Wojenne straty kulturowe diecezji przemyskiej w latach 1939-1945

 

 


Wykonawcy
ks. prof. dr hab. Stanisław Nabywaniec
mgr. Wojciech Ziobro


Okres realizacji
1 marca 2022 – 31 grudnia 2023


Budżet
101 250 PLN


Finansowanie

     Logo Instytut Historii_ (5).png [18.46 KB]

 
 

Konferencja Naukowa

PROGRAM KONFERENCJI

Projekt finansowany w ramach ogólnopolskiego programu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego: Badanie polskich strat wojennych (nr zadania 04746/22).

Projekt dotyczy diecezji przemyskiej obrządku łacińskiego poniesionych w latach 1939-1945, z uwzględnieniem, jednakże tylko tych jej części, które znajdują się w granicach dzisiejszego państwa polskiego. W latach wojny i okupacji diecezja poniosła straty natury kultury duchowej oraz materialnej. Zadanie zakłada jak najbardziej dokładne rozpoznanie strat kulturowych – zasoby archiwalne, biblioteczne, dobra kultury materialnej. Niektóre z dóbr kultury religijnej uległy zniszczeniu, inne kradzieży, rozproszeniu, skąd wynika konieczność umiędzynarodowienia kwerendy. Realizacja zadania przewiduje dokonanie w miarę dokładnej inwentaryzacji strat (bez szacowania ich realnej wartości), odtworzenie mapy ich wojennych i powojennych wędrówek oraz próbę dokonania ich obecnej lokalizacji lub aktualnego posiadacza, co może pomóc prawowitym właścicielom w podjęciu czynności rewindykacyjnych. Kolejnym zakładanym rezultatem zadania jest wskazanie drogi i zachęta skierowana do innych podmiotów kościelnych do podejmowania analogicznych badań w zakresie poniesionych strat wojennych w latach 1939-1945.

Wykonawcy: ks. prof. dr hab. Stanisław Nabywaniec, mgr. Wojciecha Ziobro z Zakładu Historii Nowożytnej i Dziejów Kościoła Instytutu Historii Kolegium Nauk Humanistycznych Uniwersytetu Rzeszowskiego

 

Patronat:

asz_herb_big.jpg [286.98 KB]

Metropolita Przemyski Obrządku Łacińskiego
J.E. Arcybiskup dr Adam Szal

 

Patronat medialny:

75cf0b84f6f3d36be0c62f9a41e806a81473943034729.jpg [153.34 KB]

 

Współpraca:

osrodek_abmk_logo.jpg [78.91 KB]