Przeniesienie studenta na UR

W celu uzyskania informacji na temat możliwości przeniesienie na UR, prosimy o kontakt z odpowiednim dziekanatem (sekcja toku studiów):