Wychowanie fizyczne, studia I stopnia, profil ogólnoakademicki