dr Joachim Popek

 

 revised_JP (2).jpg [1.35 MB]

 

ORCID:  0000-0002-5015-8231

Email:    jpopek@ur.edu.pl

Tel./Phone:    607 569 740

Website:  http://www.serwituty-easements.eu

Department of Economic and Social History / Zakład  Historii Gospodarczej i Społecznej

 

 

Professional experience / Doświadczenie zawodowe

 • 15.11.2020 - assistant professor in the group of teaching and research employees
  The University of Rzeszów / College of Humanities
  Institute of History / the Department of Economic and Social History
 • 15.11.2017 - 14.11.2020 assistant professor
  The Warsaw University/ the Faculty of History / the Department of 19th Century History
 • 1.02.2018 - 31.07.2018 scientific internship program – PostDoc
  Ivan Franko National University of Lviv / the Faculty of History
  Research supervisor - prof. dr hab. Leonid Zaszkilniak
 • 2018 Polish History Museum in Warsaw
  Substantive consultation on the creation of the permanent exhibition “at the time of Partitions”
 • 1.11.2011 - 31.01.2012 scientific internship program
  National Archive in Rzeszów

Education / Wykształcenie

 • Ph.D. studies
  Type and place of Ph.D. studies: Ph.D. in the scope of History (2012-2017)
  The University of Rzeszów
  Date of Ph.D. award: 20.04.2017
  Ph.D. thesis: Ród Tyszkiewiczów z Weryni w XIX wieku (1802-1894) [The Tyszkiewicz family from Werynia in the 19th century]

Research interests / Zainteresowania badawcze

 1. HGIS – Historical geographic information system / Historyczny GIS (geographic inforamtion system)
 2. The origin and functioning of historic land communities (contemporary communities and common forests) / Wspólnoty gruntowe (commons), tj. prawa służebne i grunty wspólne
 3. Agrarian transformations in the Polish lands and in the Central and Eastern Europe in the 18th and 19th century:
  – the functioning of the so called “Second Serfdom”
  – the issue of commons, i.e. common rights and common lands
 4. The functioning of royal estates in the Austrian Galicia and the process of their selling off in the 18th and 19th century / Dobra kameralne w Galicji i proces ich wyprzedaży w XVIII i XIX wieku
 5. German colonisation in Polish lands in the 18th century / Kolonizacja józefińska w Galicji
 6. Environmental History – in particular the history of forestry and human influence on the functioning of forests / Historia środowiska
 7. Landowners in Polish lands – political and economic activity / Działalność polityczna i gospodarcza ziemiaństwa galicyjskiego


Research projects - principal investigator / Projekty badawcze - kierownik

 1. Research project SONATA 16 subsidised by National Science Centre
  Title: “Entangled in common rights. The impact of conflicts over common rights and common lands on socio-economic changes in
  Western Galicia in the second half of the 19th century”
  Registration number: 2020/39/D/HS3/01298
  Source(s) of funding: National Science Centre
  Subtype: SONATA-16
  Amount: 308 549 PLN
  The implementing entity: University of Rzeszów/College of Humanities
  Date of commencement: 2021-10-01 Completion date: 2024-09-30
  Project description - enter

 2. Research project SONATINA 1 subsidised by National Science Centre
  Title: “The conflicts of easements in Galicia in the second half on 19th century. The process of redemption and regulation of
  easements in the area of Middle Galicia”
  Registration number: 2017/24/C/HS3/00129
  Source(s) of funding: National Science Centre
  Subtype: SONATINA-1
  Amount: 523 379 PLN
  The implementing entity: Warsaw University; Faculty of History
  Date of commencement: 2017-11-15 Completion date: 2020-11-14
  Project description - enter

 3. Project financed within the program “Excellence Initiative – Research University”
  Title: “Natural resources as a basis for human existence. The meaning of land and forest common rights in the everyday life of
  peasants in Austrian Galicia”
  Registration number: BOB-661-344/2020
  Source(s) of funding: “Excellence Initiative – Research University”
  The implementing entity: Warsaw University; Faculty of History
  Amount: 4 000 PLN
  Date of commencement: 2020-11-05 Completion date: 2020-12-31

 4. Research project subsidised by the Brzezie Lanckoronski Foundation
  Title: “The Tyszkiewicz family from Werynia in the 19th century” („Ród Tyszkiewiczów z Weryni w XIX wieku”)
  Registration number: No. 228/2018
  Source(s) of funding: The Brzezie Lanckoronski Foundation
  Amount: 11 000 PLN
  The implementing entity: Warsaw University; Faculty of History
  Date of commencement: 2018-04-26 Completion date: 2018-12-15


Research projects - contractor / Projekty badawcze - wykonawca

 1. Research project OPUS 19 subsidised by National Science Centre: principal investigator dr hab. prof. UW Artur Markowski
  Title: "Social roots of anti-Jewish violence. The Kingdom of Poland 1864-1914"
  Function: researcher (expert on historical GIS and spatial analysis)
  Registration number: 2020/37/B/HS3/00554
  Source(s) of funding: National Science Centre
  Amount: 473 524 PLN
  The implementing entity: Warsaw University; Faculty of History
  Date of commencement: 2020-02-01 Completion date: 2025-01-30

 2. Project financed within the program “Excellence Initiative – Research University”: principal investigator dr hab. Prof. UJ Tomasz Kargol
  Title: “Seminar on the geohistory of Galicia (1772-1918)”
  Registration number: H.1.5.2021
  Source(s) of funding: “Excellence Initiative – Research University”
  Amount: 136 158 PLN
  The implementing entity: Jagiellonian University/Faculty of History
  Date of commencement: 2022-01-01 Completion date: 2023-12-31

Scientific organizations

 1. European Society for Environmental History – member
 2. Polish Historical Society – member
 3. Polish Association of Economic History – member

Pełnione funkcje

 1. Dyrektor Europejskiego Interdyscyplinarnego Centrum Badań nad Konwergencją Kulturową Pogranicza
 2. Kierownik Pracowni Humanistyki Cyfrowej
 3. Członek Rady Młodych Naukowców Uniwersytetu Rzeszowskiego

Scientific output / Wybrane publikacje

Books / Książki

 1. Popek J., Ród Tyszkiewiczów z Weryni w XIX wieku [The Tyszkiewicz family from Werynia in the 19th century], Wydawnictwo Neriton, Warszawa 2018.
 2. Popek J., Władysław hrabia Rey 1817-1887 [Władysław count Rey 1817-1887], Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2015.

Most important articles / Najważniejsze artykuły

 1. PopekJ., ‘Firewood and timer. The Meaning of the Forest Common Rights in the Everyday Life of Peasants in Austrian Galicia‘, Landscape History, Publisher: The Society for Landscape Studies, Taylor & Francis, Editor: Della Hooke (UK) - accepted for publication.
 2. Popek J., ‘Conflicts over common rights to cattle grazing on common lands and manorial properties in Austrian Galicia (1772-1918)’, Rural History: Economy, Society, Culture, Publisher: Cambridge University Press, Editors: Carl Griffin (UK) , Keith D. M. Snell (UK) and Tom Williamson (UK), vol. 32, Issue 1 (2021). Open Access - enter
 3. Popek J., ‘Forms, functioning and influence of land and forest common rights on society and forest management in the feudal system of Austrian Galicia’, Agricultural History Review, Publisher: British Agricultural History Society, Editor: P. Warde (UK), vol. 69, Issue I (2021). Online - enter
 4. Popek J., ‘Spory o służebności przechodu, przejazdu i przegonu bydła w relacjach miast i wsi ze zwierzchnością dworską na terenie Galicji w XIX wieku’, Galicja. Studia i materiały, vol. 6 (2020). Open Access - enter
 5. Popek J., ‘Nierówne szanse wobec równego prawa. Zmagania o prawa służebne mieszkańców Galicji na przykładzie wsi Bratkówka i Odrzykoń w XIX wieku’, Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa, vol. 13/4 (2020). Open Access - enter
 6. Popek J., ‘Without rights to the right. Analysis of conflicts and regulations of common rights of the Rymanów townsmen in the second half of the 19th century’, UR Journal of Humanities and Social Sciences, vol. 18, Issue 1 (2021). Open Access - enter

Most important chapters in monographs / Najważniejsze rozdziały w monografiach

 1. Popek J., Erlauchtester Herr, unser gnädigster Vater und Monarch - Bittschriften galizischer Bauern an die österreichischen Kaise, [in.] DigiOst, Publisher: Collegium Carolinum - Herder Institute - Leibniz-Institut für Ost- und Südosteuropaforschung, Verlag Frank & Timme - accepted for publication.
 2. Popek J., Prawa służebne w Galicji. Formy praw i proces ich regulacji na przykładzie kolbuszowskiej majętności Tyszkiewiczów i Ruckich [w:] Galicyjskie miasta w epoce zmian społeczno-politycznych w Europie Środkowo-Wschodniej w XVIII-XIX w./Галицькі міста в епоху політично-суспільних змін у Центрально-Східнній Європі XVIII-XIX ст., red. T. Kargol, B. Petryszak, K. Ślusarek, T. 5, Lwów-Kraków 2018. Open Access - enter
 3. Popek J., Funkcjonowanie i wykup praw służebnych miasta Leżajsk w XIX wieku, [w:] Galicyjskie miasta w epoce zmian społeczno-politycznych w Europie Środkowo-Wschodniej w XVIII-XIX w./Галицькі міста в епоху політично-суспільних змін у Центрально-Східнній Європі XVIII-XIX ст, red. T. Kargol, B. Petryszak, K. Ślusarek, T. 6, Lwów-Kraków 2020. Open Access - enter
 4. Popek J., Kolonizacja józefińska w Galicji. Studium na przykładzie wsi Ranischau, [w:] Polska - Słowacja - Ukraina. Trójpogranicze wielokulturowe, red. A. Bonusiak, K. Stukus, D. Haník, J. Popek, Rzeszów 2014. Open Access - enter
 5. Popek J., Swój czy obcy? Stosowanie indygenatu w Galicji na przykładzie rodziny Brunickich z Zaleszczyk, [w:] Polacy i ich „sąsiedzi”, red. A. Bonusiak, G. K. Krzeszowski, J. Ślęzak, Rzeszów 2014. Open Access - enter

Interactive publications / Publikacje interaktywne

 1. Uwikłani we wspólne prawa [Entangled in common rights], Rzeszów 2021, dostępny pod adresem https://youtu.be/tLG6WNig9uw
 2. W poszukiwaniu utraconych praw. Serwituty w Galicji, Warszawa 2019, dostępny na YouTube pod adresem https://youtu.be/nhB-REARif8 oraz stronie internetowej http://easement.eu/
 3. In search of lost privileges. Common rights in Austrian Galicia, Warszawa 2020, dostępny na YouTube pod adresem https://youtu.be/EN6kbITGxsworaz stronie internetowej http://easement.eu/

Dissemination of research / Profile badawcze online

 1. https://rzeszow.academia.edu/JoachimPopek
 2. https://www.researchgate.net/profile/Joachim_Popek
 3. https://www.facebook.com/Serwituty-w-Galicji-1233240376843694