Kolegium Nauk Humanistycznych

FILOLOGIA ANGIELSKA

Sylabusy przedmiotów objętych procedurą potwierdzania efektów uczenia się dla kierunku filologia angielska znajdują się w zakładce: https://www.ur.edu.pl/pl/kolegia/kolegium-nauk-humanistycznych/student/kierunki-studiow/filologia-angielska/sylabusy

Wykaz przedmiotów objętych procedurą potwierdzania efektów uczenia się dla kierunków:

Filologia angielska, studia I stopnia o profilu ogólnoakademickim

 1. Praktyczna Nauka Języka Angielskiego
 2. Gramatyka praktyczna
 3. Komunikacja interkulturowa (specjalność transl.)

Filologia angielska, studia II stopnia o profilu ogólnoakademickim

 1. Praktyczna Nauka Języka Angielskiego
 2. Struktury współczesnego języka angielskiego
 3. Język angielski bieżących wydarzeń
 4. Język biznesu

LINGWISTYKA STOSOWANA

Sylabusy przedmiotów objętych procedurą potwierdzania efektów uczenia się dla kierunku filologia angielska znajdują się w zakładce: https://www.ur.edu.pl/pl/kolegia/kolegium-nauk-humanistycznych/student/kierunki-studiow/lingwistyka-stosowana/sylabusy

Wykaz przedmiotów objętych procedurą potwierdzania efektów uczenia się dla kierunków:

Lingwistyka stosowana, studia I stopnia o profilu ogólnoakademickim

 1. Praktyczna Nauka Języka Angielskiego
 2. Praktyczna Nauka Języka Niemieckiego
 3. Gramatyka języka angielskiego
 4. Gramatyka języka niemieckiego
 5. Translatoryka - język angielski (teksty techniczne/ekonomiczne/popularnonaukowe/literackie/prawnicze)

Lingwistyka stosowana, studia II stopnia o profilu ogólnoakademickim

 1. Praktyczna Nauka Języka Angielskiego
 2. Praktyczna Nauka języka Niemieckiego
 3. Tłumaczenie pisemne w parze językowej angielski-niemiecki
 4. Tłumaczenie ustne z elementami tłumaczenia symultanicznego