Harmonogram 50. Olimpiady Historycznej

HARMONOGRAM ORGANIZACJI OLIMPIADY HISTORYCZNEJ W ROKU SZKOLNYM 2023/2024

ETAP I – ELIMINACJE SZKOLNE

Do 15 IX 2023

- zapoznanie uczniów z programem, regulaminem i terminarzem Olimpiady Historycznej
- opublikowanie na stronie www.olimpiadahistoryczna.pl tematów prac badawczych eliminacji pisemnych I etapu Olimpiady

Do 13 X 2023

- powołanie przez dyrektorów szkół Szkolnych lub Międzyszkolnych Komisji Olimpiady Historycznej
- przyjmowanie przez nauczycieli i dyrektorów szkół zgłoszeń uczniów do Olimpiady Historycznej

Do 10 XI 2023

- rejestracja on-line uczestników i szkół biorących udział w Olimpiadzie (rejestracji dokonuje jeden z członków Szkolnej lub Międzyszkolnej Komisji Olimpiady za pośrednictwem strony www.olimpiadahistoryczna.pl)
- przyjmowanie przez Komisje Szkolne i Międzyszkolne Olimpiady zakodowanych pisemnych prac badawczych, oświadczeń o samodzielnym ich napisaniu oraz podpisanych formularzy zgody na przetwarzanie danych osobowych

13-20 XI 2023

- ocena pisemnych prac badawczych przez ekspertów Komisji Szkolnych i Międzyszkolnych
- ogłoszenie wyników eliminacji pisemnych I etapu

22-24 XI 2023

- eliminacje ustne I etapu
- ogłoszenie wyników eliminacji ustnych i kwalifikacji do II etapu

Do 1 XII 2023

- Komisje Szkolne przesyłają do właściwego Komitetu Okręgowego Olimpiady prace badawcze uczniów, oświadczenia o samodzielności pracy, protokoły z eliminacji wypełnione według wzoru zamieszczonego na stronie internetowej Olimpiady w zakładce FORMULARZE oraz podpisane formularze zgody na przetwarzanie danych osobowych

Do 15 XII 2023

- podanie przez Komitety Okręgowe informacji o miejscu i terminie zawodów II etapu
- Komitety Okręgowe dostarczają do Komitetu Głównego zbiorcze sprawozdania z I etapu Olimpiady w danym okręgu

ETAP II – ELIMINACJE OKRĘGOWE

Do 10 I 2024

- Komitet Główny informuje Komitety Okręgowe o rozdysponowaniu 49 miejsc do finału, proporcjonalnie do liczby osób zakwalifikowanych do II etapu w poszczególnych okręgach

13 I 2024

- eliminacje pisemne II etapu

14-28 I 2024

- eliminacje ustne (maks. 3 dni wybrane przez Komitet Okręgowy)
- ogłoszenie rezultatów eliminacji ustnych i pisemnych II etapu

Do 31 I 2024

- Komitety Okręgowe dostarczają do Komitetu Głównego sprawozdania
z eliminacji okręgowych wraz z pracami pisemnymi

Do 16 II 2024

- ogłoszenie przez Komitet Główny ostatecznych wyników kwalifikacji
- zawiadomienie uczniów zakwalifikowanych do finału o miejscu i terminie eliminacji III stopnia
- wypełnienie przez uczestników finału ankiet na platformie internetowej Olimpiady

ETAP III – ELIMINACJE CENTRALNE

6 IV 2024

- eliminacje pisemne w miastach wojewódzkich (praca pisemna na 1 z 6 tematów)

12 IV 2024

- przyjazd uczestników do Gdańska-Jelitkowa oraz analiza tekstów źródłowych

13 IV 2024

- eliminacje ustne

14 IV 2024

- uroczystość zakończenia eliminacji centralnych