KA103-2018

 

logo-plus_0.JPG [8.50 KB]

Erasmus Charter for Higher Education (2014-2020)

67307-EPP-1-2014-1-PL-EPPKA3-ECHE
Erasmus code: PL RZESZOW02
PIC: 984448830,    OID: E10171468

 

 

Numer projektu - 2018-1-PL01-KA103-047677

Termin realizacji - 1.06.2018 - 30.09.2019

Dofinansowanie - 334 822 Euro

Wyjazdy studentów UR za granicę na studia - 64 uczestników (w tym 17 projekt PO WER)

Wyjazdy studentów UR za granicę na praktykę - 26 uczestników (w tym 4 projekt PO WER)

Wyjazdy nauczycieli akademickich UR za granicę w celu przeprowadzenia min. 8 godz. zajęć dydaktycznych - 96 uczestników

Wyjazdy pracowników UR za granicę w celu odbycia szkolenia - 69 uczestników

 

Przyjazdy studentów uczelni partnerskich do UR na studia - 143 uczestników 

Przyjazdy studentów uczelni partnerskich do UR na praktykę -  3 uczestników

Przyjazdy nauczycieli akademickich uczelni partnerskich do UR w celu przeprowadzenia min. 8 godz. zajęć dydaktycznych -  34 uczestników

Przyjazdy pracowników uczelni partnerskich do UR w celu odbycia szkolenia -  30 uczestników