Mitfinanzierungsangaben

 

Informacja o dofinansowaniu/ Mitfinanzierungsangaben/ Co-financing information

 

znaki_strona_www.png [166.73 KB]

 

Projekt: Organizacja Międzynarodowego Kolokwium Lingwistycznego "Kontrasty wewnątrz- i międzyjęzykowe" współfinansowany ze środków Ministerstwa Edukacji i Nauki w ramach programu "Doskonała Nauka".

Wartość projektu ogółem: 102 650,00 PLN

Wartość dofinansowania z MEiN: 86 650,00 PLN


 

Projekt: Durchführung des Internationalen Linguistischen Kolloquiums "Inter- und intrasprachliche Kontraste" – mitfinanziert aus Mitteln des Polnischen Ministeriums für Bildung und Wissenschaft im Rahmen des Programms "Doskonała Nauka"(Exzellente Wissenschaft).

Gesamtwert des Projekts: 102 650,00 PLN

Zuschusswert aus Mitteln des Polnischen Ministeriums für Bildung und Wissenschaft (MEiN): 86 650,00 PLN


 

Project: Organisation of the International Linguistics Colloquium „Inter- and intralinguistic Contrasts“ – subsidised by the Polish Ministry of Science and Higher Education within the framework of the project "Doskonała Nauka" (Excellent Science).

Total value of the project: 102 650,00 PLN

Value of co-financing from funds of the the Polish Ministry of Science and Higher Education (MEiN): 86 650,00 PLN