Harmonogram

 

1.09. 2021

Początek III edycji Olimpiady Historycznej Juniorów

do 15.09. 2021

Podanie na stronie internetowej tematów przewodnich do zawodów I stopnia (eliminacje szkolne)

16.09- 1.10. 2021

rejestracja on-line uczestników Olimpiady przez komisje szkolne

15.10. 2021

Eliminacje szkolne

do 20.10. 2021

Podanie tematów przewodnich i literatury na eliminacje okręgowe

4.12. 2021

Eliminacje okręgowe – etap pisemny

10-13.12. 2021

Eliminacje okręgowe – eliminacje ustne

do 12.01.2022

Poinformowanie uczestników o zakwalifikowaniu do etapu centralnego

4-6.03. 2022

Eliminacje centralne