Terminy posiedzeń

Terminy posiedzeń Rady Instytutu Historii

 w roku akademickim 2022/2023

Terminy posiedzeń ustalane są na bieżąco
i rozsyłane pracownikom z tygodniowym wyprzedzeniem.