Regulaminy, wzory pism, pliki do pobrania

 

REGULAMIN STUDIÓW DOKTORANCKICH

ZARZĄDZENIE NR 48/2020 Rektora Uniwersytetu Rzeszowskiego z dnia 30.04.2020 r. w sprawie: wprowadzenia zmian w Regulaminie studiów doktoranckich na Uniwersytecie Rzeszowskim

ZARZĄDZENIE NR 19/2021 Rektora Uniwersytetu Rzeszowskiego z dnia 16.02.2021r. w sprawie: wprowadzenia zmian w Regulaminie studiów doktoranckich na Uniwersytecie Rzeszowskim

 

Organizacja roku akademickiego 2022/2023

Pliki do pobrania:

 

Stypendium doktoranckie:
Zwiększenie stypendium doktoranckiego:
Zarządzenie zmieniające ZARZĄDZENIE NR 91/2015 Rektora Uniwersytetu Rzeszowskiego z dnia 22.09.2015 r. w sprawie: wprowadzenia Regulaminu przyznawania zwiększenia stypendium doktoranckiego z dotacji podmiotowej na dofinansowanie zadań projakościowych dla doktorantów studiów stacjonarnych na Uniwersytecie Rzeszowskim
Regulamin Przyznawania zwiększenia stypendium doktoranckiego

Zał. nr 1   Wniosek o przyznanie zwiększenia stypendium doktoranckiego
Zał. nr 2   Szczegółowe zasady i kryteria oceny merytorycznej wniosków
Zał. nr 3   Wzór wezwania
Zał. nr 4   Wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy
Zał. nr 5   Oświadczenie

Stypendium socjalne, zapomoga i stypendium dla osób niepełnosprawnych
Regulamin świadczeń dla studentów/doktorantów

Stypendia dla doktorantów, którzy rozpoczęli kształcenie przed rokiem akademickim 2018/2019 przysługują na zasadach dotychczasowych zgodnie z aktualnym Regulaminem świadczeń dla studentów nie dłużej niż do 31.12.2023 r.

 

Dyrektor Szkoły Doktorskiej UR

dr hab. Maciej Wnuk, prof. UR

 

Dyżur Dyrektora Szkoły Doktorskiej UR 

poniedziałek - piątek w godz. 8.00 - 15.00

Dyrektor Szkoły Doktorskiej dostępny jest po wcześniejszym umówieniu się na spotkanie za pośrednictwem sekretariatu Szkoły Doktorskiej (tel. +48 17 872 1207; e-mail: szkoladoktorska@ur.edu.pl )