Informatyka i ekonometria, studia pierwszego stopnia, profil praktyczny