Sztuki wizualne, studia I i II stopnia, profil ogólnoakademicki

Studia I stopnia
Projektowanie graficzne
Multimedia
Fotografia
Struktury wizualne
Studia II stopnia
Projektowanie graficzne
Projektowanie 2D i 3D
Działania interdyscyplinarne