Interreg

logo.png [38.80 KB]

Tytuł projektu

Szlaki turystyczne pogranicza słowacko-polskiego jako narzędzie edukacji zawodowej dla utrzymania młodych ludzi w regionie / Turistické cesty slovensko poľského pohraničia ako nástroj odborného vzdelávania pre udržanie mladých ľudí v regióne

Kod projektu: PLSK.03.01.00-SK-0196/18-00

Projekt realizowany w ramach: Programu Współpracy Transgranicznej INTERREG V-A Polska-Słowacja 2014-2020, Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Partner wiodący: Prešovská univerzita v Prešove (Uniwersytet w Preszowie)(Link do innej strony)

Partner projektu: Uniwersytet Rzeszowski  

 

Opis projektu:

Projekt ma na celu wspieranie działań edukacyjnych w formie kompleksowych kursów tematycznych dla potencjalnych przewodników turystów indywidualnych i grup turystycznych.

 Innowacyjność projektu polega na tym, że nie oferuje on klasycznych usług przewodników, a raczej przeszkala uczestników kursu w jednym z 10 bloków tematycznych. Każdy blok prezentuje pogranicze słowacko-polskie jako terytorium integralne, zdefiniowane tematycznie. Podkreślający promowanie turystyki tematycznej o wysokiej wartości dodanej dla turystów. Wszystkie kursy tematyczne są powiązane z granicą, reprezentują ją jako region o wspólnej przeszłości i kulturze. Długość jednego kursu wynosić będzie 200-240 godzin.

W pierwszym roku projekt przewiduje przygotowanie kursów, zaś w drugim roku przeszkolonych zostanie łącznie 200 uczestników, którymi będą głównie młodzi ludzie z regionu zainteresowani zagadnieniami związanymi z turystyką. Wiedza zdobyta w ramach każdego z tematów umożliwi uczestnikom lepsze pozycjonowanie na rynku pracy w sektorze usług turystycznych jako przewodnika turystycznego (w ramach oferty biur turystycznych lub samozatrudnienia).

Zdobyta wiedza, uzupełniona praktycznymi wyjazdami szkoleniowymi, zwiększy szanse młodych ludzi nie tylko na pozostanie w regionie, ale także przyczyni się do jego rozwoju.

 

Cel projektu:

Przygotowanie nowych, innowacyjnych form edukacji w formie kursów tematycznych szlaków turystycznych promujących wspólne obszary. Szkolenie zawodowe na te tematy zwiększy możliwości zatrudnienia w regionie, zwłaszcza dla młodych ludzi. Celem nie jest budowanie nowych szlaków turystycznych, ale identyfikacja istniejących łokci turystycznych, łączenie ich w poszczególne tematyczne jednostki funkcjonalne i zapewnianie jednostkom tematycznym przewodników szkoleniowych.

 

Okres realizacji projektu: 01.09.2019 - 31.08.2021

Wartość projektu: 377 874,24 EUR

Dofinansowanie z Unii Europejskiej: 321.192,96 EUR