Aktualności (terminarz, opłaty konferencyjne, noclegi, wyżywienie)

Terminarz prac

Lp.

data

działanie

1

15.11.2023

Uruchomienie strony internetowej konferencji

2

20.11.2023

Rozsyłanie zaproszeń (I okólnik)

Uruchomienie elektronicznej rekrutacji

3

15.04.2024

Zamknięcie przyjmowania zgłoszeń

4

30.05.2024

Ogłoszenie wstępnego programu konferencji z podziałem na sekcje stacjonarne i online; obrady plenarne w streamingu (hybrydowe)

5

30.05.2024

Rozesłanie informacji o programie, noclegach, wyżywieniu (II okólnik)

6

15.08.2024

Ogłoszenie ostatecznego programu konferencji

7

15.08.2024

Rozesłanie ostatnich informacji organizacyjnych (III okólnik)

8

12-14.09.2024

Konferencja

9

15.01.2025

Przyjmowanie tekstów do publikacji (Słowo, rocznik 2025)