Medioteka Instytutu Polonistyki i Dziennikarstwa

Medioteka Instytutu Polonistyki i Dziennikarstwa

Medioteka Instytutu Polonistyki i Dziennikarstwa to kolekcja filmów, które powstały z inicjatywy studentów i dla studentów, jako materiał ubogacający ich wiedzę i doświadczenie. Medioteka jest miejscem umożliwiającym prezentację nagrań audiowizualnych oraz ich popularyzację w środowisku akademickim. Kolekcja jest bogatym zbiorem różnych gatunków – można tu znaleźć reportaże, etiudy, podcasty, wywiady, webinary. Część filmów to efekt samodzielnej pracy studentów Instytutu Polonistyki i Dziennikarstwa, a część to nagrania, które powstały we współpracy z reżyserami, aktorami, animatorami kultury i dziennikarzami. Osobny dział stanowią nagrania spotkań naukowych i warsztatowych, które odbywały się za pośrednictwem platformy MS Teams. Wszystkie filmy są udostępnione na kanale YouTube Instytutu Polonistyki i Dziennikarstwa. Zapraszamy do zapoznania się z naszymi zasobami.

Spotkania Naukowe Instytutu Polonistyki i Dziennikarstwa

Spotkania Naukowe Instytutu Polonistyki i Dziennikarstwa to przedsięwzięcie, które zostało zainicjowane w roku 2020 przez dr hab. Annę Jamrozek-Sowę, prof. UR. Cieszy się ono dużym zainteresowaniem wśród naukowców z polskich i zagranicznych ośrodków badawczych, doktorantów i studentów, a także osób zajmujących się pragmatycznym wymiarem języka polskiego. Potwierdza to wysoka frekwencja wśród uczestników. W ramach spotkań referowane i dyskutowane są wyniki badań naukowych. Wśród zapraszanych dotychczas gości znajdują się wykładowcy polskich i zagranicznych uniwersytetów. Spotkania Naukowe Instytutu Polonistyki i Dziennikarstwa to okazja do wymiany doświadczeń w zakresie podejmowanych przez uczestników badań naukowych. Jest to również źródło inspiracji do poszerzenia przestrzeni badawczej pracowników Instytutu Polonistyki i Dziennikarstwa, doktorantów i studentów.

Nagłówek: dr Iwona Wiśniewska (IBL PAN) Poza rolą. List przyjacielski jako przestrzeń wolności od spraw wszelakich (niepublikowane listy Elizy Orzeszkowej do przyjaciół),  dr Eliza Kącka (UW) Kategoria wczucia a poezja Bolesława Leśmiana: propozycja lektury,  prof. dra hab. Marek Stanisz (UR) Romantyczne sonety o wolności

https://youtu.be/uSoy2Nuunoo

Wykłady dr Renaty Gadamskiej-Serafin (UJ) Polskie apostolstwo wolności na Kaukazie (na podstawie literatury zesłańczej) oraz dra hab. Kazimierza Maciąga, prof. UR Polskie przestrzenie wolności w okresie zaborów – w diarystyce Franciszka Salezego Gawrońskiego.

https://www.youtube.com/watch?v=lXg8IvAN3Z4

Wykład dr. hab. Karola Samsela (UW) Tradycja romantyczna i nieoczywiste prekursorstwo w pisarstwie Apollona Nałęcz-Korzeniowskiego oraz wykład mgr Anny Rzepniewskiej-Kosińskiej (UW) Wolność ciała w „Samuelu Zborowskim” Juliusza Słowackiego 

https://youtu.be/_j0eaKdn4zw

Prof. dr hab. Teresa Kostkiewiczowa pt. „Czy Polacy wybić się mogą na niepodległość?” Pierwsze projekty odzyskania niezawisłości narodu na przełomie XVIII i XIX wieku.

https://www.youtube.com/watch?v=SuQ9cq5SU60

Prof. dr hab. André Włodarczyk Od pieśni, przez poezję krótkiej formy, do wiersza białego w Japonii (w poświacie wspomnień japonisty oraz w świetle badań lingwisty)

https://youtu.be/Ctd-H_gQrGs

prof. dr. hab. Kazimierz Wolny-Zmorzyński Zmiany w poetyce polskiego reportażu po 2000 roku

https://www.youtube.com/watch?v=oJ-BHaxeAsM

dr Anna Frajlich-Zając Przesuwać granice zrozumienia. O sposobach czytania (przez studentów) literatury polskiej w USA

https://www.youtube.com/watch?v=K8hY0QVuWA0

Prof. dr hab. Hélène Włodarczyk Na Kresach Europy? 50 lat literatury polskiej 1939-89

https://youtu.be/8rTillDCMwI

Dr Agata Błoch Studia nad grupami podporządkowanymi - przypadek latynoamerykański. Teorie i ich zastosowanie przez polskiego badacza

https://youtu.be/xhh9tOt4i0A

 

Studenckie Spotkania w Instytucie Polonistyki i Dziennikarstwa „Miejsca świata”

Studenckie Spotkania w Instytucie Polonistyki i Dziennikarstwa pod hasłem „Miejsca świata” to inicjatywa umożliwiająca poznanie kultury i obyczajowości innych krajów. Spotkania mają formę webinarów, dzięki czemu mogą w nich uczestniczyć nie tylko studenci i pracownicy Instytutu Polonistyki i Dziennikarstwa, ale również osoby z ośrodków naukowych i kulturowych całego świata. Ich celem jest stworzenie bezpiecznej przestrzeni do prowadzenia dyskusji, wymiany myśli i pogłębienia wiedzy w zakresie prezentowanych treści. To znakomita okazja do poszerzenia horyzontów badawczych studentów i pracowników Instytutu Polonistyki i Dziennikarstwa. W prace nad spotkaniami zaangażowali się studenci, co jest dowodem zainteresowania młodych osób szeroko pojmowaną kulturą, chęci samokształcenia i dzielenia się widzą.

Studenckie Spotkania w Instytucie Polonistyki i Dziennikarstwa „Miejsca świata: Papua-Nowa Gwinea"

https://youtu.be/grAwUwsWC3Q

Studenckie Spotkania w Instytucie Polonistyki i Dziennikarstwa „Miejsca świata: Wiedeń"

https://youtu.be/n1Ss1rc1u0w

Studenckie Spotkania w Instytucie Polonistyki i Dziennikarstwa „Miejsca świata: Niderlandy"

https://youtu.be/ZDCEaoybmN8

Spotkania Warsztatowe Instytutu Polonistyki i Dziennikarstwa

Spotkania Warsztatowe Instytutu Polonistyki i Dziennikarstwa to cykl spotkań online organizowanych pod hasłem „Podzielmy się doświadczeniem”. Celem warsztatów jest przybliżenie zagadnień z różnych dziedzin szeroko pojętej kultury i stworzenie okazji do poznania najnowszych dociekań naukowych oraz analiz różnych zjawisk kulturowych. Spotkania „Podzielmy się doświadczeniem” mają zaowocować zawiązaniem ścisłej współpracy międzynarodowej umożliwiającej wymianę studencką i pracowniczą między Instytutem Polonistyki i Dziennikarstwa a ośrodkami naukowymi w innych krajach.

dr Romuald Narunec „Ojczyzną był język i mowa…”. W poszukiwaniu tożsamości

https://youtu.be/nFcFzYkm9Kw

Czytanie performatywne

Materiał filmowy jest zapisem performatywnego czytania wybranych scenariuszy i reportaży studenckich przygotowanych w ramach działalności Klubu Dziennikarzy Studenckich przy Instytucie Polonistyki i Dziennikarstwa Uniwersytetu Rzeszowskiego. Został nagrany podczas Dni Polonisty i Dziennikarza (2020). Czytają: Monika Adamiec i Paweł Sroka. Opieka merytoryczna: Małgorzata Bożek. Zdjęcia filmowe, dźwięk i montaż: Jerzy Duszko.

https://youtu.be/81aQ-oiaVMo

Dni Polonisty i Dziennikarza 2020

Spotkanie z Marcinem Podolcem, prowadzone przez dra hab. Wojciecha Birka, zostało zorganizowane w ramach działalności Sekcji Filmoznawczej Koła Naukowego Antropologów Kultury przy Instytucie Polonistyki i Dziennikarstwa Uniwersytetu Rzeszowskiego w ramach Dni Polonisty i Dziennikarza 2020. Przeprowadzono je na platformie MS Teams i zarejestrowano w listopadzie 2020 roku.

https://youtu.be/0VQVmpUNCek

Podcasty

W kolekcji filmów Medioteki Instytutu Polonistyki i Dziennikarstwa znalazły się również podcasty. Jednym z autorów jest Elżbieta Winiarska - twórczyni sceny kukiełkowej dla najmłodszych i wieloletnia współpracowniczka Towarzystwa Kultury Teatralnej. W krótkim filmie zdradza nam warsztaty swojej pracy i opowiada o sztuce recytacji. Podcast O języku (nie tylko w mediach) to wywiad Mateusza Adamczyka, autora kanału YouTube poświęconego ciekawostkom związanym z językiem oraz szeroko pojętą komunikacją, z Jakubem Jamrozkiem, dziennikarzem radiowym.

Elżbieta Winiarska Sztuka recytacji

https://youtu.be/nLLHmGZUeO4

Etiudy studenckie

Etiuda to krótka forma filmowa, która daje możliwość zaprezentowania w emocjonalny sposób ważnych tematów. Studenci Instytutu Polonistyki i Dziennikarstwa stworzyli serię etiud fabularno-dokumentalnych, które opowiadają o przemijaniu, lękach, pasjach i fascynacjach, których doświadczają młodzi ludzi. Filmy powstały w ramach projektu „KRĘCIMY!" podczas zajęć warsztatowych w pracowni telewizyjnej pod opieką merytoryczną red. Małgorzaty Bożek. Studenci samodzielnie opracowali scenariusze, nakręcili materiał, a następnie go zmontowali.

Etiuda Odwaga

https://youtu.be/HMbK7myNtdE

Etiuda Okno

https://youtu.be/ffr6ssF5DNw

Etiuda Radość

https://youtu.be/WUSlh0GY0X8

Etiuda Akceptacja

https://youtu.be/q1IKjz_P590

Etiuda Co kryje las?

https://youtu.be/uooKytRvj10

Etiuda Poszukiwanie

https://youtu.be/vQTxeU13T7A

Etiuda Tradycja

https://youtu.be/8pyhTkID-Hc

Etiuda Zagubienie

https://youtu.be/iQ-WZP8HZNE

Etiuda Ból istnienia

https://youtu.be/xpt-I-vWtP4

Etiuda Pasja

https://youtu.be/6ogrlCYhrDw

Materiały edukacyjne

W kolekcji Medioteki znajdują się również materiały edukacyjne opracowane pod opieką dr Barbary Misztal w ramach zajęć z komunikacji niewerbalnej. Autorami filmów są studenci dziennikarstwa i komunikacji społecznej, którzy skoncentrowali się na zagadnieniach związanych z komunikatami nadawanymi i odbieranymi bezsłownie oraz z mową ciała.

Komunikacja niewerbalna – powtórka do egzaminu cz. 1

https://youtu.be/VEw_subVht0

Komunikacja niewerbalna – powtórka do egzaminu cz. 2

https://youtu.be/lGkzfqrnYyg