Informatyka, studia pierwszego stopnia, profil ogólnoakademicki