KA107-2016

 

logo-plus_0.JPG [8.50 KB]

Erasmus Charter for Higher Education (2014-2020)

67307-EPP-1-2014-1-PL-EPPKA3-ECHE
Erasmus code: PL RZESZOW02
PIC: 984448830,    OID: E10171468

 

 

 

Projekt numer - 2016-1-PL01-KA107-023547

Termin realizacji - 1.08.2016 - 30.09.2017 

Dofinansowanie - 25 540 Euro

Wyjazdy studentów UR za granicę na studia - 0 uczestników 

Wyjazdy studentów UR za granicę na praktykę - 0 uczestników

Wyjazdy nauczycieli akademickich UR za granicę w celu przeprowadzenia min. 8 godz. zajęć dydaktycznych - 2 uczestników

Wyjazdy pracowników UR za granicę w celu odbycia szkolenia - 1 uczestnik

Wyjazdy razem - 3 uczestników

 

Przyjazdy studentów uczelni partnerskich do UR na studia -  4 uczestników 

Przyjazdy studentów uczelni partnerskich do UR na praktykę - 0 uczestników

Przyjazdy nauczycieli akademickich uczelni partnerskich do UR w celu przeprowadzenia min. 8 godz. zajęć dydaktycznych - 5 uczestników

Przyjazdy pracowników uczelni partnerskich do UR w celu odbycia szkolenia - 2 uczestników

Przyjazdy razem - 11 uczestników