Ekonomia, studia I i II stopnia, profil ogólnoakademicki

Studia I stopnia
Przedmioty podstawowe i kierunkowe
Mikroekonomia
Podstawy makroekonomii
Międzynarodowe stosunki gospodarcze
Rachunkowość
Zarządzanie
Polityka gospodarcza
Analiza ekonomiczna
Specjalność:Ekonomia przedsiębiorstwa
Ekonomika i organizacja przedsiębiorstwa
Teoria podejmowania decyzji
Specjalność:Ekonomia usług biznesowych
Badania marketingowe rynku
Ryzyko w działalności gospodarczej
Specjalność: Ekonomia i zarządzanie w sektorze publicznym
Ekonomia sektora publicznego
Zarządzanie w sektorze publicznym
Specjalność: Gospodarka finansowa i rachunkowość
Finanse przedsiębiorstw i instytucji finansowych
Metody planowania przedsięwzięć inwestycyjnych
Specjalność: Gospodarka regionalna i lokalna
Przedsiębiorczość lokalna
Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne
Studia II stopnia
Przedmioty podstawowe i kierunkowe
Ekonomia menedżerska
Makroekonomia II
Polityka interwencjonalizmu państwowego
Ekonomia międzynarodowa
Rynek kapitałowy i finansowy
Specjalność: Ekonomia przedsiębiorstwa
Informatyka gospodarcza
Metody oceny kondycji finansowej przedsiębiorstwa
Specjalność: Ekonomia usług biznesowych
Planowanie strategiczne
Systemy zarządzania jakością
Specjalność: Ekonomia i zarządzanie w sektorze publicznym
Zarządzanie strategiczne w instytucjach publicznych
Projekty i programy UE
Specjalność: Gospodarka finansowa i rachunkowość
Rachunkowość finansowa II
Ryzyko w działalności biznesowej
Specjalność: Gospodarka regionalna i lokalna
Teoria gospodarki przestrzennej
Metody i techniki analizy regionalnej