Kolegium Nauk Medycznych

DIETETYKA

Sylabusy przedmiotów objętych procedurą potwierdzania efektów uczenia się dla kierunku dietetyka znajdują się w zakładce: https://www.ur.edu.pl/pl/kolegia/kolegium-nauk-medycznych/student/kierunki-studiow1/dietetyka/sylabusy

Wykaz przedmiotów objętych procedurą potwierdzania efektów uczenia się dla kierunków:

Dietetyka, studia I stopnia o profilu praktycznym (stacjonarne/niestacjonarne)

 1. Żywienie człowieka (wykłady, ćwiczenia)
 2. Układanie jadłospisów przy użyciu kalkulatorów dietetycznych(ćwiczenia)
 3. Żywienie człowieka – poradnia dietetyczna – zajęcia praktyczne

Dietetyka, studia II stopnia o profilu praktycznym (stacjonarne/niestacjonarne)

 1. Układanie jadłospisów metodami komputerowymi (ćwiczenia)
 2. Zasady i organizacja żywienia zbiorowego i żywienia w szpitalach (wykłady, ćwiczenia)
 3. Elektroniczna dokumentacja żywieniowa – zajęcia praktyczne
 4. Żywienie w stanach chorobowych – zajęcia praktyczne

ELEKTRORADIOLOGIA

Sylabusy przedmiotów objętych procedurą potwierdzania efektów uczenia się dla kierunku elektroradiologia znajdują się w zakładce: https://www.ur.edu.pl/pl/kolegia/kolegium-nauk-medycznych/student/kierunki-studiow1/elektroradiologia/sylabusy

Wykaz przedmiotów objętych procedurą potwierdzania efektów uczenia się dla kierunku:

Elektroradiologia, studia I stopnia o profilu praktycznym (stacjonarne)

 1. Radiologia i diagnostyka obrazowa
 2. Pracownia diagnostyki

TURYSTYKA I REKREACJA

Sylabusy przedmiotów objętych procedurą potwierdzania efektów uczenia się dla kierunku turystyka i rekreacja znajdują się w zakładce: https://www.ur.edu.pl/pl/kolegia/kolegium-nauk-medycznych/student/kierunki-studiow1/turystyka-i-rekreacja/sylabusy

Wykaz przedmiotów objętych procedurą potwierdzania efektów uczenia się dla kierunku:

Turystyka i rekreacja, studia I stopnia o profilu ogólnoakademickim (stacjonarne)

 1. Pierwsza pomoc przedmedyczna
 2. Obsługa ruchu turystycznego

WYCHOWANIE FIZYCZNE

Sylabusy przedmiotów objętych procedurą potwierdzania efektów uczenia się dla kierunku wychowanie fizyczne znajdują się w zakładce: https://www.ur.edu.pl/pl/kolegia/kolegium-nauk-medycznych/student/kierunki-studiow1/wychowanie-fizyczne/sylabusy

Wykaz przedmiotów objętych procedurą potwierdzania efektów uczenia się dla kierunku:

Wychowania fizyczne, studia I stopnia o profilu ogólnoakademickim (stacjonarne)

 1. Pierwsza pomoc przedmedyczna
 2. Masaż

ZDROWIE PUBLICZNE

Sylabusy przedmiotów objętych procedurą potwierdzania efektów uczenia się dla kierunku zdrowie publiczne znajdują się w zakładce: https://www.ur.edu.pl/pl/kolegia/kolegium-nauk-medycznych/student/kierunki-studiow1/zdrowie-publiczne/sylabusy

Wykaz przedmiotów objętych procedurą potwierdzania efektów uczenia się dla kierunków:

Zdrowie publiczne, studia I stopnia o profilu praktycznym (studia stacjonarne)

 1. Podstawy promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej
 2. Wybrane problemy niepełnosprawności
 3. Podstawy ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych

Zdrowie publiczne, studia II stopnia o profilu praktycznym (studia stacjonarne)

 1. Epidemiologia i nadzór sanitarno-epidemiologiczny
 2. Profilaktyka stomatologiczna jako problem zdrowia publicznego
 3. Rynek usług farmaceutycznych
 4. Organizacja i zarządzanie w ochronie zdrowia