KA107-2018

logo-plus_0.JPG [8.50 KB]

Erasmus Charter for Higher Education (2014-2020)

67307-EPP-1-2014-1-PL-EPPKA3-ECHE
Erasmus code: PL RZESZOW02
PIC: 984448830,    OID: E10171468

 

 

Projekt numer - 2018-1-PL01-KA107-047675

Termin realizacji - 11.08.2018 - 30.09.2019

Dofinansowanie - 102 580 Euro

Wyjazdy studentów UR za granicę na studia - 0 uczestników 

Wyjazdy studentów UR za granicę na praktykę - 0 uczestników

Wyjazdy nauczycieli akademickich UR za granicę w celu przeprowadzenia min. 8 godz. zajęć dydaktycznych - 9 uczestników

Wyjazdy pracowników UR za granicę w celu odbycia szkolenia - 12 uczestników

 

Przyjazdy studentów uczelni partnerskich do UR na studia - 23 uczestników 

Przyjazdy studentów uczelni partnerskich do UR na praktykę - 0 uczestników

Przyjazdy nauczycieli akademickich uczelni partnerskich do UR w celu przeprowadzenia min. 8 godz. zajęć dydaktycznych - 19 uczestników

Przyjazdy pracowników uczelni partnerskich do UR w celu odbycia szkolenia - 20 uczestników