Olimpiada Literatury i Języka Polskiego

KO Rzeszów - część pisemna III etapu 23.03.2024 (sobota)

Szanowni Państwo,
Komitet Okręgowy OLiJP w Rzeszowie informuje, że zawody III stopnia LIV OLiJP odbędą się 23 marca 2024 roku w Rzeszowie, w budynku Instytutu Polonistyki i Dziennikarstwa Uniwersytetu Rzeszowskiego przy  ul. Rejtana 16c /sala 120 , I piętro/.

Eliminacje potrwają od 9.00 do 14.00. Prosimy o przybycie o 8.30.

Przypominamy o konieczności zabrania ze sobą długopisu i dokumentu potwierdzającego tożsamość. Wtedy też należy dostarczyć opinię z poradni, jeżeli uczestnik taką posiada.

Proszę obowiązkowo przesłać potwierdzenie udziału w części pisemnej III etapu na adres sekretarza KO OLiJP w Rzeszowie: olijp.rzeszow@ibl.waw.pl

Jeżeli ktoś chce skorzystać z opcji wegetariańskiej posiłku, proszę o informację przy potwierdzaniu udziału w III etapie.

Należy też wypełnić ankietę dotyczącą wyboru tematów na część ustną /zostanie udostępniona na platformie OLiJP/.

Z poważaniem
Małgorzata Byszuk
Sekretarz KO OLiJP w Rzeszowie


 

Rzeszów, 26.02.2024

Komitet Okręgowy OLiJP w Rzeszowie informuje, że eliminacje ustne LIV OLiJP w okręgu rzeszowskim odbędą się 2 marca 2024 roku w budynku A1 UR /I piętro/, Rzeszów, ul. Rejtana 16c. Uczestnicy odpowiadają według harmonogramu:

Lp.

Godziny

Komisja I

Komisja II

Komisja III

1.

9.00-9.20

Emilia Kiedrowska

Martyna Bieniek

Alicja Frużyńska

2.

9.20-9.40

Oliwia Kobylarz

Izabela Bortnowska

Maria Grucela

3.

9.40-10.00

Szymon Ochwat

Hanna Marszałek

Maja Myślińska

4.

10.00-10.20

Julia Skibicka

Oliwia Onyszczuk

Emilia Pospieszny

5.

10.20-10.40

Zofia Grzelak

Maja Siwiec

Weronika Salach

6.

10.40-11.00

Aleksandra Lewandowska

Martyna Krępa

Oliwia Kłoda

7.

11.00-11.20

Nikola Grasela

Zuzanna Sulik

Julia Dybaś

Przerwa

8.

12.00-12.20

Mikołaj Szpak

Marzena Wiecheć

Kacper Sarzyński

9.

12.20-12.40

Anna Kłap

Jakub Reizer

Jakub Piętowski

10.

12.40-13.00

Dawid Rajchel

Gabriela Korczykowska

Magdalena Nowacka

11.

13.00-13.20

Emilia Barnaś

Aleksandra Bemben

Aleksandra Steliga

12.

13.20-13.40

Nikodem Szala-Jagiełło

Natalia Kolada

Hanna Dybus

Komisja I – sala 101
Komisja II – sala 103
Komisja III – sala 120

Wyniki zostaną podane w tym samym dniu, około godziny 15.00.
Zapraszamy do sali 101, przedstawiona zostanie lista uczestników rekomendowanych do zawodów centralnych, będzie też możliwość zapoznania się z uzyskaną punktacją.

Małgorzata Byszuk
Sekretarz KO OLiJP w Rzeszowie


 

Rzeszów, 12.02.2024

Komitet Okręgowy OLiJP w Rzeszowie informuje, że wgląd do ocenionych wypracowań i testów z II etapu Olimpiady będzie możliwy w najbliższą środę (14 lutego) w godzinach 15.30 – 16.30 w Instytucie Polonistyki i Dziennikarstwa Uniwersytetu Rzeszowskiego, ul. Rejtana 16c, w pokoju 109 /I piętro/.

Z poważaniem
Małgorzata Byszuk
sekretarz KO OLiJP w Rzeszowie


 

25.01.2024

Komitet Okręgowy OLiJP w Rzeszowie informuje, że część pisemna II etapu OLiJP odbędzie się w sobotę, 3 lutego 2024 roku w godzinach 10.00-16.00.

Miejsce zawodów:

Instytut Polonistyki i Dziennikarstwa Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów, ul. Rejtana 16c /pierwsze piętro/

 

Przebieg zawodów:

9:30 - zgłaszanie się uczestników

10:00 – 14.00 - część literacka

14.00-14.30 - przerwa i poczęstunek

14:30 – 16.00 - część językowa

16:00 - zakończenie zawodów pisemnych II etapu

Zapraszamy o godzinie 9:30, aby spokojnie sprawdzić dokument tożsamości ze zdjęciem uczestnika Olimpiady (dowód, paszport lub legitymacja szkolna) i zająć miejsce. Prosimy
o zabranie ze sobą długopisów i kopii opinii/orzeczeń, jeśli ktoś posiada. Komitet Okręgowy zapewnia uczniom drobny poczęstunek podczas przerwy.

Uczestnik może otrzymać zwrot kosztów podróży, jeśli przyjedzie spoza miasta, gdzie odbywają się zawody. Każdy uczestnik przekazuje bilety (oryginał w jedną stronę i kopię
z drogi powrotnej; jeśli są bilety kupione elektronicznie, wystarczą takie); każdy bilet proszę podpisać nazwiskiem uczestnika i podać numer konta.

Obowiązkowo należy potwierdzić chęć uczestnictwa w II etapie OLiJP na adres sekretarza KO OLiJP w Rzeszowie, Małgorzaty Byszuk: olijp.rzeszow@ibl.waw.pl

Łączę życzenia sukcesów!

Małgorzata Byszuk

Sekretarz KO OLiJP w Rzeszowie

tel. 503 607 510


 

2.01.2024

Komitet Okręgowy OLiJP w Rzeszowie informuje, że wyniki I etapu LIV OLiJP zostaną opublikowane na indywidualnych kontach uczestników najpóźniej 3 stycznia 2024 roku.

Wgląd do prac możliwy będzie 4 stycznia 2024 roku (czwartek) w godzinach 16.00-17.00 w budynku UR przy ul. Rejtana 16c, w pokoju nr 109.
Zawody pisemne etapu okręgowego LIV OLiJP odbędą się 3 lutego 2024 roku, dla okręgu Rzeszów w salach Instytutu Polonistyki i Dziennikarstwa Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów, ul. Rejtana 16c.

Z poważaniem
Małgorzata Byszuk
Sekretarz KO OLiJP w Rzeszowie


 

16.11.2023

Komitet Okręgowy OLiJP w Rzeszowie informuje, że w tegorocznej edycji Olimpiady  obowiązkowa jest rejestracja nauczycieli i uczestników w systemie. Termin składania prac olimpijskich z etapu szkolnego (w dwóch wersjach) upływa 25 listopada 2023 roku (w przypadku wersji papierowej decyduje data stempla pocztowego).

Adres do przesyłania prac z etapu szkolnego w wersji papierowej (z dopiskiem Olimpiada Literatury i Języka Polskiego):
Instytut Polonistyki i Dziennikarstwa Uniwersytetu Rzeszowskiego ul. Rejtana 16 C,  35-959 Rzeszów.

Pracę w wersji elektronicznej /pdf/ (z dołączonymi: dwiema recenzjami i oświadczeniem o zgodności wersji papierowej z elektroniczną) należy przesłać na adres sekretarza KO w Rzeszowie: olijp.rzeszow@ibl.waw.pl

Dokumentacja papierowa przesłana na adres KO OLiJP w Rzeszowie, oprócz prac przygotowawczych, opatrzonych recenzjami dwóch nauczycieli (bez oceny, ale z pozytywną konkluzją „kieruję do zawodów II stopnia”) powinna zawierać sprawozdanie opisowe z przebiegu etapu szkolnego oraz protokół wyników szkolnych (wg obowiązującego wzoru - do pobrania na stronie Komitetu Głównego w tytule „Niezbędnik olimpijczyka i opiekuna” w zakładce „Dokumenty dla opiekuna”).

Z poważaniem
Małgorzata Byszuk
Sekretarz KO OLiJP w Rzeszowie


 

Komitet Okręgowy OLiJP w Rzeszowie informuje, że eliminacje ustne LIII OLiJP w okręgu rzeszowskim odbędą się 4 marca 2023 roku w budynku A1 UR /I piętro/, Rzeszów, ul. Rejtana 16c. Uczestnicy odpowiadają według harmonogramu - link

Wyniki zostaną podane w tym samym dniu, około godziny 16.00.

Małgorzata Byszuk
Sekretarz KO OLiJP w Rzeszowie


 

Lista uczniów z województwa podkarpackiego zakwalifikowanych
do eliminacji ustnych etapu okręgowego LIII OLiJP

Lp.

nazwisko

imię

szkoła

miejscowość

klasa

1.       

Budak

Kornelia

II LO

Rzeszów

IV

2.       

Bylinowska

Oliwia

I LO

Jasło

III

3.       

Dziura

Roksana

I Społ. LO

Tarnobrzeg

II

4.       

Gaweł

Aleksandra

II LO

Mielec

III

5.       

Głuchowicz

Wiktoria

I LO

Przemyśl

IV

6.       

Grechuta

Rozalia

I LO

Rzeszów

III

7.       

Klich

Wiktoria

II LO

Mielec

III

8.       

Kłoda

Oliwia

I LO

Mielec

III

9.       

Kopacz

Wojciech

II LO

Mielec

III

10.    

Krawczyk

Emila

LO im. KEN

Sanok

III

11.    

Malicka

Gabriela

II LO

Rzeszów

II

12.    

Masak

Milena

I Społ. LO

Tarnobrzeg

III

13.    

Moskal

Kinga

I LO

Krosno

II

14.    

Nowacka

Magdalena

I LO

Krosno

III

15.    

Polek

Magdalena

I LO

Przeworsk

II

16.    

Postek

Łucja

I LO

Krosno

III

17.    

Sekulska

Lena

LO Sióstr Prezentek

Rzeszów

II

18.    

Słomiana

Aniela

LO Sióstr Prezentek

Rzeszów

III

19.    

Słonina

Urszula

I LO

Rzeszów

II

20.    

Steliga

Aleksandra

I LO

Krosno

II

21.    

Strzelec

Jadwiga

LO Sióstr Prezentek

Rzeszów

IV

22.    

Szelest

Wiktoria

I LO

Mielec

IV

23.    

Urbańska-Ćwięka

Wiktoria

I LO

Mielec

IV

24.    

Zawadzka

Ewa

II LO

Mielec

III

dr hab. Dorota Karkut, prof. UR
Przewodnicząca KO OLiJP w Rzeszowie

 

 

Komitet Okręgowy w Rzeszowie informuje, że wgląd do prac będzie możliwy 23 lutego /czwartek/
w godzinach 15.00-16.00 w budynku A1 UR, Rzeszów, ul. Rejtana 16C, pokój nr 109. Zainteresowanych prosimy o obecność, ponieważ prace w tym roku są w wersji papierowej, a nie elektronicznej.

Eliminacje ustne II etapu OLiJP będą miały miejsce 4 marca 2023 roku. Szczegółowy harmonogram zostanie opublikowany w terminie późniejszym.

Małgorzata Byszuk
Sekretarz KO OLiJP w Rzeszowie


 

Szanowni Państwo,
Komitet Okręgowy w Rzeszowie informuje, że ze względów organizacyjnych zawody pisemne LIII OLiJP w okręgu rzeszowskim 11 lutego 2023 odbędą się w budynku A3 Uniwersytetu Rzeszowskiego /Kolegium Nauk Humanistycznych/ przy Al. Majora Wacława Kopisto 2b /Rzeszów, naprzeciw galerii Millenium Hall/ w auli nr 2 /parter, na lewo od wejścia/.

Przed zawodami i w przerwie zapraszamy Państwa do sali nr 11, gdzie można zostawić płaszcze, komórki i gdzie o 14.00 zostanie podany uczestnikom posiłek.

Z poważaniem
Małgorzata Byszuk
sekretarz KO OLiJP w Rzeszowie


 

Rzeszów, 24 stycznia 2023 roku

Komitet Okręgowy OLiJP w Rzeszowie informuje, że zawody okręgowe /część pisemna/ LIII OLiJP odbędą się 11 lutego 2023 roku. Dla uczestników z województwa podkarpackiego w tzw. dużej auli w budynku A1 Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów, ul. Rejtana 16c.

Część literacka: 10.00-14.00
Część językowa 14.30-16.00
Przerwa: 14.00-14.30

Do każdego z uczestników zakwalifikowanych do eliminacji okręgowych LIII OLiJP został wysłany mail ze szczegółowymi informacjami nt. organizacji części pisemnej zawodów .

Proszę potwierdzić udział w zawodach II stopnia na mail sekretarza /obowiązkowo, jak najszybciej/: mbyszuk@1lo.rzeszow.pl

W razie pytań czy wątpliwości proszę o kontakt. Mail powyżej, numer telefonu: 503 607 510.

Życzę sukcesu w zawodach okręgowych i czekam na maile zwrotne z potwierdzeniem uczestnictwa.

Z poważaniem
Małgorzata Byszuk
Sekretarz KO OLiJP w Rzeszowie


 

Lista uczniów z województwa podkarpackiego zakwalifikowanych
do zawodów okręgowych LIII OLiJP

Lp.

nazwisko

imię

szkoła

miejscowość

1.       

Adamek

Oliwia

ZS Nr 1

Stalowa Wola

2.       

Bartkowicz

Zuzanna

Liceum Uniw.

Rzeszów

3.       

Bemben

Aleksandra

I LO

Krosno

4.       

Bernacka

Zuzanna

I LO

Krosno

5.       

Borys

Sofija

III LO

Przemyśl

6.       

Budak

Kornelia

II LO

Rzeszów

7.       

Burghardt

Weronika

I LO

Łańcut

8.       

Bylinowska

Oliwia

I LO

Jasło

9.       

Cichy

Jakub

IV LO

Rzeszów

10.    

Daszykowski

Patryk

IV LO

Rzeszów

11.    

Dybaś

Julia

II LO

Jasło

12.    

Dziura

Roksana

I Społ. LO

Tarnobrzeg

13.    

Flak

Oliwia

I LO

Jarosław

14.    

Gaweł

Aleksandra

II LO

Mielec

15.    

Gierlicka

Aurelia

I LO

Krosno

16.    

Głuchowicz

Wiktoria

I LO

Przemyśl

17.    

Godek

Milena

I LO

Krosno

18.    

Grechuta

Rozalia

I LO

Rzeszów

19.    

Grzebyk

Gabriela

LO

Boguchwała

20.    

Gugała

Julia

ZSP

Rymanów

21.    

Jagniszczak

Natalia

II LO

Sanok

22.    

Jemioło

Julia

I LO

Dębica

23.    

Kasperska

Amelia

ZSG-DiL

Jarosław

24.    

Klich

Wiktoria

II LO

Mielec

25.    

Kłap

Anna

II LO

Krosno

26.    

Kłęk

Alicja

IX LO

Rzeszów

27.    

Kłoda

Oliwia

I LO

Mielec

28.    

Kopacz

Wojciech

II LO

Mielec

29.    

Kosiba

Martyna

I LO

Dębica

30.    

Kraś

Natalia

I LO

Krosno

31.    

Krawczyk

Emila

LO im. KEN

Sanok

32.    

Majda

Laura

III LO

Rzeszów

33.    

Majka

Ewa

II LO

Mielec

34.    

Malicka

Gabriela

II LO

Rzeszów

35.    

Małopolska

Wiktoria

I LO

Krosno

36.    

Masak

Milena

I Społ. LO

Tarnobrzeg

37.    

Moskal

Kinga

I LO

Krosno

38.    

Nowacka

Magdalena

I LO

Krosno

39.    

Obacz

Aleksandra

I LO

Rzeszów

40.    

Pieczek

Katarzyna

I LO

Przeworsk

41.    

Polek

Magdalena

I LO

Przeworsk

42.    

Postek

Łucja

I LO

Krosno

43.    

Prugar

Zuzanna

I LO

Krosno

44.    

Rajchel

Dawid

I LO

Krosno

45.    

Rogala

Izabela

I LO

Stalowa Wola

46.    

Roman

Sara

LO im. KEN

Sanok

47.    

Ruszała

Paulina

LO

Strzyżów

48.    

Salach

Weronika

I LO

Rzeszów

49.    

Schab

Anna

II LO

Mielec

50.    

Sekulska

Lena

LO Sióstr Prezentek

Rzeszów

51.    

Słomiana

Aniela

LO Sióstr Prezentek

Rzeszów

52.    

Słonina

Urszula

I LO

Rzeszów

53.    

Soboń

Joanna

I LO

Stalowa Wola

54.    

Stachula

Oliwia

I LO

Stalowa Wola

55.    

Steliga

Aleksandra

I LO

Krosno

56.    

Strzelec

Jadwiga

LO Sióstr Prezentek

Rzeszów

57.    

Suski

Kacper

ZS Elektronicznych

Rzeszów

58.    

Szelest

Wiktoria

I LO

Mielec

59.    

Szpak

Mikołaj

LO im. KEN

Sanok

60.    

Szydłowska

Weronika

I LO

Jasło

61.    

Urbańska-Ćwięka

Wiktoria

I LO

Mielec

62.    

Wacław

Maja

I LO

Rzeszów

63.    

Wiecheć

Marzena

I LO

Jasło

64.    

Wronkowicz

Jakub

II LO

Sanok

65.    

Zawadzka

Ewa

II LO

Mielec

66.    

Zielińska

Jagoda

I LO

Mielec

67.    

Żywiec

Agata

II LO

Rzeszów

 

dr hab. prof. UR Dorota Karkut
Przewodniczący KO OLiJP w Rzeszowie

 

Wgląd do prac możliwy będzie 11 stycznia 2023 roku (środa) w godzinach 16.00-17.00 w budynku UR przy ul. Rejtana 16c, w pokoju nr 109.
Zawody pisemne etapu okręgowego LIII OLiJP odbędą się 11 lutego 2023 roku, dla okręgu Rzeszów w tzw. dużej auli UR, Rzeszów, ul. Rejtana 16c.

Z poważaniem
Małgorzata Byszuk
Sekretarz KO OLiJP w Rzeszowie


 

 

Komitet Okręgowy OLiJP w Rzeszowie informuje, że lista osób zakwalifikowanych do II etapu LIII OLiJP zostanie opublikowana najpóźniej 11 stycznia 2023 roku na stronie Komitetu Głównego OLiJP oraz w zakładce OLiJP na stronie IPiD UR

Wgląd do prac możliwy będzie 11 stycznia 2023 roku (środa) w godzinach 16.00-17.00 w budynku UR przy ul. Rejtana 16c, w pokoju nr 109.

Z poważaniem
Małgorzata Byszuk
Sekretarz KO OLiJP w Rzeszowie


 

Komitet Okręgowy OLiJP w Rzeszowie przypomina o obowiązkowej rejestracji uczestników Olimpiady w systemie, a także o tym, że termin składania prac olimpijskich z etapu szkolnego (w dwóch wersjach!) upływa 7 grudnia 2022 roku (w przypadku wersji papierowej decyduje data stempla pocztowego).

Siedziba Komitetu Okręgowego i adres do przesyłania prac z etapu szkolnego w wersji papierowej (z dopiskiem Olimpiada Literatury i Języka Polskiego):
Instytut Polonistyki i Dziennikarstwa Uniwersytetu Rzeszowskiego ul. Rejtana 16 C,  35-959 Rzeszów

Pracę w wersji elektronicznej (z dołączonymi: dwiema recenzjami i oświadczeniem o zgodności wersji papierowej z elektroniczną) należy przesłać na olimpijski adres sekretarza KO w Rzeszowie: olijprzeszow01@ibl.waw.pl

Dokumentacja przesłana na adres KO OLiJP w Rzeszowie, oprócz prac przygotowawczych, opatrzonych recenzjami dwóch nauczycieli (bez oceny, ale z pozytywną konkluzją „kieruję do zawodów II stopnia”) powinna zawierać sprawozdanie opisowe z przebiegu etapu szkolnego oraz protokół wyników szkolnych (wg obowiązującego wzoru - do pobrania na stronie Komitetu Głównego w tytule „Niezbędnik olimpijczyka i opiekuna” w zakładce „Dokumenty dla opiekuna”).

Strona KO Rzeszów: /UR - Kolegium Nauk Humanistycznych - Instytut Polonistyki i Dziennikarstwa: zakładka: Olimpiada Literatury i Języka Polskiego/
bezpośredni link: /kolegia/kolegium-nauk-humanistycznych/jednostki-naukowe/instytut-polonistyki-i-dziennikarstwa/olimpiada-literatury-i-jezyka-polskiego
w tym miejscu będą ukazywać się bieżące informacje nt. Olimpiady, dotyczące naszego okręgu.

Z poważaniem
Małgorzata Byszuk
Sekretarz KO OLiJP w Rzeszowie


 

 

Szanowni Państwo
Dyrektorzy szkół ponadpodstawowych
I Nauczyciele języka polskiego
województwa podkarpackiego

Komitet Okręgowy Olimpiady Literatury i Języka Polskiego w Rzeszowie przy Instytucie Polonistyki i Dziennikarstwa Uniwersytetu Rzeszowskiego serdecznie zaprasza uczniów do udziału w LIII edycji Olimpiady Literatury i Języka Polskiego w roku szkolnym 2022/2023.

Z poważaniem
Przewodnicząca KO OLiJP w Rzeszowie
dr hab. prof. UR Dorota Karkut


 

 

Sprawy organizacyjne LIII Olimpiady Literatury i Języka Polskiego:

Strona Komitetu Głównego: www.olijp.pl zamieszcza informacje o przebiegu Olimpiady, Regulamin, terminy poszczególnych zawodów, tematy zawodów szkolnych, pomocne publikacje, nagrodzone prace.

Terminarz LIII OLiJP

I etap – przekazywanie prac w wersji elektronicznej i papierowej wraz z dokumentacją: do 7 grudnia 2022 r.
II etap – część pisemna: 11 lutego 2023 r.
              część ustna: 4 marca 2023 r.
III etap – 20-22 kwietnia 2023 r.

 

Zachęcam Państwa do zainteresowania się projektem Biblioteki Narodowej academica (system cyfrowych wypożyczeń międzybibliotecznych, pełniący także funkcję biblioteki cyfrowej), dzięki któremu uczniowie, przebywając w bibliotece szkolnej, uzyskają dostęp do  cyfrowych wersji publikacji, niezbędnych przy przygotowywaniu się do udziału w OLiJP. Na stronie https://academica.edu.pl/ znajdą Państwo szczegóły rejestracji.

Rejestracja uczestników LIII edycji OLiJP zostanie uruchomiona na początku listopada 2022 roku.

Siedziba Komitetu Okręgowego i adres do przesyłania prac z etapu szkolnego w wersji papierowej (z dopiskiem Olimpiada Literatury i Języka Polskiego):

Instytut Polonistyki i Dziennikarstwa Uniwersytetu Rzeszowskiego
ul. Rejtana 16 C,  35-959 Rzeszów

Pracę w wersji elektronicznej należy przesłać na olimpijski adres sekretarza KO w Rzeszowie: olijprzeszow01@ibl.waw.pl

Dokumentacja, oprócz prac przygotowawczych, opatrzonych recenzjami dwóch nauczycieli (bez oceny, ale z pozytywną konkluzją „kieruję do zawodów II stopnia”) powinna zawierać sprawozdanie opisowe z przebiegu etapu szkolnego oraz protokół wyników szkolnych (wg obowiązującego wzoru – do pobrania na stronie Komitetu Głównego w tytule „Niezbędnik olimpijczyka i opiekuna” w zakładce „Dokumenty dla opiekuna”).

Strona Komitetu w Rzeszowie: www.ur.edu.pl

Kolegium Nauk Humanistycznych – Instytut Polonistyki i Dziennikarstwa: zakładka: Olimpiada Literatury i Języka Polskiego
bezpośredni link: /kolegia/kolegium-nauk-humanistycznych/jednostki-naukowe/instytut-polonistyki-i-dziennikarstwa/olimpiada-literatury-i-jezyka-polskiego
w tym miejscu będą ukazywać się bieżące informacje nt. Olimpiady, dotyczące naszego okręgu.

26 października 2022 roku o godzinie 18.30 planowane jest (zdalnie) spotkanie informacyjne z Panią Przewodniczącą,  członkami jury i z sekretarzem KO OLiJP w Rzeszowie dla nauczycieli – opiekunów olimpijczyków i zainteresowanych uczniów (link do spotkania otrzymają nauczyciele, mogą go przekazać swoim podopiecznym, aby wzięli udział w spotkaniu). Zainteresowanych nauczycieli proszę o zgłoszenie chęci uczestnictwa w spotkaniu drogą mailową (sekretarzowi KO OLiJP w Rzeszowie - adres poniżej). Link do spotkania (platforma Zoom) otrzymają tylko osoby zainteresowane.

Dodatkowe informacje na temat organizacji LIII OLiJP można uzyskać u sekretarza Komitetu Okręgowego w Rzeszowie, telefonicznie: 503 607 510 lub pocztą elektroniczną: mbyszuk@1lo.rzeszow.pl

Z poważaniem
Małgorzata Byszuk
sekretarz Komitetu Okręgowego
w Rzeszowie


 

 

LII Olimpiada Literatury i Języka Polskiego

Harmonogram eliminacji ustnych II etapu LII OLiJP 5 marca 2022 w okręgu rzeszowskim

Lp.

Godzina

Komisja I

Komisja II

Komisja III

1.

9.00 – 9.25

Milena Godek

Laura Grębowska

Julia Kłębukowska

2.

9.25 – 9.50

Małgorzata Groele

Izabela Bortnowska

Paulina Orlińska

3.

9.50 - 10.15

Oliwia Opozda

Julia Krawiec

Julian Ślęczka

4.

10.15 – 10.40

Agnieszka Pająk

Paweł Płonka

Aleksandra Tomczyk

5.

10.40 - 11.05

Urszula Słonina

Julia Sosińska

Kornelia Wilk

6.

11.05 – 11.30

Natalia Kalita

Oliwia Bylinowska

Amelia Kasperska

 

11.30 - 12.15

Przerwa

7.

12.15 – 12.40

Jakub Koza

Jagoda Groszek

Patrycja Ćwikła

8.

12.40 - 13.05

Julia Stolarska

Wiktoria Klich

Filip Hajder

9.

13.05 – 13.30

Bartłomiej Pasiak

Anna Kościółek

Paulina Jaromi

10.

13.30 – 13.55

Katarzyna Steliga

Kamila Surowiec

Weronika Jurczyk

11.

13.55 – 14.20

Aleksandra Szcześniak

Patrycja Wójcik

-

 

     17.00

                          Ogłoszenie wyników

Eliminacje ustne odbędą się zdalnie. Szczegóły techniczne zostaną podane przed zawodami.

Małgorzata Byszuk
Sekretarz KO OLiJP w Rzeszowie

 


 

 

LII Olimpiada Literatury i Języka Polskiego

Alfabetyczna lista uczniów zakwalifikowanych do eliminacji ustnych II etapu LII OLiJP ze szkół województwa podkarpackiego w roku szkolnym 2021/2022

Lp.

Nazwisko

Imię

klasa

Szkoła

Miejscowość

1.

Bortnowska

Izabela

II

I LO

Rzeszów

2.

Bylinowska

Oliwia

II

I LO

Jasło

3.

Ćwikła

Patrycja

III

ZSL

Leżajsk

4.

Godek

Milena

III

I LO

Krosno

5.

Grębowska

Laura

III

I LO

Rzeszów

6.

Groele

Małgorzata

III

II LO

Mielec

7.

Groszek

Jagoda

III

I Społ. LO

Tarnobrzeg

8.

Hajder

Filip

III

ZSL

Leżajsk

9.

Jaromi

Paulina

II

II LO

Mielec

10.

Jurczyk

Weronika

III

I LO

Krosno

11.

Kalita

Natalia

III

LO im. Kopernika

Tarnobrzeg

12.

Kasperska

Amelia

III

ZSDGiL

Jarosław

13.

Klich

Wiktoria

II

II LO

Mielec

14.

Kłębukowska

Julia

III

LO Sióstr Prezentek

Rzeszów

15.

Kościółek

Anna

III

II LO

Krosno

16.

Koza

Jakub

III

II LO

Mielec

17.

Krawiec

Julia

III

I LO

Mielec

18.

Opozda

Oliwia

III

II LO

Dębica

19.

Orlińska

Paulina

III

I Społ. LO

Tarnobrzeg

20.

Pająk

Agnieszka

II

I LO

Mielec

21.

Pasiak

Bartłomiej

III

ZSL

Leżajsk

22.

Płonka

Paweł

III

II LO

Rzeszów

23.

Słonina

Urszula

I

I LO

Rzeszów

24.

Sosińska

Julia

III

I LO

Mielec

25.

Steliga

Katarzyna

III

I LO

Krosno

26.

Stolarska

Julia

III

II LO

Rzeszów

27.

Surowiec

Kamila

III

I LO

Krosno

28.

Szcześniak

Aleksandra

III

I LO

Stalowa Wola

29.

Ślęczka

Julian

III

IV LO

Rzeszów

30.

Tomczyk

Aleksandra

I

I LO

Rzeszów

31.

Wilk

Kornelia

III

I LO

Rzeszów

32.

Wójcik

Patrycja

III

I LO

Rzeszów

dr hab. Dorota Karkut, prof. UR
Przewodnicząca KO OLiJP w Rzeszowie

Szczegółowe wyniki - ilość otrzymanych punktów - znajdują się na indywidualnych kontach każdego z uczestników.

Wgląd do prac możliwy będzie 23 lutego 2022 roku (środa) w godzinach 12.00-13.30 w budynku UR przy ul. Rejtana 16c, w pokoju nr 109.

Zawody ustne odbędą się 5 marca 2022 roku w formie zdalnej. Szczegółowy harmonogram zostanie przedstawiony w terminie późniejszym.

Proszę śledzić ogłoszenia ukazujące się na stronie KG OLiJP (również w zakładce: Komitety okręgowe - ogłoszenia okręgów) i na stronie IPiD UR w zakładce OLiJP.

Z poważaniem
Małgorzata Byszuk
Sekretarz KO OLiJP w Rzeszowie

 

 


 

 

LII Olimpiada Literatury i Języka Polskiego

Alfabetyczna lista uczniów zakwalifikowanych do eliminacji okręgowych
LII OLiJP ze szkół województwa podkarpackiego w roku szkolnym 2021/2022

Lp.

Nazwisko

Imię

Szkoła

Miejscowość

1.

Adamek

Alicja

ZSO nr 1

Stalowa Wola

2.

Bernacka

Zuzanna

I LO

Krosno

3.

Bortnowska

Izabela

I LO

Rzeszów

4.

Brajta

Dominik

I LO

Sanok

5.

Buba

Mateusz

ZST

Leżajsk

6.

Burghardt

Weronika

I LO

Łańcut

7.

Buszta

Mateusz

ZST

Leżajsk

8.

Bylinowska

Oliwia

I LO

Jasło

9.

Ciba

Oliwia

I Społ. LO

Tarnobrzeg

10.

Ćwikła

Patrycja

ZSL

Leżajsk

11.

Daszykowski

Patryk

IV LO

Rzeszów

12.

Domaradzka

Jagoda

ZSE

Rzeszów

13.

Filip

Kornelia

I LO

Rzeszów

14.

Głuchowicz

Wiktoria

I LO

Przemyśl

15.

Godek

Milena

I LO

Krosno

16.

Grębowska

Laura

I LO

Rzeszów

17.

Groele

Małgorzata

II LO

Mielec

18.

Groszek

Jagoda

I Społ. LO

Tarnobrzeg

19.

Hajder

Filip

ZSL

Leżajsk

20.

Jaromi

Paulina

II LO

Mielec

21.

Jurczyk

Weronika

I LO

Krosno

22.

Justkowska

Gabriela

I LO

Krosno

23.

Kalita

Natalia

LO im. Kopernika

Tarnobrzeg

24.

Kasperska

Amelia

ZSDGiL

Jarosław

25.

Kipa

Michał

I LO

Dębica

26.

Klich

Wiktoria

II LO

Mielec

27.

Kłębukowska

Julia

LO Sióstr Prezentek

Rzeszów

28.

Kosiba

Martyna

I LO

Dębica

29.

Kosiba

Zofia

I LO

Krosno

30.

Kościółek

Anna

II LO

Krosno

31.

Koza

Jakub

II LO

Mielec

32.

Krawiec

Julia

I LO

Mielec

33.

Krupnik

Zofia

II LO

Mielec

34.

Kucap

Maja

ZSP

Rymanów

35.

Kwiatek

Wiktoria

II LO

Dębica

36.

Nowacki

Jakub

I LO

Dębica

37.

Opozda

Oliwia

II LO

Dębica

38.

Orlińska

Paulina

I Społ. LO

Tarnobrzeg

39.

Pająk

Agnieszka

I LO

Mielec

40.

Pasiak

Bartłomiej

ZSL

Leżajsk

41.

Pieczek

Katarzyna

I LO

Przeworsk

42.

Pliś

Kacper

ZST

Leżajsk

43.

Płonka

Paweł

II LO

Rzeszów

44.

Postek

Łucja

I LO

Krosno

45.

Pyteraf

Szymon

II LO

Krosno

46.

Rogala

Aleksandra

ZSL

Leżajsk

47.

Rokosz

Gabriela

I LO

Jarosław

48.

Roman

Sara

I LO

Sanok

49.

Schrepfer

Aleksandra

II LO

Krosno

50.

Słonina

Urszula

I LO

Rzeszów

51.

Sosińska

Julia

I LO

Mielec

52.

Steliga

Katarzyna

I LO

Krosno

53.

Stolarska

Julia

II LO

Rzeszów

54.

Surmacz

Alicja

I LO

Krosno

55.

Surowiec

Kamila

I LO

Krosno

56

Szcześniak

Aleksandra

I LO

Stalowa Wola

57.

Szelest

Wiktoria

I LO

Mielec

58.

Ślęczka

Julian

IV LO

Rzeszów

59.

Świątkowska

Gabriela

I LO

Rzeszów

60.

Tomczyk

Aleksandra

I LO

Rzeszów

61.

Ulita

Anna

ZSP

Rymanów

62.

Walkowicz

Mikołaj

LO Sióstr Prezentek

Rzeszów

63

Wilk

Kornelia

I LO

Rzeszów

64.

Wójcik

Patrycja

I LO

Rzeszów

65.

Wronkowicz

Jakub

II LO

Sanok

66.

Zając

Filip

II LO

Krosno

67.

Zalewska

Ida

I LO

Krosno

dr hab. Dorota Karkut, prof. UR
Przewodnicząca KO OLiJP w Rzeszowie

 

Szczegółowe wyniki – ilość otrzymanych punktów - znajdują się na indywidualnych kontach każdego z uczestników.

Wgląd do prac możliwy będzie 13 stycznia 2022 roku (czwartek) w godzinach 15.30-16.30 w budynku UR przy ul. Rejtana 16c, w pokoju nr 109.

Eliminacje okręgowe (część pisemna) odbędą się 12 lutego 2022 roku oraz 5 marca 2022 roku (część ustna) w formie zdalnej.

Proszę śledzić ogłoszenia ukazujące się na stronie KG OLiJP (również w zakładce Komitety okręgowe – Ogłoszenia okręgów) i na stronie IPiD UR w zakładce OLiJP.

Z poważaniem
Małgorzata Byszuk
Sekretarz KO OLiJP w Rzeszowie

 

 


 

Rzeszów, 10.01.2022 r.

Szanowni Państwo
Uczestnicy i Opiekunowie LII Olimpiady Literatury i Języka Polskiego

Komitet Okręgowy OLiJP w Rzeszowie informuje, że wyniki etapu szkolnego znajdą się na indywidualnych kontach każdego z uczestników do 13 stycznia 2022 roku.
Lista osób zakwalifikowanych do etapu okręgowego LII OLiJP zostanie zamieszczona na stronie IPiD UR,  w zakładce OLiJP, a wgląd do prac możliwy będzie 13 stycznia 2022 roku w godzinach 15.30-16.30 w budynku UR przy ul. Rejtana 16c, w pokoju nr 109.

Z poważaniem
Małgorzata Byszuk
sekretarz KO OLiJP w Rzeszowie

 


 

Szanowni Państwo,

Nauczyciele i Uczestnicy LII OLiJP w okręgu rzeszowskim

Ze względu na pytania od Państwa, przekazuję informację zamieszczoną na stronie KG OLiJP:

„Uprzejmie informujemy, że w LII Olimpiadzie Literatury i Języka Polskiego w roku 2021/2022 podstawową i obligatoryjną formą przekazania prac uczestników Komitetom Okręgowym jest złożenie ich w formie wydruku (Regulamin OLiJP, § 8, punkt 3: „Pracę można złożyć w formie wydruku komputerowego, maszynopisu lub czytelnego rękopisu analogicznej objętości”), opatrzonego pieczęcią szkoły, dwiema recenzjami i protokołem zgodnym z opisem zawartym w Regulaminie OLiJP (§ 8 p. 11), na adres korespondencyjny wskazany przez właściwy Komitet Okręgowy, w terminie do 10 XII 2021 r.

Z uwagi na trwającą ciągle pandemię wirusa Covid-19, Szkoły zgłaszające Uczestników w poszczególnych województwach proszone są dodatkowo o równoległe przesłanie elektronicznej kopii pracy (pliki zapisane w formacie pdf.) w sposób zgodny ze wskazaniami ogłoszonymi przez właściwy KO i w tym samym terminie (do 10 XII 2021 r.). Przesłana praca powinna zostać opatrzona skanem podpisanego oświadczenia Uczestnika, że wersja papierowa i elektroniczna są tożsame.”

Prace z okręgu rzeszowskiego proszę kierować na adres olijprzeszow01@ibl.waw.pl

Przypominam też o obowiązku rejestracji opiekunów (jednorazowo, więc ci, którzy zrobili to w ubiegłym roku, zachowują konto i uprawnienia) oraz uczestników. Nauczyciele w terminie do 15 XII 2021 potwierdzają tożsamość swoich podopiecznych.

Uczniowie, którzy nie ukończyli 16.roku życia, dołączają do pracy klauzulę informacyjną o przetwarzaniu danych osobowych dla uczestników OLiJP

Klauzula informacyjna

Z poważaniem
Małgorzata Byszuk
sekretarz KO OLiJP w Rzeszowie

 


 

Rzeszów, 19 października 2021 roku

Szanowni Państwo,

Komitet Okręgowy OLiJP w Rzeszowie serdecznie zaprasza do udziału w LII Olimpiadzie Literatury i Języka Polskiego w roku szkolnym 2021/2022

Sprawy organizacyjne LII Olimpiady Literatury i Języka Polskiego:

Strona Komitetu Głównego: www.olijp.pl zamieszcza informacje o przebiegu Olimpiady, Regulamin, terminy poszczególnych zawodów, tematy zawodów szkolnych, pomocne publikacje, nagrodzone prace.


Terminarz LII OLiJP

I etap – przekazywanie prac wraz z dokumentacją: do 10 grudnia 2021 r.

II etap – część pisemna: 12 lutego 2022 r.

              część ustna: 5 marca 2022 r.

III etap – 7-9 kwietnia 2022 r.

 

Zachęcam Państwa do zainteresowania się projektem Biblioteki Narodowej academica (system cyfrowych wypożyczeń międzybibliotecznych, pełniący także funkcję biblioteki cyfrowej), dzięki któremu uczniowie, przebywając w bibliotece szkolnej, uzyskają dostęp do cyfrowych wersji publikacji, niezbędnych przy przygotowywaniu się do udziału w OLiJP. Na stronie https://academica.edu.pl/ znajdą Państwo szczegóły rejestracji.

Od ubiegłego roku szkolnego Regulamin OLiJP, zawiera alternatywną wersję Olimpiady w związku z pandemią.

Rejestracja uczestników LII edycji OLiJP zostanie uruchomiona w drugiej połowie października 2021 r. Przed jej otwarciem zostaną opublikowane szczegółowe informacje zawierające zasady rejestracji oraz instrukcje dla uczestników.  

Siedziba Komitetu Okręgowego i adres do przesyłania prac z etapu szkolnego w wersji papierowej, a taka obowiązuje (z dopiskiem Olimpiada Literatury i Języka Polskiego):

Instytut Polonistyki i Dziennikarstwa Uniwersytetu Rzeszowskiego
ul. Rejtana 16 C,  35-959 Rzeszów

Ze względu na nieprzewidywalną sytuację epidemiczną (np. kwarantanna jurora) prosimy o przesłanie pracy w wersji elektronicznej na olimpijski adres sekretarza KO w Rzeszowie: olijprzeszow01@ibl.waw.pl

Dokumentacja, oprócz prac przygotowawczych, opatrzonych recenzjami dwóch nauczycieli (bez oceny, ale z pozytywną konkluzją „kieruję do zawodów II stopnia”), powinna zawierać sprawozdanie opisowe z przebiegu etapu szkolnego oraz protokół wyników szkolnych (wg obowiązującego wzoru – do pobrania na stronie Komitetu Głównego w tytule „Niezbędnik olimpijczyka i opiekuna” w zakładce „Dokumenty dla opiekuna”).


Dyżury: pierwszy czwartek miesiąca, w siedzibie Komitetu Okręgowego, pokój 109, w godz. 15.00-16.00 lub w formie zdalnej, po telefonicznym lub mailowym umówieniu się.

Strona Komitetu w Rzeszowie: www.ur.edu.pl
Kolegium Nauk Humanistycznych – Instytut Polonistyki i Dziennikarstwa:
zakładka: Olimpiada Literatury i Języka Polskiego

 

bezpośredni link:

/kolegia/kolegium-nauk-humanistycznych/jednostki-naukowe/instytut-polonistyki-i-dziennikarstwa/olimpiada-literatury-i-jezyka-polskiego

w tym miejscu będą ukazywać się bieżące informacje nt. Olimpiady, dotyczące naszego okręgu.

 

20 października 2021 roku o godzinie 15.15 zapraszam Państwa na zajęcia otwarte „Koło polonistyczne dla uczniów zainteresowanych literaturą współczesną” (pierwsze zajęcia z cyklu, dotyczyć będą okresu 1944-1949); odbędą się one stacjonarnie, w I LO w Rzeszowie (ul. 3 Maja 15), w sali 38. Zarejestrować można się przez stronę PCEN lub bezpośrednio (liczba miejsc ograniczona), mail mbyszuk@1lo.rzeszow.pl

 

25 października 2021 roku o godzinie 18.00 planowane jest spotkanie informacyjne z Panią Przewodniczącą,  członkami jury i z sekretarzem KO OLiJP w Rzeszowie dla nauczycieli – opiekunów olimpijczyków i zainteresowanych uczniów (link do spotkania otrzymają nauczyciele, mogą go przekazać swoim podopiecznym, aby wzięli udział w spotkaniu). Skomentowane zostaną też trzy tematy prac pisanych w ramach zawodów szkolnych: 5, 7, 8. Zainteresowanych nauczycieli proszę o zgłoszenie chęci uczestnictwa w spotkaniu drogą mailową (sekretarzowi KO OLiJP w Rzeszowie - adres poniżej). Link do spotkania (platforma Zoom) otrzymają tylko osoby zainteresowane.

Dodatkowe informacje na temat organizacji LII OLiJP można uzyskać u sekretarza Komitetu Okręgowego w Rzeszowie, telefonicznie: 503 607 510 lub pocztą elektroniczną: mbyszuk@1lo.rzeszow.pl

adres do korespondencji z sekretarzem:

I Liceum Ogólnokształcące
ul. 3 Maja 15
35-030 Rzeszów

Z poważaniem,
Małgorzata Byszuk
sekretarz Komitetu Okręgowego
w Rzeszowie

 

 


 

LI Olimpiada Literatury i Języka Polskiego

Harmonogram eliminacji ustnych II etapu LI OLiJP   6 marca 2021
w okręgu rzeszowskim

Lp.

Godzina

Komisja I

Komisja II

1.

9.00 – 9.30

Dominika Kontek             

Julia Klarycka                 

2.

9.30 – 10.00

Julia Krawiec                   

Amelia Malisz                

3.

10.00 - 10.30

Julia Sosińska                   

Jakub Piwowarski          

4.

10.30 - 11.00

Emilia Błażewicz              

Katarzyna Steliga           

5.

11.00 - 11.30

Mateusz Miklicz                

Różą Rak                          

6.

11.30 - 12.00

Blanka Pacykowska          

Kamila Surowiec            

7.

12.00 - 12.30

Lidia Paluch                       

Katarzyna Kiebała           

8.

12.30 - 13.00

przerwa

przerwa

9.

13.00 - 13.30

Weronika Banaś              

Dominika Bochnak        

10..

13.30 - 14.00

Karolina Frodyma           

Anna Kościółek               

11.

14.00 - 14.30

Weronika Jurczyk           

Marta Maciąg                 

12.

14.30 - 15.00

Jadwiga Strzelec              

Aurelia Szwajkowska     

13.

15.00 - 15.30

Samanta Wójcik              

Szymon Urbanek             

14.

     16.00

                          Ogłoszenie wyników

 

Szczegóły techniczne zawodów (odbywających się oczywiście zdalnie) przekażę Państwu w mailu skierowanym już tylko do zainteresowanych.                                                          

sekretarz KO OLiJP w Rzeszowie
Małgorzata Byszuk                 

 


 

LI Olimpiada Literatury i Języka Polskiego

Alfabetyczna lista uczniów zakwalifikowanych do eliminacji ustnych II etapu
LI OLiJP ze szkół województwa podkarpackiego w roku szkolnym 2020/2021

Lp.

Nazwisko

Imię

klasa

Szkoła

Miejscowość

1.

Banaś

Weronika

III

I LO

Krosno

2.

Błażewicz

Emilia

II

I LO

Sanok

3.

Bochnak

Dominika

III

II LO

Sanok

4.

Frodyma

Karolina

III

II LO

Jasło

5.

Jurczyk

Weronika

II

I LO

Krosno

6.

Kiebała

Katarzyna

III

I LO

Rzeszów

7.

Klarycka

Julia

II

ZS Ogóln.

Stalowa Wola

8.

Kontek

Dominika

III

I LO

Rzeszów

9..

Kościółek

Anna

II

II LO

Krosno

10.

Krawiec

Julia

II

I LO

Mielec

11.

Maciąg

Maria

III

LO

Błażowa

12.

Malisz

Amelia

III

I LO

Brzozów

13.

Miklicz

Mateusz

III

I LO

Sanok

14.

Pacykowska

Blanka

II

I LO

Sanok

15.

Paluch

Lidia

III

I LO

Mielec

16.

Piwowarski

Jakub

III

I LO

Krosno

17.

Rak

Róża

II

LO Sióstr Prezentek

Rzeszów

18.

Sosińska

Julia

II

I LO

Mielec

19.

Steliga

Katarzyna

II

I LO

Krosno

20.

Strzelec

Jadwiga

II

LO Sióstr Prezentek

Rzeszów

21

Surowiec

Kamila

II

I LO

Krosno

22.

Szwajkowska

Aurelia

II

II LO

Łańcut

23.

Urbanek

Szymon

II

I LO

Rzeszów

24

Wójcik

Samanta

II

II LO

Krosno

dr hab. Dorota Karkut, prof. UR
przewodniczący KO OLiJP w Rzeszowie

 

Informuję Państwa opiekunów i uczestników, że wgląd do prac z części pisemnej II etapu OLiJP będzie możliwy (z zachowaniem reżimu sanitarnego, prace i recenzje w wersji elektronicznej) 25 lutego 2021 roku w godzinach 13.30 - 14.30 w budynku UR, ul. Rejtana 16C, pokój 109.

Eliminacje okręgowe - część ustna - odbędą się 6 marca 2021 roku w formie zdalnej. Harmonogram zawodów zostanie opublikowany w najbliższym czasie.

                                                                                       Małgorzata Byszuk

                                                                            sekretarz KO OLiJP w Rzeszowie

 

 


 

LI Olimpiada Literatury i Języka Polskiego

Alfabetyczna lista uczniów zakwalifikowanych do eliminacji okręgowych LI OLiJP ze szkół województwa podkarpackiego w roku szkolnym 2020/2021

Lp.

Nazwisko

Imię

Klasa

Szkoła

Miejscowość

Liczba punktów

1.

Banaś

Weronika

III

I LO

Krosno

53

2.

Bartkowski

Karol

III

I LO

Sanok

54

3.

Błażewicz

Emilia

II

I LO

Sanok

50

4.

Bochnak

Dominika

III

II LO

Sanok

55

5.

Borek

Paweł

II

I LO

Dębica

48

6.

Ćwikła

Patrycja

II

ZS Lic.

Leżajsk

51

7.

Frodyma

Karolina

III

II LO

Jasło

56

8.

Gazda

Weronika

II

II LO

Krosno

52

9.

Gotfryd

Emilia

III

II LO

Jasło

46

10.

Groszek

Jagoda

II

I Społ. LO

Tarnobrzeg

48

11.

Inglot

Wiktoria

II

I LO

Rzeszów

56

12.

Jędral

Gabriela

II

LO Sióstr Prezentek

Rzeszów

55

13.

Jędrzejowska

Eliza

III

I LO

Krosno

45

14.

Jurczyk

Weronika

II

I LO

Krosno

56

15.

Kępa

Kamila

II

I LO

Krosno

50

16.

Kiebała

Katarzyna

III

I LO

Rzeszów

56

17.

Klarycka

Julia

II

ZS Ogóln.

Stalowa Wola

50

18.

Kobiałka

Antonina

III

I LO

Krosno

50

19.

Kontek

Dominika

III

I LO

Rzeszów

45

20.

Kościółek

Anna

II

II LO

Krosno

45

21.

Kotłowski

Jan

II

ZS nr 1

Stalowa Wola

48

22.

Kowalik

Inga

II

I LO

Krosno

50

23.

Krawiec

Julia

II

I LO

Mielec

45

24.

Krupa

Weronika

II

II LO

Mielec

45

25.

Leśniak

Karolina

III

I LO

Jasło

55

26.

Łazarz

Justyna

IV

ZS nr 2

Rzeszów

50

27.

Machoś

Dominika

II

II LO

Rzeszów

54

28.

Maciąg

Maria

III

LO

Błażowa

45

29.

Malisz

Amelia

III

I LO

Brzozów

48

30.

Marzec

Kacper

III

III LO

Mielec

54

31.

Mączałowska

Anna

III

I LO

Sanok

56

32.

Miklicz

Mateusz

III

I LO

Sanok

56

33.

Nowacki

Jakub

II

I LO

Dębica

56

34.

Pacykowska

Blanka

II

I LO

Sanok

52

35.

Paluch

Lidia

III

I LO

Mielec

56

36.

Pasiak

Bartłomiej

II

ZS Lic.

Leżajsk

52

37.

Pawełek

Sara

II

LO

Ustrzyki Dolne

47

38

Pieszko

Weronika

III

ZS Drog.-Geod.

Jarosław

57

39.

Piwowarski

Jakub

III

I LO

Krosno

58

40.

Pucyło

Artur

III

ZS Tech.

Leżajsk

45

41.

Rak

Róża

II

LO Sióstr Prezentek

Rzeszów

55

42.

Rusin

Kamila

II

ZS Ogóln.

Stalowa Wola

56

43.

Sosińska

Julia

II

I LO

Mielec

45

44.

Sroka

Justyna

III

II LO

Mielec

53

45.

Steliga

Katarzyna

II

I LO

Krosno

57

46.

Stopkiewicz

Alicja

II

II LO

Krosno

54

47.

Strzelec

Jadwiga

II

LO Sióstr Prezentek

Rzeszów

58

48.

Surowiec

Kamila

II

I LO

Krosno

45

49.

Suwała

Jagoda

II

I LO

Krosno

48

50.

Szczepan

Oliwia

II

I LO

Krosno

47

51.

Szuber

Amelia

III

I LO

Krosno

50

52.

Szwajkowska

Aurelia

II

II LO

Łańcut

45

53.

Świątkowska

Gabriela

II

I LO

Rzeszów

50

54.

Teter

Julia

II

I Społ. LO

Tarnobrzeg

55

55.

Urbanek

Szymon

II

I LO

Rzeszów

55

56.

Walecka

Julia

II

II LO

Mielec

55

57.

Wilk

Kornelia

II

I LO

Rzeszów

52

58.

Wodzińska

Martyna

III

I LO

Jasło

56

59.

Wójcik

Patrycja

II

I LO

Rzeszów

56

60.

Wójcik

Samanta

II

II LO

Krosno

54

61.

Zalewska

Ida

II

I LO

Krosno

45

62.

Ząbik

Natalia

II

I LO

Krosno

45

dr hab. Dorota Karkut, prof. UR
przewodniczący KO OLiJP w Rzeszowie

 

Informuję Państwa opiekunów i uczestników, że wgląd do prac z I etapu OLiJP będzie możliwy (z zachowaniem reżimu sanitarnego) 21 stycznia 2021 roku w godzinach 15.00 - 17.00 w budynku UR, ul. Rejtana 16C, pokój 104.

Eliminacje okręgowe (część pisemna) odbędą się 13 lutego 2021 roku w formie ogłoszonej przez KG OLiJP w najbliższym czasie oraz 6 marca 2021 roku (część ustna).

Małgorzata Byszuk
sekretarz KO OLiJP w Rzeszowie

 

Ponadto, KG OLiJP rekomenduje dwie możliwości okazania Olimpijczykom prac:
1) przesłanie nauczycielowi lub uczniowi recenzji w formacie pdf, razem z pracą, jeśli arkusz zawiera istotne uwagi. Regulamin zezwala na kopiowanie prac i recenzji;
2) umówienie się na okazanie pracy przez Skype lub Zoom i okazywanie pracy wraz z uwagami i recenzjami w opcji "udostępnij ekran".
Dotyczy to szczególnie uczniów, których prace nie przeszły do dalszego etapu; rekomendujemy pozostanie w bieżącym roku przy tym zwyczaju - ze względu na towarzyszące nam zdrowotno-internetowe okoliczności.

Zainteresowanych proszę o kontakt.

Z wyrazami szacunku
Małgorzata Byszuk
sekretarz KO OLiJP w Rzeszowie

 


 

 

Rzeszów, 21 listopada 2020

Szanowni Państwo,
informuję, że w dniu 20 listopada 2020 roku na stronie Komitetu Głównego OLiJP ukazał się, dotyczący sposobu przekazywania prac z etapu szkolnego,

List Przewodniczącego OLiJP w sprawie przesyłania prac szkolnych Olimpijczyków

Szanowni Państwo
– Olimpijczycy i Nauczyciele uczestników Olimpiady Polonistycznej.

Z uwagi na panującą w Polsce epidemię wirusa Covid-19 zbieranie prac z zawodów szkolnych LI Olimpiady Literatury i Języka Polskiego powinno się odbyć z zachowaniem reguł bezpieczeństwa, a przede wszystkim z unikaniem bezpośredniego kontaktu, musimy jednak zachować także dotychczasowe postanowienia Regulaminu.

Dlatego proponujemy następujące rozwiązania:
- prace można przesłać w wersji elektronicznej; wówczas nauczyciel (lub szkoła) przesyła do KO drogą elektroniczną: pracę ucznia w pdf-ie (skan w przypadku pracy napisanej ręcznie), podpisane i zeskanowane recenzje nauczycieli oceniających oraz podpisany tylko przez przewodniczącego komisji szkolnej i zeskanowany protokół wraz z opisowym sprawozdaniem. Pracę można przesłać na e-adres podany przez Komitet Okręgowy, a od przyszłego tygodnia także poprzez serwis olijp.pl Ta druga droga będzie wymagała od nauczyciela wcześniejszej rejestracji w serwisie olijp.pl
- prace można przesyłać także w sposób tradycyjny (pocztą lub składając w sekretariacie wskazanej przez Komitet Okręgowy instytucji);
- niezależnie od wyboru sposobu dostarczenia prac, zgodnie z harmonogramem LI OLiJP należy je przesłać do 4 grudnia 2020 r.

Ponieważ prace z etapu szkolnego są archiwizowane, w przypadku przesłania drogą elektroniczną prosimy o nadesłanie pracy także w formie papierowej – w terminie późniejszym, nie później niż do 31 grudnia 2020 r., na adres właściwego Komitetu Okręgowego.

Korzystając z okazji uprzejmie informuję, że przygotowujemy się do przeprowadzenia Olimpiady w ustalonych i podanych wcześniej terminach. Jeśli sytuacja się poprawi, zawody przeprowadzimy w sposób tradycyjny - w szkołach i na uniwersytetach, jeśli jednak epidemia się utrzyma, przygotowujemy się do zdalnego przeprowadzenia zawodów zarówno II, jak i III stopnia. O wszystkich zmianach i nowych rozwiązaniach będziemy Państwa informowali  z odpowiednim wyprzedzeniem, najpóźniej do 15 stycznia 2021 r.

Wszystkim życzymy dużo, dużo zdrowia.
Z wyrazami szacunku
Tomasz Chachulski
Przewodniczący OLiJP