Kontakt

Zakres spraw Kontakt
postępowania naukowe dla dyscyplin archeologia, filozofia, historia, sztuki plastyczne i konserwacja dzieł sztuki, językoznawstwo oraz literaturoznawstwo Biuro Kolegium Nauk Humanistycznych - przejdź
studia III stopnia, stypendia doktoranckie i zwiększenie stypendium doktoranckiego Biuro Kolegium Nauk Humanistycznych - przejdź
stypendium socjalne, zapomoga i stypendium dla osób niepełnosprawnych Dziekanat Kolegium Nauk Humanistycznych/ Sekcja Spraw Socjalnych - przejdź
Dyrektor Szkoły Doktorskiej UR

dr hab. Maciej Wnuk, prof. UR

Dyżur Dyrektora Szkoły Doktorskiej UR
poniedziałek - piątek w godz. 8.00 - 15.00

Dyrektor Szkoły Doktorskiej dostępny jest po wcześniejszym umówieniu się na spotkanie za pośrednictwem sekretariatu Szkoły Doktorskiej (tel. +48 17 872 1207; e-mail: szkoladoktorska@ur.edu.pl)