Terminy posiedzeń

Terminy posiedzeń Rady Instytutu Historii

 

Terminy posiedzeń ustalane są na bieżąco
i rozsyłane pracownikom z tygodniowym wyprzedzeniem.