Technologia żywności i żywienie człowieka, studia I i II stopnia, profil ogólnoakademicki