Konferencja

Straty Kościoła katolickiego w Polsce w latach wojny i okupacji

(1939-1945)

Konferencja naukowa, Rzeszów-Lublin-Lwów, 24-25 października 2023 r.


ZAKŁAD HISTORII NOWOŻYTNEJ i DZIEJÓW KOŚCIOŁA INSTYTUTU HISTORII UNIWERSYTETU RZESZOWSKIEGO oraz OŚRODEK ARCHIWÓW BIBLIOTEK I MUZEÓW KOŚCIELNYCH KUL

zapraszają do udziału w konferencji naukowej dotyczącej strat Kościoła katolickiego w Polsce podczas II wojny światowej.

Konferencję poprzedzi debata Utracone dziedzictwo Kościoła w Polsce. Co, gdzie i dlaczego tak ważne? do której udziału zaproszeni zostaną przedstawiciele Kościoła oraz instytucji badających straty z okresu II wojny światowej.

W trakcie konferencji pragniemy zwrócić uwagę na straty poniesione przez Kościół katolicki w Polsce w latach 1939-1945, które to szkody mają niepowetowane skutki dla historii i kultury Narodu i Państwa Polskiego.

Szczególnie interesujące wydają się nam następujące zagadnienia:

  1. Straty kulturowe i materialne archiwów, bibliotek i muzeów kościelnych (diecezjalnych, parafialnych, zakonnych) oraz instytucji przechowujących materiały dotyczące Kościoła katolickiego
  2. Zniszczenia miejsc kultu i dóbr kultury religijnej
  3. Powojenna rewindykacja, a także obecne działania Kościoła i instytucji państwowych w celu odzyskania utraconych dóbr kultury kościelnej.

Nie zamykamy się w zaproponowanych ramach tematycznych i chętnie poznamy inne propozycje, które będą mieściły się w ogólnych założeniach programowych planowanej Konferencji.

Konferencja będzie także okazją do podsumowania projektu badawczego Wojenne straty kulturowe diecezji przemyskiej w latach 1939-1945, który realizowany jest w Zakładzie Historii Nowożytnej i Dziejów Kościoła w Instytucie Historii w Kolegium Nauk Humanistycznych Uniwersytetu Rzeszowskiego, pod patronatem Archidiecezji Przemyskiej Obrządku Łacińskiego. Projekt ten finansowany jest w ramach ogólnopolskiego programu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego: Badanie polskich strat wojennych i zakłada zbadanie strat poniesionych przez diecezję przemyską podczas II wojny światowej i dwóch okupacji – niemieckiej i sowieckiej, a także podjęcie próby ustalenia losów utraconych dóbr kultury.

Termin konferencji
Konferencja odbędzie się 24-25 października 2023 r. na Uniwersytecie Rzeszowskim

Zgłoszenia
Tematy referatów wraz z krótkim abstraktem należy przesłać na formularzu zgłoszeniowym do dnia 31 marca 2023 r. pocztą tradycyjną na adres: Zakład Historii Nowożytnej i Dziejów Kościoła, Uniwersytet Rzeszowski Al. Rejtana 16C, 35-959 Rzeszów (z dopiskiem: Konferencja Straty Wojenne) lub na adres e-mail: wojennestratykosciola@gmail.com

Potwierdzenie zakwalifikowania wystąpienia przesłane zostanie do dnia 28 kwietnia 2023 r. Termin wniesienia opłaty konferencyjnej upływa 31 maja 2023 r.

Publikacja pokonferencyjna
Przewidujemy wydanie artykułów, które po otrzymaniu pozytywnych recenzji wydawniczych opublikowane zostaną
na łamach tomu specjalnego półrocznika „Archiwa, Biblioteki i Muzea Kościelne” (100 punktów według wykazu czasopism
punktowanych Ministerstwa Edukacji i Nauki).

Członkowie komitetu organizacyjnego
Ks. prof. dr hab. Stanisław Nabywaniec (Uniwersytet Rzeszowski)
Ks. dr hab. prof. KUL Waldemar Żurek (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie)
Ks. dr Jacek Uliasz (Instytut Teologiczny Archidiecezji Lwowskiej. im. św. abp. Józefa Bilczewskiego we Lwowie)
Dr Artur Hamryszczak (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie)
Ks. dr Marcin Kapłon (Archiwum Archidiecezjalne w Przemyślu)
Mgr Wojciech Ziobro (Uniwersytet Rzeszowski)
Magdalena Inglot – sekretarz konferencji

------------------
Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury – państwowego funduszu celowego, w ramach programu „Badanie polskich strat wojennych”

Szczegóły na plakacie. W załączeniu formularz zgłoszeniowy.