dr hab. Joanna Pisulińska, prof.UR


dr hab. Joanna Pisulińska, prof. UR

Pisulinska J..jpg [8.35 KB]

E-mailjpisulinska@ur.edu.pl

Nr tel:   694669158

Stronahttps://orcid.org/0000-0002-1905-8005

Zakład  Historii Historiografii i Metodologii Historii

 

Biogram:

2002 - stopień doktora nauk humanistycznych w zakresie historii, Wydział Socjologiczno-Historyczny UR; tytuł pracy doktorskiej "Żydzi w polskiej myśli doby porozbiorowej (1795-1914). Syntezy, parasyntezy i podręczniki dziejów ojczystych"; promotor prof. dr hab. Jerzy Maternicki
2013 - stopień naukowy doktora habilitowanego nauk humanistycznych w zakresie historii-historii historiografii; Wydział Socjologiczno-Historyczny UR; na podstawie książki "Lwowskie środowisko historyczne w okresie międzywojennym (1918-1939)"
2014 - stanowisko profesora UR.

Zainteresowania badawcze:

Historia historiografii


Projekty badawcze :

Wspólne dziedzictwo. Historiografia polska i ukraińska we Lwowie w XIX i XX wieku (do 1939 r.)”, NPRH, w latach 2012-2016, Uniwersytet Rzeszowski, wykonawca.

Przez dziesięć  lat byłam sekretarzem zespołów badawczych: „Wielokulturowe środowisko historyczne Lwowa w XIX i XX wieku” (2002-2007) oraz „Historia -Mentalność-Tożsamość. Miejsce i rola historii oraz historyków w życiu narodu polskiego i ukraińskiego w XIX i XX wieku” (2008-2012). W 2010 roku zaangażowałam się w prowadzenie sekretariatu grupy badawczej „Historiografia i kultura historyczna” wchodzącej w skład Międzynarodowego Zespołu Badawczego „Galicja 1772-1918”. 


Publikacje:

Lwowskie środowisko historyczne w okresie międzywojennym (1918-1939), Rzeszów 2012, ss. 357.

Wschód – Zachód w poglądach Stanisława Zakrzewskiego w: Historia-mentalność-tożsamość. Rosja i Zachodnia  Europa w polskiej i ukraińskiej historiografii XIX i XX wieku, red. E. Koko, M. Nowak, L. Zaszkilniak,Gdańsk 2013, s.284-297.

Zagadnienie syntezy w refleksji metodologicznej i dziejopisarstwie Stanisława Zakrzewskiego w: Badacze przeszłości wobec wyzwań XIX-XXI w., red. K. Błachowska, Z. Romek,W. Wolniewicz,Warszawa 2013, s. 213-227.

Oskar Halecki i lwowskie środowisko historyczne w: Oskar Halecki i jego obraz Europy. Część druga, red. M. Dabrowska, Łódź  2014, s.110-123.

Studia historyczne na UJK. Oferta programowa w latach 1918-1939 w: Історія та історики у Львiвському університеті: традицїї та сучасність, ред. Л. Зашкільняк, П. Сϵрженга, Львів 2015, s. 363 -373.

Zaplecze instytucjonalne polskiej historii historiogoragii i metodologii historii w: Historia historiografii i metodologii w Polsce i na Ukrainie, red. J. Maternicki, J. Pisulińska, L. Zaszkilniak, Rzeszów 2015, s. 92-101.

Studium historyczne w latach 1918-1939 w: Historia w Uniwersytecie Lwowskim. Badania i nauczanie (do 1939 r.), red. J. Maternicki, J. Pisulińska, L. Zaszkilniak, Rzeszów 2016, s.147-176. 

Maurycy Dzieduszycki (1813-1877) i jego zainteresowania przeszłością "Galicja. Studia i Materiały" 2017, nr 3, s. 183-199.

Scholars of Jewish Origin in the Community of  Historians in Lwów, „Polin. Studies in Polish Jewry, 2017,  Oxford. Portland, Orego, The Littman Library of Jewish Civilization, vol.29, s. 141-156, red. N. Aleksiun, B. Horowitz, A. Polonsky.

History of the Middle and Far East in the Studies of the Scholars in Lviv (1918-1939) "Anabasis. Studia Classica et Orientalia" 2018, vol. 9,  s. 249-277. 

Stanisław Zakrzewski (1873-1936) i jego uczniowie
Kwartalnik Historii Nauki i Techniki” 2020,  R. 65, nr 1, s. 37-46.

Rzecz o przyjaźni i nauce historycznej. Listy Franciszka Bujaka do Stanisława Zakrzewskiego w zbiorach Biblioteki Zakładu Narodowego im. Ossolińskich we Wrocławiu „Rocznik Dziejów Społecznych i Gospodarczych” 2020, t. 81, s. 361-397.

 

Profile badawcze online: