większość pedagogów Zakładu Malarstwa wykłada na kierunku Sztuki Wizualne ucząc malarstwa i rysunku, to niektórzy z nich, z racji swej wszechstronności, prowadzą zajęcia na kierunku Grafika.