Ochrona środowiska, studia I stopnia, profil ogólnoakademicki