Skład Rady Instytutu

Z grupy profesorów i doktorów habilitowanych:

dr hab. Piotr Berdowski, prof. UR
dr hab.  Andrzej Bonusiak, prof. UR
dr hab. Edyta Czop, prof. UR
dr hab. Stanisław Domoradzki, prof. UR
prof. dr hab. Paweł Grata
dr hab. Mariola Hoszowska, prof. UR
dr hab. Paweł Korzeniowski, prof UR
dr hab. Szczepan Kozak, prof. UR
dr hab. Jerzy Kuzicki, prof. UR
dr hab. Beata Lorens, prof. UR
dr hab. Krzysztof Mroczkowski, prof UR
prof. dr hab. Stanisław Nabywaniec
prof. dr hab. Marek Jan Olbrycht
dr hab. Joanna Pisulińska, prof. UR
dr hab. Jan Pisuliński, prof. UR
dr hab. Elżbieta Rączy, prof. UR
dr hab. Sabina Rejman, prof. UR
dr hab. Paweł Sierżęga, prof. UR
prof. dr hab. Leszek Słupecki
dr hab. Adrian Uljasz, prof. UR
dr hab. Wacław Wierzbieniec, prof. UR
dr hab. Sławomir Zabraniak, prof. UR
dr hab. Wioletta Zawitkowska, prof. UR
dr hab. Tadeusz Zych, prof. UR 

Z grupy doktorów i magistrów:

dr Elżbieta Biesiadecka
dr Marcelina Jakimowicz
dr Agnieszka Kawalec
dr Jarosław Kinal
dr Tomasz Kosiek
dr Wojciech Kwieciński
dr Dariusz Opaliński
dr Michał Podrazik
dr Joachim Popek
dr Janusz Polaczek
dr Małgorzata Skulimowska

Z grupy pracowników administracji

mgr inż. Jacek Kwaśniak