Aktualności

Wyniki tegorocznych eliminacji etapu okręgowego 50. Olimpiady Historycznej w Rzeszowie

Na podstawie wyników eliminacji pisemnych z dnia 13 stycznia oraz ustnych z 27 stycznia 2024 Komitet Okręgowy OH w Rzeszowie zakwalifikował do udziału w Eliminacjach Centralnych następujących uczestników:
 
  1. Antoni Baciak z I Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi im. M. Kopernika w Krośnie (100 punktów)
  2. Pączek Mikołaj z I Liceum Ogólnokształcącego im. ks. Stanisława Konarskiego w Rzeszowie (100 punktów)
  3. Bartosz Słyś z I Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi im. M. Kopernika w Krośnie (100 punktów)
  4. Krzysztof Kamiński z I Liceum Ogólnokształcącego im. ks. Stanisława Konarskiego w Rzeszowie (95 punktów)
  5. Apolonia Kawa Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Pawła II Sióstr Prezentek w Rzeszowie (95 punktów)
  6. Nikodem Szala-Jagiełło z I Społecznego Liceum Ogólnokształcącego im. Hetmana Jana Tarnowskiego w Tarnobrzegu (95 punktów)
  7. Jakub Wilk z Niepublicznego Liceum Ogólnokształcącego w Mielcu (95 punktów)
 
Serdecznie gratulujemy sukcesu zarówno zwycięzcom jak również ich nauczycielom.
 
Lista zawierające pełne (sumaryczne) wyniki tegorocznych eliminacji dostępna jest na stronie internetowej naszego Komitetu Okręgowego w zakładce Wyniki eliminacji, zaś szczegółowe wyniki (ocena oraz punktacja za część pisemną i ustną) zostały przesłane na adresy Komisji Szkolnych.
 
 

Kolejność przystępowania do eliminacji ustnych.

Już w najbliższą sobotę 27 I 2024 r.  odbędą się eliminacje ustne etapu okręgowego 50. Olimpiady Historycznej. Tradycyjnie będą one miały miejsce  w siedzibie Instytutu Historii Uniwersytetu Rzeszowskiego przy al. Rejtana 16 c (budynek A1, 2 piętro) .

Do przeprowadzenia eliminacji powołane zostały 4 komisje, w skład których wchodzą eksperci KO: pracownicy naukowi Instytutu Historii oraz nauczyciele historii.  W

Każdy z uczestników ma przypisaną orientacyjną godzinę przystąpienia do eliminacji. Prosimy by  pojawić się w miejscu eliminacji trochę wcześniej przed wyznaczonym czasem i by zabrać ze sobą dokument ze zdjęciem (np. legitymację szkolną, czy dowód osobisty) -  przed dopuszczeniem  do eliminacji komisje będą weryfikować tożsamość uczestników.

Komisja nr 1 (dla Uczestników, którzy wskazali jako specjalność starożytność lub historię parlamentaryzmu w Polsce) - LISTA

Komisja nr 2 (dla Uczestników, którzy wskazali jako specjalność średniowiecze lub epokę nowożytną) - LISTA

Komisja nr 3 (dla Uczestników, którzy wskazali jako specjalność historię XIX wieku- do 1918 r.) - LISTA

Komisja nr 4 (dla Uczestników, którzy wskazali jako specjalność historię XX wieku- po 1918 r.) - LISTA

 

 

Wyniki eliminacji pisemnych 50. Olimpiady Historycznej w Rzeszowie

W zakładce Wyniki eliminacji umieszczone zostały listy zawierające informacje o uzyskanych przez poszczególnych Uczestników i Uczestniczki wynikach z prac pisemnych (zastosowano kody prac) oraz imienny wykaz osób zakwalifikowanych do eliminacji ustnych wraz z zadeklarowanymi przez nich specjalnościami.
 
Gdyby ktoś z uczestników nie pamiętał  kodu swojej pracy - lista dekodująca zostanie przesłana na adresy Komisji Szkolnych.
Uczestników zakwalifikowanych do etapu ustnego, którzy nie wypełnili jeszcze deklaracji on-line z wyborem specjalności i lektur prosimy o jak najszybsze dokonanie tej formalności.  
 

Eliminacje pisemne etapu okręgowego 50. OH w Rzeszowie

Drodzy Uczestnicy i Uczestniczki! Szanowni Państwo Nauczyciele!

Do eliminacji pisemnych etapu okręgowego 50. Olimpiady Historycznej w Rzeszowie zostało już kilka dni.
W sobotę, 13 stycznia 2024 r. spotykamy się w Budynku A0 Uniwersytetu Rzeszowskiego przy ul. S Pigonia 1.
Od 8.30 czekać na was będzie recepcja, gdzie potwierdzicie swoje przybycie, zaś o godz. 9.00 w Dużej Auli (zwanej Kulą) zbierzemy się na krótkie spotkanie organizacyjne, gdzie dowiecie się jak przebiegać będą eliminacje. Bezpośrednio po nim udacie do właściwych sal.
Najważniejszy moment - otwarcie kopert z tematami, a tym samym start eliminacji nastąpi w całej Polsce o godz. 10.00 .


No i mamy dobrą wiadomość - Komitet Główny OH przyznał naszemu Okręgowi dodatkowe 4 miejsca w finale, zatem szanse na awans do Eliminacji Centralnych ma w tym roku aż 7 osób z Podkarpacia.

 

Wyniki eliminacji szkolnych 50. Olimpiady Historycznej w okręgu rzeszowskim

Komitet Okręgowy Olimpiady Historycznej w Rzeszowie informuje, iż na podstawie nadesłanej w terminie dokumentacji z 40 Komisji Szkolnych i Międzyszkolnych ustalono, że w eliminacjach pisemnych wzięło udział 159 zgłoszonych uczniów, z których 124 zostało dopuszczonych do eliminacji ustnych.

Po przeprowadzeniu eliminacji ustnych Komisje Szkolne Międzyszkolne zakwalifikowały do etapu drugiego (okręgowego) 119  uczniów, których imienny wykaz publikujemy w zakładce Wyniki eliminacji

Bardzo cieszymy się już na spotkanie z Uczestnikami przy  okazji eliminacji pisemnych, które odbędą się 13 stycznia 2024 r. w budynku A0 Uniwersytetu Rzeszowskiego przy ul. Stanisława Pigonia 1, Duża Aula (rozpoczęcie) oraz sale 126 i 127 (eliminacje)

Dwa tygodnie później czyli w sobotę  27 stycznia 2024 r., wszystkich którzy otrzymają minimum ocenę dobrą z pracy pisemnej zaprosimy do udziału w eliminacjach ustnych, które odbędą się w siedzibie Instytutu Historii UR, budynek A1, al. T Rejtana 16c, II piętro, od godz. 9.00

 

 

Rozpoczynamy eliminacje 50. Olimpiady Historycznej

Komitet Główny zamieścił na swojej stronie internetowej pierwsze informacje  dotyczące jubileuszowej,  50. edycji Olimpiady Historycznej.

Zachęcamy do zapoznania się z harmonogramem oraz regulaminem tegorocznych zmagań. Można już także pobrać pliki, które wymagane będą przy dokumentowaniu przebiegu eliminacji szkolnych.

Można je także znaleźć na naszej stronie w zakładkach: Harmonogram, Pliki do pobrania oraz Regulamin.

 

 

 

Wyniki etapu okręgowego XLIX Olimpiady Historycznej w Rzeszowie.

Komitet Okręgowy OH w Rzeszowie po przeprowadzeniu zgodnie Regulaminem Olimpiady Historycznej eliminacji pisemnych w dniu 14 stycznia 2023 r. oraz eliminacji ustnych  w dniach 27 i 28 stycznia 2023 r. , po zweryfikowaniu 118 prac pisemnych oraz przeprowadzeniu egzaminu ustnego 47 uczestników podjął, na podstawie uzyskanych przez Uczestniczki i Uczestników tegorocznej edycji Olimpiady Historycznej wyników, decyzję o zakwalifikowaniu do eliminacji centralnych następujących siedmiu osób.

1) Bartłomiej Słyś z I Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Mikołaja Kopernika w Krośnie (wynik: 100 pkt.)

2) Mikołaj Pączek z I Liceum Ogólnokształcące im. ks. Stanisława Konarskiego w Rzeszowie  (wynik 95 pkt.)

3) Bartosz Przywara z Liceum Ogólnokształcącego w Zaklikowie (wynik 95 pkt.)

4) Mikołaj Walkowicz z Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Pawła II Sióstr Prezentek w Rzeszowie (wynik 95 pkt.)

5) Jakub Adamczyk  z  VI Liceum Ogólnokształcącego w Zespole Szkół nr 1 w Rzeszowie (wynik  90 pkt.)

6) Kacper Leboda z I Społeczne Liceum Ogólnokształcącego im. Hetmana Jana Tarnowskiego w Tarnobrzegu (wynik  90 pkt.)

7) Jan Trychta z I Liceum Ogólnokształcącego im. Króla Stanisława Leszczyńskiego w Jaśle (wynik 90 pkt.)

Serdecznie gratulujemy wszystkim Panom awansu!

Jednocześnie dziękujemy wszystkim Uczestniczkom Uczestnikom tegorocznych zmagań olimpijskich oraz ich nauczycielom, opiekunom naukowym i rodzicom  za zaangażowanie, wysiłek  i poświęcony czas.

Komitet Okręgowy wyraża także podziękowania wszystkim Ekspertom, którzy w tym roku współpracowali przy organizacji Olimpiady podejmując się sprawdzania prac pisemnych i zasiadając w komisjach egzaminacyjnych podczas eliminacji ustnych.  

W zakładce Wyniki eliminacji znajdziecie Państwo tabelę zawierającą zestawienie wyników wszystkich uczestników eliminacji ustnych.

 

Eliminacje ustne - informacje

W zakładce pliki do pobrania oraz u dołu bieżącej strony zostały umieszczone pliki pdf z listami Uczestników i Uczestniczek zakwalifikowanych do udziału w eliminacjach ustnych etapu okręgowego XLIX OH w Rzeszowie. Każda z 49 osób zakwalifikowanych do eliminacji ustnych przypisana została do jednej z 5 grup, każdej też wyznaczony został orientacyjny czas rozpoczęcia rozmowy eliminacyjnej. Poza grupą "0" wszystkie komisje pracują od godz. 9.30 w sobotę 28 I 2023 r. w siedzibie Instytutu Historii UR (al. T. Rejtana 16c, Rzeszów)

Grupa "0" przeznaczona jest wyłącznie dla osób, którym sobotni termin eliminacji kolidował z udziałem w etapie okręgowym Olimpiady Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym.

Proszę zweryfikowanie czy zostały Państwu przypisane właściwe dyscypliny wiodące (epoki) oraz przypisanych orientacyjnych godzin wejścia na rozmowę z Komisją.  

 

W wypadku stwierdzenia błędu lub wątpliwości bardzo proszę o kontakt mailowy ([email protected]).

 

  

 

Wyniki eliminacji pisemnych

Eksperci Komitetu Okręgowego zakończyli już sprawdzanie prac  Uczestników eliminacji okręgowych XLIX OH w Rzeszowie. Zgodnie z Regulaminem prace oraz propozycje ocen zostały także zweryfikowane przez Przewodniczącego Komitetu Okręgowego.

Po przeprowadzeniu regulaminowej procedury do udziału  w eliminacjach ustnych dopuszczonych zostało 49 Uczestniczek i Uczestników  spośród 118 osób, które przystąpiły do eliminacji pisemnych. Warunkiem dopuszczenia było uzyskanie co najmniej oceny dobrej (4,0) z pracy pisemnej.

Szczegółowy wykaz wyników zamieszczony został w zakładce Wyniki eliminacji

Jednocześnie informujemy, że eliminacje ustne odbędą się w sobotę 28 stycznia 2023 r. od godz. 9.30 w siedzibie Instytutu Historii UR.

Niebawem podamy informacje dot. przydziału poszczególnych uczestników do komisji oraz kolejności przystępowania do rozmów.

Wszystkie osoby zakwalifikowane, które jednocześnie biorą udział w eliminacjach okręgowych Olimpiady Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym. prosimy o pilną informację drogą mailową  ([email protected]) w tej sprawie.

Zgodnie z informacjami przekazanymi Państwu oraz Państwa Opiekunom w ubiegłą sobotę ustalony został dogodny termin eliminacji ustnych nie kolidujący z udziałem w drugiej olimpiadzie.

 

Z wyrazami szacunku

 

Damian Knutel

Sekretarz Komitetu Okręgowego

Olimpiady Historycznej w Rzeszowie

 

 

Eliminacje pisemne etapu okręgowego 50. OH w Rzeszowie

Drodzy Uczestnicy i Uczestniczki! Szanowni Państwo Nauczyciele!

Do eliminacji pisemnych etapu okręgowego 50. Olimpiady Historycznej w Rzeszowie zostało już kilka dni.
W sobotę, 13 stycznia 2024 r. spotykamy się w Budynku A0 Uniwersytetu Rzeszowskiego przy ul. S Pigonia 1.
Od 8.30 czekać na was będzie recepcja, gdzie potwierdzicie swoje przybycie, zaś o godz. 9.00 w Dużej Auli (zwanej Kulą) zbierzemy się na krótkie spotkanie organizacyjne, gdzie dowiecie się jak przebiegać będą eliminacje. Bezpośrednio po nim udacie do właściwych sal.
Najważniejszy moment - otwarcie kopert z tematami, a tym samym start eliminacji nastąpi w całej Polsce o godz. 10.00 .


No i mamy dobrą wiadomość - Komitet Główny OH przyznał naszemu Okręgowi dodatkowe 4 miejsca w finale, zatem szanse na awans do Eliminacji Centralnych ma w tym roku aż 7 osób z Podkarpacia.

 

Wyniki eliminacji szkolnych 50. Olimpiady Historycznej w okręgu rzeszowskim

Komitet Okręgowy Olimpiady Historycznej w Rzeszowie informuje, iż na podstawie nadesłanej w terminie dokumentacji z 40 Komisji Szkolnych i Międzyszkolnych ustalono, że w eliminacjach pisemnych wzięło udział 159 zgłoszonych uczniów, z których 124 zostało dopuszczonych do eliminacji ustnych.

Po przeprowadzeniu eliminacji ustnych Komisje Szkolne Międzyszkolne zakwalifikowały do etapu drugiego (okręgowego) 119  uczniów, których imienny wykaz publikujemy w zakładce Wyniki eliminacji

Bardzo cieszymy się już na spotkanie z Uczestnikami przy  okazji eliminacji pisemnych, które odbędą się 13 stycznia 2024 r. w budynku A0 Uniwersytetu Rzeszowskiego przy ul. Stanisława Pigonia 1, Duża Aula (rozpoczęcie) oraz sale 126 i 127 (eliminacje)

Dwa tygodnie później czyli w sobotę  27 stycznia 2024 r., wszystkich którzy otrzymają minimum ocenę dobrą z pracy pisemnej zaprosimy do udziału w eliminacjach ustnych, które odbędą się w siedzibie Instytutu Historii UR, budynek A1, al. T Rejtana 16c, II piętro, od godz. 9.00

 

 

Rozpoczynamy eliminacje 50. Olimpiady Historycznej

Komitet Główny zamieścił na swojej stronie internetowej pierwsze informacje  dotyczące jubileuszowej,  50. edycji Olimpiady Historycznej.

Zachęcamy do zapoznania się z harmonogramem oraz regulaminem tegorocznych zmagań. Można już także pobrać pliki, które wymagane będą przy dokumentowaniu przebiegu eliminacji szkolnych.

Można je także znaleźć na naszej stronie w zakładkach: Harmonogram, Pliki do pobrania oraz Regulamin.

 

 

 

Wyniki etapu okręgowego XLIX Olimpiady Historycznej w Rzeszowie.

Komitet Okręgowy OH w Rzeszowie po przeprowadzeniu zgodnie Regulaminem Olimpiady Historycznej eliminacji pisemnych w dniu 14 stycznia 2023 r. oraz eliminacji ustnych  w dniach 27 i 28 stycznia 2023 r. , po zweryfikowaniu 118 prac pisemnych oraz przeprowadzeniu egzaminu ustnego 47 uczestników podjął, na podstawie uzyskanych przez Uczestniczki i Uczestników tegorocznej edycji Olimpiady Historycznej wyników, decyzję o zakwalifikowaniu do eliminacji centralnych następujących siedmiu osób.

1) Bartłomiej Słyś z I Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Mikołaja Kopernika w Krośnie (wynik: 100 pkt.)

2) Mikołaj Pączek z I Liceum Ogólnokształcące im. ks. Stanisława Konarskiego w Rzeszowie  (wynik 95 pkt.)

3) Bartosz Przywara z Liceum Ogólnokształcącego w Zaklikowie (wynik 95 pkt.)

4) Mikołaj Walkowicz z Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Pawła II Sióstr Prezentek w Rzeszowie (wynik 95 pkt.)

5) Jakub Adamczyk  z  VI Liceum Ogólnokształcącego w Zespole Szkół nr 1 w Rzeszowie (wynik  90 pkt.)

6) Kacper Leboda z I Społeczne Liceum Ogólnokształcącego im. Hetmana Jana Tarnowskiego w Tarnobrzegu (wynik  90 pkt.)

7) Jan Trychta z I Liceum Ogólnokształcącego im. Króla Stanisława Leszczyńskiego w Jaśle (wynik 90 pkt.)

Serdecznie gratulujemy wszystkim Panom awansu!

Jednocześnie dziękujemy wszystkim Uczestniczkom Uczestnikom tegorocznych zmagań olimpijskich oraz ich nauczycielom, opiekunom naukowym i rodzicom  za zaangażowanie, wysiłek  i poświęcony czas.

Komitet Okręgowy wyraża także podziękowania wszystkim Ekspertom, którzy w tym roku współpracowali przy organizacji Olimpiady podejmując się sprawdzania prac pisemnych i zasiadając w komisjach egzaminacyjnych podczas eliminacji ustnych.  

W zakładce Wyniki eliminacji znajdziecie Państwo tabelę zawierającą zestawienie wyników wszystkich uczestników eliminacji ustnych.

 

Eliminacje ustne - informacje

W zakładce pliki do pobrania oraz u dołu bieżącej strony zostały umieszczone pliki pdf z listami Uczestników i Uczestniczek zakwalifikowanych do udziału w eliminacjach ustnych etapu okręgowego XLIX OH w Rzeszowie. Każda z 49 osób zakwalifikowanych do eliminacji ustnych przypisana została do jednej z 5 grup, każdej też wyznaczony został orientacyjny czas rozpoczęcia rozmowy eliminacyjnej. Poza grupą "0" wszystkie komisje pracują od godz. 9.30 w sobotę 28 I 2023 r. w siedzibie Instytutu Historii UR (al. T. Rejtana 16c, Rzeszów)

Grupa "0" przeznaczona jest wyłącznie dla osób, którym sobotni termin eliminacji kolidował z udziałem w etapie okręgowym Olimpiady Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym.

Proszę zweryfikowanie czy zostały Państwu przypisane właściwe dyscypliny wiodące (epoki) oraz przypisanych orientacyjnych godzin wejścia na rozmowę z Komisją.  

 

W wypadku stwierdzenia błędu lub wątpliwości bardzo proszę o kontakt mailowy ([email protected]).

 

  

 

Wyniki eliminacji pisemnych

Eksperci Komitetu Okręgowego zakończyli już sprawdzanie prac  Uczestników eliminacji okręgowych XLIX OH w Rzeszowie. Zgodnie z Regulaminem prace oraz propozycje ocen zostały także zweryfikowane przez Przewodniczącego Komitetu Okręgowego.

Po przeprowadzeniu regulaminowej procedury do udziału  w eliminacjach ustnych dopuszczonych zostało 49 Uczestniczek i Uczestników  spośród 118 osób, które przystąpiły do eliminacji pisemnych. Warunkiem dopuszczenia było uzyskanie co najmniej oceny dobrej (4,0) z pracy pisemnej.

Szczegółowy wykaz wyników zamieszczony został w zakładce Wyniki eliminacji

Jednocześnie informujemy, że eliminacje ustne odbędą się w sobotę 28 stycznia 2023 r. od godz. 9.30 w siedzibie Instytutu Historii UR.

Niebawem podamy informacje dot. przydziału poszczególnych uczestników do komisji oraz kolejności przystępowania do rozmów.

Wszystkie osoby zakwalifikowane, które jednocześnie biorą udział w eliminacjach okręgowych Olimpiady Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym. prosimy o pilną informację drogą mailową  ([email protected]) w tej sprawie.

Zgodnie z informacjami przekazanymi Państwu oraz Państwa Opiekunom w ubiegłą sobotę ustalony został dogodny termin eliminacji ustnych nie kolidujący z udziałem w drugiej olimpiadzie.

 

Z wyrazami szacunku

 

Damian Knutel

Sekretarz Komitetu Okręgowego

Olimpiady Historycznej w Rzeszowie