KA103-2016

logo-plus_0.JPG [8.50 KB]

Erasmus Charter for Higher Education (2014-2020)

67307-EPP-1-2014-1-PL-EPPKA3-ECHE
Erasmus code: PL RZESZOW02
PIC: 984448830,    OID: E10171468

 

 

 

Numer projektu - 2016-1-PL01-KA103-023543 

Termin realizacji - 1.06.2016 - 30.09.2017

Rok akademicki - 2016/2017

Dofinansowanie - 289 387 Euro

Wyjazdy studentów UR za granicę na studia - 57 uczestników (w tym 9 z projektu PO WER)

Wyjazdy studentów UR za granicę na praktykę - 16 uczestników +11 absolwentów (w tym 5 uczestników z projektu PO WER)

Wyjazdy nauczycieli akademickich UR za granicę w celu przeprowadzenia min. 8 godz. zajęć dydaktycznych - 77 uczestników

Wyjazdy pracowników UR za granicę w celu odbycia szkolenia - 44 uczestników

 

Przyjazdy studentów uczelni partnerskich do UR na studia - 121 uczestników 

Przyjazdy studentów uczelni partnerskich do UR na praktykę -  9 uczestników

Przyjazdy nauczycieli akademickich uczelni partnerskich do UR w celu przeprowadzenia min. 8 godz. zajęć dydaktycznych -  33 uczestników

Przyjazdy pracowników uczelni partnerskich do UR w celu odbycia szkolenia - 22 uczestników