KA103-2017

logo-plus_0.JPG [8.50 KB]

Erasmus Charter for Higher Education (2014-2020)

67307-EPP-1-2014-1-PL-EPPKA3-ECHE
Erasmus code: PL RZESZOW02
PIC: 984448830,    OID: E10171468

 

 

Numer projektu - 2017-1-PL01-KA103-035755 

Termin realizacji - 1.06.2017 - 30.09.2018

Rok akademicki - 2017/2018

Dofinansowanie - 290 774 Euro

Wyjazdy studentów UR za granicę na studia - 68 uczestników (w tym 15 z projektu PO WER)

Wyjazdy studentów UR za granicę na praktykę - 22 studentów + 10 absolwentów (w tym 6 studentów socjalnych + 1 niepełnosprawny z projektu PO WER)

Wyjazdy nauczycieli akademickich UR za granicę w celu przeprowadzenia min. 8 godz. zajęć dydaktycznych - 65 uczestników

Wyjazdy pracowników UR za granicę w celu odbycia szkolenia - 48 uczestników

 

Przyjazdy studentów uczelni partnerskich do UR na studia - 128 uczestników 

Przyjazdy studentów uczelni partnerskich do UR na praktykę -  13 uczestników

Przyjazdy nauczycieli akademickich uczelni partnerskich do UR w celu przeprowadzenia min. 8 godz. zajęć dydaktycznych -  47 uczestników

Przyjazdy pracowników uczelni partnerskich do UR w celu odbycia szkolenia - 16 uczestników