Kolegium Nauk Społecznych

EKONOMIA

Sylabusy przedmiotów objętych procedurą potwierdzania efektów uczenia się dla kierunku ekonomia znajdują się w zakładce: https://www.ur.edu.pl/pl/kolegia/kolegium-nauk-spolecznych/student/kierunki-studiow-programy-rozklady-sylabusy/ekonomia/sylabusy

Wykaz przedmiotów objętych procedurą potwierdzania efektów uczenia się dla kierunków:

Ekonomia, studia I stopnia o profilu ogólnoakademickim

 1. Podstawy makroekonomii
 2. Technologie informacyjne
 3. Praktyka zawodowa

Ekonomia, studia II stopnia o profilu ogólnoakademickim

 1. Ekonomia menedżerska
 2. Gospodarowanie kapitałem ludzkim
 3. Rynek finansowy II

FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ

Sylabusy przedmiotów objętych procedurą potwierdzania efektów uczenia się dla kierunku finanse i rachunkowość znajdują się w zakładce: https://www.ur.edu.pl/pl/kolegia/kolegium-nauk-spolecznych/student/kierunki-studiow-programy-rozklady-sylabusy/finanse-i-rachunkowosc/sylabusy

Wykaz przedmiotów objętych procedurą potwierdzania efektów uczenia się dla kierunków:

Finanse i rachunkowość, studia I stopnia o profilu ogólnoakademickim (studia stacjonarne i niestacjonarne)

 1. Rachunkowość
 2. Technologie informacyjne
 3. Praktyka zawodowa

Finanse i rachunkowość, studia II stopnia o profilu ogólnoakademickim (studia stacjonarne i niestacjonarne)

 1. Zaawansowana rachunkowość finansowa
 2. Rachunkowość zarządcza
 3. Technologie informatyczne w finansach

PRACA SOCJALNA

Sylabusy przedmiotów objętych procedurą potwierdzania efektów uczenia się dla kierunku praca socjalna znajdują się w zakładce: https://www.ur.edu.pl/pl/kolegia/kolegium-nauk-spolecznych/student/kierunki-studiow-programy-rozklady-sylabusy/praca-socjalna/sylabusy

Wykaz przedmiotów objętych procedurą potwierdzania efektów uczenia się dla kierunków:

Praca socjalna, studia I stopnia o profilu ogólnoakademickim (studia stacjonarne i niestacjonarne)

 1. Wstęp do socjologii
 2. Podstawy wiedzy o rozwoju biopsychicznym człowieka w cyklu życia
 3. Socjologia rodziny
 4. Technologie informacyjne
 5. Wprowadzenie do pracy socjalnej
 6. Hospitacje instytucji sfery socjalnej
 7. Polityka społeczna
 8. Projekt socjalny

Praca socjalna, studia II stopnia o profilu ogólnoakademickim (studia stacjonarne i niestacjonarne)

 1. Metodyka pracy socjalnej - geneza i rozwój
 2. Dylematy etyczne w pracy socjalnej
 3. Projekt socjalny w praktyce pomocy społecznej

SOCJOLOGIA

Sylabusy przedmiotów objętych procedurą potwierdzania efektów uczenia się dla kierunku socjologia znajdują się w zakładce: https://www.ur.edu.pl/pl/kolegia/kolegium-nauk-spolecznych/student/kierunki-studiow-programy-rozklady-sylabusy/socjologia/sylabusy

Wykaz przedmiotów objętych procedurą potwierdzania efektów uczenia się dla kierunku:

Socjologia, studia I stopnia o profilu ogólnoakademickim

 1. Wstęp do socjologii
 2. Metody badań społecznych
 3. Technologie informacyjne
 4. Komunikowanie społeczne
 5. Małe struktury społeczne
 6. Praktyki zawodowe

Socjologia, studia II stopnia o profilu ogólnoakademickim

 1. Warsztat badawczy socjologa
 2. Filozofia społeczna
 3. Komputerowa analiza statystyczna