Aktualności

 

Wyniki etapu okręgowego XLIX Olimpiady Historycznej w Rzeszowie.

Komitet Okręgowy OH w Rzeszowie po przeprowadzeniu zgodnie Regulaminem Olimpiady Historycznej eliminacji pisemnych w dniu 14 stycznia 2023 r. oraz eliminacji ustnych  w dniach 27 i 28 stycznia 2023 r. , po zweryfikowaniu 118 prac pisemnych oraz przeprowadzeniu egzaminu ustnego 47 uczestników podjął, na podstawie uzyskanych przez Uczestniczki i Uczestników tegorocznej edycji Olimpiady Historycznej wyników, decyzję o zakwalifikowaniu do eliminacji centralnych następujących siedmiu osób.

1) Bartłomiej Słyś z I Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Mikołaja Kopernika w Krośnie (wynik: 100 pkt.)

2) Mikołaj Pączek z I Liceum Ogólnokształcące im. ks. Stanisława Konarskiego w Rzeszowie  (wynik 95 pkt.)

3) Bartosz Przywara z Liceum Ogólnokształcącego w Zaklikowie (wynik 95 pkt.)

4) Mikołaj Walkowicz z Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Pawła II Sióstr Prezentek w Rzeszowie (wynik 95 pkt.)

5) Jakub Adamczyk  z  VI Liceum Ogólnokształcącego w Zespole Szkół nr 1 w Rzeszowie (wynik  90 pkt.)

6) Kacper Leboda z I Społeczne Liceum Ogólnokształcącego im. Hetmana Jana Tarnowskiego w Tarnobrzegu (wynik  90 pkt.)

7) Jan Trychta z I Liceum Ogólnokształcącego im. Króla Stanisława Leszczyńskiego w Jaśle (wynik 90 pkt.)

Serdecznie gratulujemy wszystkim Panom awansu!

Jednocześnie dziękujemy wszystkim Uczestniczkom Uczestnikom tegorocznych zmagań olimpijskich oraz ich nauczycielom, opiekunom naukowym i rodzicom  za zaangażowanie, wysiłek  i poświęcony czas.

Komitet Okręgowy wyraża także podziękowania wszystkim Ekspertom, którzy w tym roku współpracowali przy organizacji Olimpiady podejmując się sprawdzania prac pisemnych i zasiadając w komisjach egzaminacyjnych podczas eliminacji ustnych.  

W zakładce Wyniki eliminacji znajdziecie Państwo tabelę zawierającą zestawienie wyników wszystkich uczestników eliminacji ustnych.

 

Eliminacje ustne - informacje

W zakładce pliki do pobrania oraz u dołu bieżącej strony zostały umieszczone pliki pdf z listami Uczestników i Uczestniczek zakwalifikowanych do udziału w eliminacjach ustnych etapu okręgowego XLIX OH w Rzeszowie. Każda z 49 osób zakwalifikowanych do eliminacji ustnych przypisana została do jednej z 5 grup, każdej też wyznaczony został orientacyjny czas rozpoczęcia rozmowy eliminacyjnej. Poza grupą "0" wszystkie komisje pracują od godz. 9.30 w sobotę 28 I 2023 r. w siedzibie Instytutu Historii UR (al. T. Rejtana 16c, Rzeszów)

Grupa "0" przeznaczona jest wyłącznie dla osób, którym sobotni termin eliminacji kolidował z udziałem w etapie okręgowym Olimpiady Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym.

Proszę zweryfikowanie czy zostały Państwu przypisane właściwe dyscypliny wiodące (epoki) oraz przypisanych orientacyjnych godzin wejścia na rozmowę z Komisją.  

 

W wypadku stwierdzenia błędu lub wątpliwości bardzo proszę o kontakt mailowy ([email protected]).

 

  

 

Wyniki eliminacji pisemnych

Eksperci Komitetu Okręgowego zakończyli już sprawdzanie prac  Uczestników eliminacji okręgowych XLIX OH w Rzeszowie. Zgodnie z Regulaminem prace oraz propozycje ocen zostały także zweryfikowane przez Przewodniczącego Komitetu Okręgowego.

Po przeprowadzeniu regulaminowej procedury do udziału  w eliminacjach ustnych dopuszczonych zostało 49 Uczestniczek i Uczestników  spośród 118 osób, które przystąpiły do eliminacji pisemnych. Warunkiem dopuszczenia było uzyskanie co najmniej oceny dobrej (4,0) z pracy pisemnej.

Szczegółowy wykaz wyników zamieszczony został w zakładce Wyniki eliminacji

Jednocześnie informujemy, że eliminacje ustne odbędą się w sobotę 28 stycznia 2023 r. od godz. 9.30 w siedzibie Instytutu Historii UR.

Niebawem podamy informacje dot. przydziału poszczególnych uczestników do komisji oraz kolejności przystępowania do rozmów.

Wszystkie osoby zakwalifikowane, które jednocześnie biorą udział w eliminacjach okręgowych Olimpiady Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym. prosimy o pilną informację drogą mailową  ([email protected]) w tej sprawie.

Zgodnie z informacjami przekazanymi Państwu oraz Państwa Opiekunom w ubiegłą sobotę ustalony został dogodny termin eliminacji ustnych nie kolidujący z udziałem w drugiej olimpiadzie.

 

Z wyrazami szacunku

 

Damian Knutel

Sekretarz Komitetu Okręgowego

Olimpiady Historycznej w Rzeszowie