Mechatronika, studia I i II stopnia, profil praktyczny